รายการข้อมูลเห็ดราในระบบ (271 ชนิด)
เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เห็ดพิษแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 271 รายการ
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 1711
2 Amauroderma amoiense Ganodermataceae Amauroderma amoiense 1101
3 Anthracophyllum nigritum Omphalotaceae Anthracophyllum nigritum 261
4 Auricularia polytricha Auriculariaceae Auricularia polytricha 62
5 Boletus braunii Boletaceae Boletus braunii 1036
6 Calocera cornea Dacrymycetaceae Calocera cornea 1045
7 Camillea tinctor Xylariaceae Camillea tinctor 839
8 Ceratiomyxa fruticulosa Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa 1160
9 Coprinopsis atramentaria Psathyrellaceae Coprinopsis atramentaria 14
10 Crinipellis stipitaria Marasmiaceae Crinipellis stipitaria 1108
11 Cymatoderma elegans Meruliaceae Cymatoderma elegans 947
12 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 110
13 Earliella scabrosa Polyporaceae Earliella scabrosa 1346
14 Exidia plana Auriculariaceae Exidia plana 834
15 Favolaschia tonkinensis Mycenaceae Favolaschia tonkinensis 776
16 Ganoderma australe Ganodermataceae Ganoderma australe 1382
17 Ganoderma sinense Ganodermataceae Ganoderma sinense 14
18 Heimiella retispora Boletaceae Heimiella retispora 817
19 Hexagonia cingulata Polyporaceae Hexagonia cingulata 1313
20 Hexagonia subtenuis Polyporaceae Hexagonia subtenuis 10
21 Hymenoscyphus fructigenus Helotiaceae Hymenoscyphus fructigenus 843
22 Hypholoma fasciculare Strophariaceae Hypholoma fasciculare 949
23 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 833
24 Hypoxylon archeri Xylariaceae Hypoxylon archeri 573
25 Hypoxylon bovei var. microsporum Xylariaceae Hypoxylon bovei 92
26 Hypoxylon cf. anthochroum Xylariaceae Hypoxylon anthochroum 2168
27 Hypoxylon crocopeplum Xylariaceae Hypoxylon crocopeplum 735
28 Hypoxylon duranii Xylariaceae Hypoxylon duranii 714
29 Hypoxylon fendleri Xylariaceae Hypoxylon fendleri 597
30 Hypoxylon haematostroma Xylariaceae Hypoxylon haematostroma 590
31 Hypoxylon investeins Xylariaceae Hypoxylon investeins 567
32 Hypoxylon lenormandii Xylariaceae Hypoxylon lenormandii 110
33 Hypoxylon lividicolor Xylariaceae Hypoxylon lividicolor 416
34 Hypoxylon monticulosum Xylariaceae Hypoxylon monticulosum 495
35 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 97
36 Hypoxylon nitens Xylariaceae Hypoxylon nitens 196
37 Hypoxylon perforatum Xylariaceae Hypoxylon perforatum 127
38 Hypoxylon pilgerianum Xylariaceae Hypoxylon pilgerianum 524
39 Hypoxylon rubiginosum Xylariaceae Hypoxylon rubiginosum 471
40 Hypoxylon stygium Xylariaceae Hypoxylon stygium 405
41 Irpex flavus Meruliaceae Irpex flavus 730
42 Laccaria laccata Hydnangiaceae Laccaria laccata 990
43 Laetiporus gilbertsonii Fomitopsidaceae Laetiporus gilbertsonii 861
44 Lentinus velutinus Polyporaceae Lentinus velutinus 5
45 Lenzites acuta Polyporaceae Lenzites acuta 274
46 Lepiota griseovirens Agaricaceae Lepiota griseovirens 9
47 Leucocoprinus bresadolae Agaricaceae Leucocoprinus bresadolae 1006
48 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 1306
49 Marasmius haematocephalus Marasmiaceae Marasmius haematocephalus 6
50 Marasmius maximus Marasmiaceae Marasmius maximus 7
51 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 807
52 Meruliopsis corium Phanerochaetaceae Meruliopsis corium 149
53 Microporus affinis Polyporaceae Microporus affinis 1092
54 Microporus vernicipes Polyporaceae Microporus vernicipes 865
55 Mycena pura Mycenaceae Mycena pura 342
56 Oudemansiella canarii Physalacriaceae Oudemansiella canarii 3
57 Phellins setulosus Hymenochaetaceae Phellins setulosus 262
58 Pisolithus arrhizus Sclerodermataceae Pisolithus arrhizus 102
59 Pleurocybella porrigens Marasmiaceae Pleurocybella porrigens 864
60 Podoscypha nitidula Meruliaceae Podoscypha nitidula 1391
61 Polyporellus varius Polyporaceae Polyporellus varius 2
62 Polyporus badius Polyporaceae Polyporus badius 906
63 Polyporus brumalis Polyporaceae Polyporus brumalis 988
64 Psathyrella conopilus Psathyrellaceae Psathyrella conopilus 894
65 Pterula multifida Pterulaceae Pterula multifida 792
66 Russula xelampelina Russulaceae Russula xelampelina 840
67 Scleroderma citrinum Sclerodermataceae Scleroderma citrinum 108
68 Scleroderma flavidum Sclerodermataceae Scleroderma flavidum 864
69 Stereopsis radicans Meruliaceae Stereopsis radicans 769
70 Stereum frustulatum Stereaceae Stereum frustulatum 10
71 Stereum hirsutum Stereaceae Stereum hirsutum 1019
72 Stereum ostrea Stereaceae Stereum ostrea 37
73 Strobilomyces confusus Boletaceae Strobilomyces confusus 972
74 Trametes elegans Polyporaceae Trametes elegans 5
75 Trametes gibbosa Polyporaceae Trametes gibbosa 902
76 Trametes hirsuta Polyporaceae Trametes hirsuta 1127
77 Trametes pubescens Polyporaceae Trametes pubescens 29
78 Trametes versicolor Polyporaceae Trametes versicolor 1072
79 Xeromphalina campanella Mycenaceae Xeromphalina campanella 813
80 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 383
81 Xylaria badia Xylariaceae Xylaria badia 557
82 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 274
83 Xylaria culleniae Xylariaceae Xylaria culleniae 734
84 Xylaria grammica Xylariaceae Xylaria grammica 19
85 Xylaria hypoxylon Xylariaceae Xylaria hypoxylon 166
86 Xylaria juruensis var. microspora Xylariaceae Xylaria juruensis 175
87 Xylaria multiplex Xylariaceae Xylaria multiplex 135
88 Xylaria obovata Xylariaceae Xylaria obovata 599
89 Xylaria oligotoma Xylariaceae Xylaria oligotoma 977
90 Xylaria sp.2 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.2 332
91 Xylaria sp.4 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.4 238
92 แจกันม่วงเทาขอบขาว Thelephoraceae Thelephora penicillata 1645
93 เห็ดกรวยเกล็ดทอง Gomphaceae Gomphus floccosus 1416
94 เห็ดกรวยแก้ว Marasmiaceae Trogia infundibuliformis 408
95 เห็ดกรวยขาว Polyporaceae Polyporus elegans 1059
96 เห็ดกรวยจีบ Polyporaceae Lentinus similis 146
97 เห็ดกรวยทองตะกู Polyporaceae Microporus xanthopus 1359
98 เห็ดกระเจี๊ยวหมา Phallaceae Mutinus bambusinus 1190
99 เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอ่อนอมเหลือง Polyporaceae Trametes cingulata 26
100 เห็ดกระดิ่งหยก Entolomataceae Entoloma hochstetteri 1570
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox