บัญชีภาพถ่าย

Page 2 of 28<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่31) รหัสข้อมูล #1374
ชื่อทั่วไป: กระสุนพระอินทร์ (Z. cf. viridescens)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zephronia cf. viridescens

(ภาพที่32) รหัสข้อมูล #502
ชื่อทั่วไป: กระเล็นขนปลายหูสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tamiops mcclellandii (Horsfield)1840

(ภาพที่33) รหัสข้อมูล #87
ชื่อทั่วไป: กระแตเหนือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tupaia belangeri Wagner,1841

(ภาพที่34) รหัสข้อมูล #1381
ชื่อทั่วไป: กระแตใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tupaia glis (Diard, 1820)

(ภาพที่35) รหัสข้อมูล #1375
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Litostrophus segregatus Chamberlin, 1921

(ภาพที่36) รหัสข้อมูล #667
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือกระบอก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thyropygus sp.

(ภาพที่37) รหัสข้อมูล #665
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือกระบอกเงิน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tonkinbolus sp.

(ภาพที่38) รหัสข้อมูล #1199
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือกระบอกเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thyropygus allevatus

(ภาพที่39) รหัสข้อมูล #1254
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือกระโดดหางแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Nepalmatoiulus birmanicus (Pocock, 1893)

(ภาพที่40) รหัสข้อมูล #1293
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือตะเข็บ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tylopus perarmatus Hoffman, 1973

(ภาพที่41) รหัสข้อมูล #1413
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือตะเข็บ (O. parasericata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthomorpha parasericata (Likhitrakarn, Golovatch & Panha, 2010)

(ภาพที่42) รหัสข้อมูล #1373
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือตะเข็บ (O. tuberculifera)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthomorpha tuberculifera Likhitrakarn, Golovatch & Panha, 2011

(ภาพที่43) รหัสข้อมูล #1414
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือตะเข็บ (O.lauta)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthomorpha lauta (Golovatch, 1998)

(ภาพที่44) รหัสข้อมูล #664
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือตะเข็บขอบครีม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthomorpha sp.

(ภาพที่45) รหัสข้อมูล #990
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือตะเข็บชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthomorpha picturata

(ภาพที่46) รหัสข้อมูล #813
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือตะเข็บทองแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthomorpha sp.

(ภาพที่47) รหัสข้อมูล #1415
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือตะเข็บหลังลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthomorpha horologiformis (Golovatch, 1998)

(ภาพที่48) รหัสข้อมูล #988
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือตะเข็บเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthomorpha communis

(ภาพที่49) รหัสข้อมูล #1198
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือน้ำตาลหลังส้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thyropygus erectus Pimvichai

(ภาพที่50) รหัสข้อมูล #1204
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือปลอกน้ำตาลแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thyropygus chelatus Pimvichai

(ภาพที่51) รหัสข้อมูล #1417
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือมังกร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Desmoxytes cervina (Pocock, 1895)

(ภาพที่52) รหัสข้อมูล #1416
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือเทาหลังแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thyropygus cristagalli (Pimvichai, Enghoff & Panha, 2009)

(ภาพที่53) รหัสข้อมูล #1294
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thyropygus sp.

(ภาพที่54) รหัสข้อมูล #1255
ชื่อทั่วไป: กิ้งกือแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trigoniulus corallinus (Eydoux & Souleyet, 1841)

(ภาพที่55) รหัสข้อมูล #897
ชื่อทั่วไป: กิ้งก่าบินคอสีส้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Draco fimbriatus Linnaeus, 1758

(ภาพที่56) รหัสข้อมูล #750
ชื่อทั่วไป: กิ้งก่าบินคอแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Draco blanfordii Boulenger,1885

(ภาพที่57) รหัสข้อมูล #427
ชื่อทั่วไป: กิ้งก่าบินปีกส้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Draco maculatus (Cantor, 1847)

(ภาพที่58) รหัสข้อมูล #1010
ชื่อทั่วไป: กิ้งก่าบินมลายู
ชื่อวิทยาศาสตร์
Draco obscurus

(ภาพที่59) รหัสข้อมูล #132
ชื่อทั่วไป: กิ้งก่าสวน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calotes mystaceus Dumeril & Bibron, 1837

(ภาพที่60) รหัสข้อมูล #131
ชื่อทั่วไป: กิ้งก่าหัวแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calotes versicolor (Daudin, 1802)
Page 2 of 28<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox