Trametes elegans

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
Trametes elegans จ.สุราษฎร์ธานี
   
ข้อมูลชื่อ
view: 35
ชื่อทั่วไป
Name
Trametes elegans
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Trametes elegans (Spreng.) Fr.
   
Taxonomy
Kingdom Fungi
Phylum Basidiomycota
Class Agaricomycetes
Order Polyporales
Family Polyporaceae
Genus Trametes
Specific epithet elegans
   
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป หมวก รูปพัด รูปไต หรือครึ่งวงกลม ขนาด 10 × 7 เซนติเมตร สีขาว ผิวด้าน เรียบ มีริ้วเป็นวงคล้ายวงปีของไม้ ขอบเรียบ งอลงเล็กน้อย สีขาว รู มีหลายรูปแบบผสมกัน เชื่อมต่อกันเป็นลักษณะคดเคี้ยวคล้ายเขาวงกต ยาว 2-3 มิลลิเมตร สีเดียวกับหมวก ก้าน ไม่มีหรือมี แต่ติดด้านข้างฐานกว้าง ขนาด 1-1.5 x 0.5-1 เซนติเมตร เนื้อเหนียว ตัน สีขาว
 
ลักษณะสปอร์ รูปทรงรี ขนาด 5-7 × 2-3 ไมโครเมตร ผิวเรียบ ผนังบาง รอยพิมพ์สปอร์สีขาว
 
สภาพที่อยู่อาศัย ขึ้นบนซากขอนไม้ กิ่งไม้
 
การเจริญของดอกเห็ด ดอกเดี่ยว
 
 
การใช้ประโยชน์
   
บันทึกเพิ่มเติม
   
สำรวจเจอที่
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
  •    
     
    อัพโหลดข้อมูลภาพ
    ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox