รายการข้อมูลเห็ดราในระบบ (271 ชนิด)
เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เห็ดพิษแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 271 รายการ
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 76
2 Amauroderma amoiense Ganodermataceae Amauroderma amoiense 36
3 Anthracophyllum nigritum Omphalotaceae Anthracophyllum nigritum 328
4 Auricularia polytricha Auriculariaceae Auricularia polytricha 141
5 Boletus braunii Boletaceae Boletus braunii 1111
6 Calocera cornea Dacrymycetaceae Calocera cornea 1118
7 Camillea tinctor Xylariaceae Camillea tinctor 877
8 Ceratiomyxa fruticulosa Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa 1254
9 Coprinopsis atramentaria Psathyrellaceae Coprinopsis atramentaria 41
10 Crinipellis stipitaria Marasmiaceae Crinipellis stipitaria 1148
11 Cymatoderma elegans Meruliaceae Cymatoderma elegans 985
12 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 135
13 Earliella scabrosa Polyporaceae Earliella scabrosa 1399
14 Exidia plana Auriculariaceae Exidia plana 870
15 Favolaschia tonkinensis Mycenaceae Favolaschia tonkinensis 815
16 Ganoderma australe Ganodermataceae Ganoderma australe 1465
17 Ganoderma sinense Ganodermataceae Ganoderma sinense 44
18 Heimiella retispora Boletaceae Heimiella retispora 877
19 Hexagonia cingulata Polyporaceae Hexagonia cingulata 1386
20 Hexagonia subtenuis Polyporaceae Hexagonia subtenuis 47
21 Hymenoscyphus fructigenus Helotiaceae Hymenoscyphus fructigenus 886
22 Hypholoma fasciculare Strophariaceae Hypholoma fasciculare 1017
23 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 871
24 Hypoxylon archeri Xylariaceae Hypoxylon archeri 615
25 Hypoxylon bovei var. microsporum Xylariaceae Hypoxylon bovei 131
26 Hypoxylon cf. anthochroum Xylariaceae Hypoxylon anthochroum 2225
27 Hypoxylon crocopeplum Xylariaceae Hypoxylon crocopeplum 772
28 Hypoxylon duranii Xylariaceae Hypoxylon duranii 748
29 Hypoxylon fendleri Xylariaceae Hypoxylon fendleri 629
30 Hypoxylon haematostroma Xylariaceae Hypoxylon haematostroma 644
31 Hypoxylon investeins Xylariaceae Hypoxylon investeins 608
32 Hypoxylon lenormandii Xylariaceae Hypoxylon lenormandii 154
33 Hypoxylon lividicolor Xylariaceae Hypoxylon lividicolor 453
34 Hypoxylon monticulosum Xylariaceae Hypoxylon monticulosum 546
35 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 129
36 Hypoxylon nitens Xylariaceae Hypoxylon nitens 249
37 Hypoxylon perforatum Xylariaceae Hypoxylon perforatum 169
38 Hypoxylon pilgerianum Xylariaceae Hypoxylon pilgerianum 562
39 Hypoxylon rubiginosum Xylariaceae Hypoxylon rubiginosum 507
40 Hypoxylon stygium Xylariaceae Hypoxylon stygium 444
41 Irpex flavus Meruliaceae Irpex flavus 772
42 Laccaria laccata Hydnangiaceae Laccaria laccata 1046
43 Laetiporus gilbertsonii Fomitopsidaceae Laetiporus gilbertsonii 892
44 Lentinus velutinus Polyporaceae Lentinus velutinus 34
45 Lenzites acuta Polyporaceae Lenzites acuta 338
46 Lepiota griseovirens Agaricaceae Lepiota griseovirens 31
47 Leucocoprinus bresadolae Agaricaceae Leucocoprinus bresadolae 1107
48 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 1394
49 Marasmius haematocephalus Marasmiaceae Marasmius haematocephalus 48
50 Marasmius maximus Marasmiaceae Marasmius maximus 41
51 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 836
52 Meruliopsis corium Phanerochaetaceae Meruliopsis corium 196
53 Microporus affinis Polyporaceae Microporus affinis 1193
54 Microporus vernicipes Polyporaceae Microporus vernicipes 927
55 Mycena pura Mycenaceae Mycena pura 375
56 Oudemansiella canarii Physalacriaceae Oudemansiella canarii 25
57 Phellins setulosus Hymenochaetaceae Phellins setulosus 308
58 Pisolithus arrhizus Sclerodermataceae Pisolithus arrhizus 129
59 Pleurocybella porrigens Marasmiaceae Pleurocybella porrigens 926
60 Podoscypha nitidula Meruliaceae Podoscypha nitidula 1457
61 Polyporellus varius Polyporaceae Polyporellus varius 28
62 Polyporus badius Polyporaceae Polyporus badius 961
63 Polyporus brumalis Polyporaceae Polyporus brumalis 1056
64 Psathyrella conopilus Psathyrellaceae Psathyrella conopilus 958
65 Pterula multifida Pterulaceae Pterula multifida 835
66 Russula xelampelina Russulaceae Russula xelampelina 889
67 Scleroderma citrinum Sclerodermataceae Scleroderma citrinum 179
68 Scleroderma flavidum Sclerodermataceae Scleroderma flavidum 955
69 Stereopsis radicans Meruliaceae Stereopsis radicans 813
70 Stereum frustulatum Stereaceae Stereum frustulatum 38
71 Stereum hirsutum Stereaceae Stereum hirsutum 1074
72 Stereum ostrea Stereaceae Stereum ostrea 91
73 Strobilomyces confusus Boletaceae Strobilomyces confusus 1014
74 Trametes elegans Polyporaceae Trametes elegans 31
75 Trametes gibbosa Polyporaceae Trametes gibbosa 969
76 Trametes hirsuta Polyporaceae Trametes hirsuta 1187
77 Trametes pubescens Polyporaceae Trametes pubescens 95
78 Trametes versicolor Polyporaceae Trametes versicolor 1157
79 Xeromphalina campanella Mycenaceae Xeromphalina campanella 862
80 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 524
81 Xylaria badia Xylariaceae Xylaria badia 620
82 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 338
83 Xylaria culleniae Xylariaceae Xylaria culleniae 777
84 Xylaria grammica Xylariaceae Xylaria grammica 64
85 Xylaria hypoxylon Xylariaceae Xylaria hypoxylon 233
86 Xylaria juruensis var. microspora Xylariaceae Xylaria juruensis 221
87 Xylaria multiplex Xylariaceae Xylaria multiplex 201
88 Xylaria obovata Xylariaceae Xylaria obovata 655
89 Xylaria oligotoma Xylariaceae Xylaria oligotoma 1051
90 Xylaria sp.2 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.2 381
91 Xylaria sp.4 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.4 321
92 แจกันม่วงเทาขอบขาว Thelephoraceae Thelephora penicillata 1727
93 เห็ดกรวยเกล็ดทอง Gomphaceae Gomphus floccosus 1566
94 เห็ดกรวยแก้ว Marasmiaceae Trogia infundibuliformis 496
95 เห็ดกรวยขาว Polyporaceae Polyporus elegans 1138
96 เห็ดกรวยจีบ Polyporaceae Lentinus similis 217
97 เห็ดกรวยทองตะกู Polyporaceae Microporus xanthopus 1580
98 เห็ดกระเจี๊ยวหมา Phallaceae Mutinus bambusinus 1282
99 เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอ่อนอมเหลือง Polyporaceae Trametes cingulata 158
100 เห็ดกระดิ่งหยก Entolomataceae Entoloma hochstetteri 1701
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox