บัญชีภาพถ่าย

Page 4 of 28<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่91) รหัสข้อมูล #309
ชื่อทั่วไป: ค้างคาวหน้ายาวใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Macroglossus sobrinus Andersen, 1911

(ภาพที่92) รหัสข้อมูล #1385
ชื่อทั่วไป: ค้างคาวหางโผล่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Emballonura monticola (Temminck, 1838)

(ภาพที่93) รหัสข้อมูล #882
ชื่อทั่วไป: ค้างคาวหูหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์
Myotis sp.

(ภาพที่94) รหัสข้อมูล #442
ชื่อทั่วไป: ค้างคาวเพดานใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scotophilus heathii (Horsfield, 1831)


(ภาพที่95) รหัสข้อมูล #696
ชื่อทั่วไป: ค้างคาวเล็บกุด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eonycteris spelaea (Dobson) 1871.

(ภาพที่96) รหัสข้อมูล #408
ชื่อทั่วไป: ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Megaderma spasma (Linnaeus, 1758)

(ภาพที่97) รหัสข้อมูล #1057
ชื่อทั่วไป: ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tylonycteris robustula Thomas, 1915

(ภาพที่98) รหัสข้อมูล #487
ชื่อทั่วไป: งูกะปะ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calloselasma rhodostoma Kuhl, 1824

(ภาพที่99) รหัสข้อมูล #1029
ชื่อทั่วไป: งูกาบหมากหางนิล
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthriophis taeniurus helfenbergeri Schulz, 2010

(ภาพที่100) รหัสข้อมูล #592
ชื่อทั่วไป: งูก้นขบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cylindrophis ruffus (Laurenti,1768)

(ภาพที่101) รหัสข้อมูล #1059
ชื่อทั่วไป: งูงอดไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oligodon taeniatus (Gunther, 1861)

(ภาพที่102) รหัสข้อมูล #1014
ชื่อทั่วไป: งูจงอาง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ophiophagus hannah (Cantor, 1836)

(ภาพที่103) รหัสข้อมูล #467
ชื่อทั่วไป: งูทับสมิงคลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bungarus candidus (Linnaeus,1758)

(ภาพที่104) รหัสข้อมูล #461
ชื่อทั่วไป: งูทางมะพร้าวลายขีด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Coelognathus radiatus (Boie, 1827)

(ภาพที่105) รหัสข้อมูล #603
ชื่อทั่วไป: งูปลิง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Enhydris plumbea (Boie,1827)

(ภาพที่106) รหัสข้อมูล #1013
ชื่อทั่วไป: งูปล้องฉนวนบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lycodon subcinctus Boie, 1827

(ภาพที่107) รหัสข้อมูล #625
ชื่อทั่วไป: งูปล้องฉนวนลาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lycodon laoensis Gunther, 1864

(ภาพที่108) รหัสข้อมูล #899
ชื่อทั่วไป: งูปากกว้างน้ำเค็ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cerberus rynchops (Schneider, 1799)

(ภาพที่109) รหัสข้อมูล #816
ชื่อทั่วไป: งูปี่แก้วลายหัวใจ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oligodon barroni (Smith, 1916)

(ภาพที่110) รหัสข้อมูล #485
ชื่อทั่วไป: งูปี่แก้วลายแต้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oligodon fasciolatus (Günther, 1864)

(ภาพที่111) รหัสข้อมูล #1403
ชื่อทั่วไป: งูลายสอลายสามเหลี่ยม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Xenochrophis trianguligerus (Boie, 1827)

(ภาพที่112) รหัสข้อมูล #465
ชื่อทั่วไป: งูลายสอสวน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell) 1860  

(ภาพที่113) รหัสข้อมูล #398
ชื่อทั่วไป: งูลายสอใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Xenochrophis piscator (Schneider, 1799)

(ภาพที่114) รหัสข้อมูล #349
ชื่อทั่วไป: งูลายสาบคอแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhabdophis subminiatus (Schlegel,1837)

(ภาพที่115) รหัสข้อมูล #626
ชื่อทั่วไป: งูลายสาบมลายู
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hebius inas (Laidlaw, 1901)

(ภาพที่116) รหัสข้อมูล #714
ชื่อทั่วไป: งูสร้อยเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lycodon capucinus Boie, 1827

(ภาพที่117) รหัสข้อมูล #466
ชื่อทั่วไป: งูสามเหลี่ยม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bungarus fasciatus (Schneider, 1801)

(ภาพที่118) รหัสข้อมูล #516
ชื่อทั่วไป: งูสายม่านพระอินทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789)

(ภาพที่119) รหัสข้อมูล #1011
ชื่อทั่วไป: งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dendrelaphis subocularis (Boulenger, 1888)

(ภาพที่120) รหัสข้อมูล #462
ชื่อทั่วไป: งูสิงบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ptyas korros (Schlegel,1837)
Page 4 of 28<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox