รายการข้อมูลเห็ดราในระบบ (269 ชนิด)
เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เห็ดพิษแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 269 รายการ
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 63
2 Amauroderma amoiense Ganodermataceae Amauroderma amoiense 1078
3 Annulohypoxylon archeri Hypoxylaceae Annulohypoxylon archeri 655
4 Annulohypoxylon bovei Hypoxylaceae Annulohypoxylon bovei 563
5 Annulohypoxylon moriforme Hypoxylaceae Annulohypoxylon moriforme 522
6 Annulohypoxylon moriforme Hypoxylaceae Annulohypoxylon moriforme 438
7 Annulohypoxylon nitens Hypoxylaceae Annulohypoxylon nitens 22
8 Annulohypoxylon stygium Hypoxylaceae Annulohypoxylon stygium 502
9 Anthracophyllum nigritum Omphalotaceae Anthracophyllum nigritum 1195
10 Auricularia polytricha Auriculariaceae Auricularia polytricha 335
11 Byssomerulius corium Phanerochaetaceae Byssomerulius corium 691
12 Calocera cornea Dacrymycetaceae Calocera cornea 45
13 Camillea tinctor Xylariaceae Camillea tinctor 25
14 Cellulariella acuta Polyporaceae Cellulariella acuta 587
15 Ceratiomyxa fruticulosa Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa 2688
16 Coprinopsis atramentaria Psathyrellaceae Coprinopsis atramentaria 35
17 Crinipellis scabella Marasmiaceae Crinipellis scabella 535
18 Cymatoderma elegans Meruliaceae Cymatoderma elegans 1719
19 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 597
20 Earliella scabrosa Polyporaceae Earliella scabrosa 2198
21 Exidia nigricans Auriculariaceae Exidia nigricans 17
22 Favolaschia tonkinensis Mycenaceae Favolaschia tonkinensis 1523
23 Ganoderma australe Ganodermataceae Ganoderma australe 662
24 Ganoderma sinense Ganodermataceae Ganoderma sinense 695
25 Heimioporus retisporus Boletaceae Heimioporus retisporus 435
26 Hexagonia cingulata Polyporaceae Hexagonia cingulata 585
27 Hexagonia subtenuis Polyporaceae Hexagonia subtenuis 631
28 Hymenoscyphus fructigenus Helotiaceae Hymenoscyphus fructigenus 1491
29 Hypholoma fasciculare Hymenogastraceae Hypholoma fasciculare 36
30 Hypoxylon cf. anthochroum Hypoxylaceae Hypoxylon anthochroum 443
31 Hypoxylon crocopeplum Hypoxylaceae Hypoxylon crocopeplum 35
32 Hypoxylon duranii Hypoxylaceae Hypoxylon duranii 470
33 Hypoxylon fendleri Hypoxylaceae Hypoxylon fendleri 589
34 Hypoxylon haematostroma Hypoxylaceae Hypoxylon haematostroma 446
35 Hypoxylon investeins Hypoxylaceae Hypoxylon investeins 713
36 Hypoxylon lenormandii Hypoxylaceae Hypoxylon lenormandii 477
37 Hypoxylon lividicolor Hypoxylaceae Hypoxylon lividicolor 431
38 Hypoxylon monticulosum Hypoxylaceae Hypoxylon monticulosum 690
39 Hypoxylon perforatum Hypoxylaceae Hypoxylon perforatum 423
40 Hypoxylon pilgerianum Hypoxylaceae Hypoxylon pilgerianum 641
41 Hypoxylon rubiginosum Hypoxylaceae Hypoxylon rubiginosum 542
42 Laccaria laccata Hydnangiaceae Laccaria laccata 531
43 Laetiporus gilbertsonii Fomitopsidaceae Laetiporus gilbertsonii 1531
44 Lentinus brumalis Polyporaceae Lentinus brumalis 28
45 Lentinus velutinus Polyporaceae Lentinus velutinus 675
46 Lepiota griseovirens Agaricaceae Lepiota griseovirens 620
47 Leucoagaricus americanus Agaricaceae Leucoagaricus americanus 120
48 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 44
49 Marasmius haematocephalus Marasmiaceae Marasmius haematocephalus 799
50 Marasmius maximus Marasmiaceae Marasmius maximus 41
51 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 1555
52 Microporus affinis Polyporaceae Microporus affinis 25
53 Mycena pura Mycenaceae Mycena pura 369
54 Oudemansiella canarii Physalacriaceae Oudemansiella canarii 690
55 Parasola conopilus Psathyrellaceae Parasola conopilus 38
56 Phellinus setulosus Hymenochaetaceae Phellinus setulosus 523
57 Phlebopus braunii Boletinellaceae Phlebopus braunii 38
58 Picipes badius Polyporaceae Picipes badius 439
59 Pisolithus arhizus Sclerodermataceae Pisolithus arhizus 545
60 Pleurocybella porrigens Marasmiaceae Pleurocybella porrigens 30
61 Podoscypha nitidula Meruliaceae Podoscypha nitidula 591
62 Polyporellus varius Polyporaceae Polyporellus varius 581
63 Pterula multifida Pterulaceae Pterula multifida 18
64 Russula xerampelina Russulaceae Russula xerampelina 66
65 Scleroderma citrinum Sclerodermataceae Scleroderma citrinum 956
66 Scleroderma flavidum Sclerodermataceae Scleroderma flavidum 1949
67 Stereopsis radicans Stereopsidaceae Stereopsis radicans 431
68 Stereum hirsutum Stereaceae Stereum hirsutum 682
69 Stereum ostrea Stereaceae Stereum ostrea 837
70 Strobilomyces confusus Boletaceae Strobilomyces confusus 32
71 Trametes elegans Polyporaceae Trametes elegans 39
72 Trametes gibbosa Polyporaceae Trametes gibbosa 2026
73 Trametes hirsuta Polyporaceae Trametes hirsuta 55
74 Trametes pubescens Polyporaceae Trametes pubescens 337
75 Trametes vernicipes Polyporaceae Trametes vernicipes 44
76 Trametes versicolor Polyporaceae Trametes versicolor 2075
77 Trichaptum flavum Not assigned Trichaptum flavum 437
78 Xeromphalina campanella Mycenaceae Xeromphalina campanella 24
79 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 1505
80 Xylaria badia Xylariaceae Xylaria badia 1289
81 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 1115
82 Xylaria culleniae Xylariaceae Xylaria culleniae 1340
83 Xylaria grammica Xylariaceae Xylaria grammica 490
84 Xylaria hypoxylon Xylariaceae Xylaria hypoxylon 611
85 Xylaria juruensis var. microspora Xylariaceae Xylaria juruensis 902
86 Xylaria multiplex Xylariaceae Xylaria multiplex 30
87 Xylaria obovata Xylariaceae Xylaria obovata 533
88 Xylaria oligotoma Xylariaceae Xylaria oligotoma 1818
89 Xylaria sp.2 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.2 1089
90 Xylaria sp.4 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.4 43
91 Xylobolus frustulatus Stereaceae Xylobolus frustulatus 437
92 แจกันม่วงเทาขอบขาว Thelephoraceae Thelephora penicillata 728
93 เห็ดกรวยเกล็ดทอง Gomphaceae Turbinellus floccosus 19
94 เห็ดกรวยแก้ว Marasmiaceae Trogia infundibuliformis 960
95 เห็ดกรวยขาว Polyporaceae Cerioporus leptocephalus 626
96 เห็ดกรวยจีบ Polyporaceae Panus similis 18
97 เห็ดกรวยทองตะกู Polyporaceae Microporus xanthopus 3645
98 เห็ดกระเจี๊ยวหมา Phallaceae Mutinus bambusinus 52
99 เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอ่อนอมเหลือง Polyporaceae Trametes cingulata 1195
100 เห็ดกระดิ่งหยก Entolomataceae Entoloma hochstetteri 3082
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox