รายการข้อมูลเห็ดราในระบบ (251 ชนิด)
เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เห็ดพิษแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 251 รายการ
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 1450
2 Amauroderma amoiense Ganodermataceae Amauroderma amoiense 928
3 Anthracophyllum nigritum Omphalotaceae Anthracophyllum nigritum 83
4 Auricularia polytricha Auriculariaceae Auricularia polytricha 1238
5 Boletus braunii Boletaceae Boletus braunii 885
6 Calocera cornea Dacrymycetaceae Calocera cornea 914
7 Camillea tinctor Xylariaceae Camillea tinctor 715
8 Ceratiomyxa fruticulosa Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa 978
9 Crinipellis stipitaria Marasmiaceae Crinipellis stipitaria 958
10 Cymatoderma elegans Meruliaceae Cymatoderma elegans 835
11 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 40
12 Earliella scabrosa Polyporaceae Earliella scabrosa 1131
13 Exidia plana Auriculariaceae Exidia plana 743
14 Favolaschia tonkinensis Mycenaceae Favolaschia tonkinensis 673
15 Ganoderma australe Ganodermataceae Ganoderma australe 1158
16 Heimiella retispora Boletaceae Heimiella retispora 705
17 Hexagonia cingulata Polyporaceae Hexagonia cingulata 1140
18 Hymenoscyphus fructigenus Helotiaceae Hymenoscyphus fructigenus 719
19 Hypholoma fasciculare Strophariaceae Hypholoma fasciculare 798
20 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 741
21 Hypoxylon archeri Xylariaceae Hypoxylon archeri 476
22 Hypoxylon bovei var. microsporum Xylariaceae Hypoxylon bovei 50
23 Hypoxylon cf. anthochroum Xylariaceae Hypoxylon anthochroum 2063
24 Hypoxylon crocopeplum Xylariaceae Hypoxylon crocopeplum 638
25 Hypoxylon duranii Xylariaceae Hypoxylon duranii 640
26 Hypoxylon fendleri Xylariaceae Hypoxylon fendleri 524
27 Hypoxylon haematostroma Xylariaceae Hypoxylon haematostroma 483
28 Hypoxylon investeins Xylariaceae Hypoxylon investeins 468
29 Hypoxylon lenormandii Xylariaceae Hypoxylon lenormandii 29
30 Hypoxylon lividicolor Xylariaceae Hypoxylon lividicolor 331
31 Hypoxylon monticulosum Xylariaceae Hypoxylon monticulosum 398
32 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 27
33 Hypoxylon nitens Xylariaceae Hypoxylon nitens 83
34 Hypoxylon perforatum Xylariaceae Hypoxylon perforatum 41
35 Hypoxylon pilgerianum Xylariaceae Hypoxylon pilgerianum 470
36 Hypoxylon rubiginosum Xylariaceae Hypoxylon rubiginosum 410
37 Hypoxylon stygium Xylariaceae Hypoxylon stygium 343
38 Irpex flavus Meruliaceae Irpex flavus 624
39 Laccaria laccata Hydnangiaceae Laccaria laccata 869
40 Laetiporus gilbertsonii Fomitopsidaceae Laetiporus gilbertsonii 772
41 Lentinus sajor-caju Polyporaceae Lentinus sajor-caju 1258
42 Lenzites acuta Polyporaceae Lenzites acuta 85
43 Leucocoprinus bresadolae Agaricaceae Leucocoprinus bresadolae 837
44 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 1044
45 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 691
46 Meruliopsis corium Phanerochaetaceae Meruliopsis corium 9
47 Microporus affinis Polyporaceae Microporus affinis 929
48 Microporus vernicipes Polyporaceae Microporus vernicipes 717
49 Mycena pura Mycenaceae Mycena pura 241
50 Phellins setulosus Hymenochaetaceae Phellins setulosus 190
51 Pisolithus arrhizus Sclerodermataceae Pisolithus arrhizus 32
52 Pleurocybella porrigens Marasmiaceae Pleurocybella porrigens 726
53 Podoscypha nitidula Meruliaceae Podoscypha nitidula 1195
54 Polyporus badius Polyporaceae Polyporus badius 805
55 Polyporus brumalis Polyporaceae Polyporus brumalis 828
56 Psathyrella conopilus Psathyrellaceae Psathyrella conopilus 755
57 Pterula multifida Pterulaceae Pterula multifida 656
58 Russula xelampelina Russulaceae Russula xelampelina 722
59 Scleroderma citrinum Sclerodermataceae Scleroderma citrinum 30
60 Scleroderma flavidum Sclerodermataceae Scleroderma flavidum 745
61 Stereopsis radicans Meruliaceae Stereopsis radicans 665
62 Stereum frustulatum Stereaceae Stereum frustulatum 32
63 Stereum hirsutum Stereaceae Stereum hirsutum 896
64 Stereum ostrea Stereaceae Stereum ostrea 860
65 Strobilomyces confusus Boletaceae Strobilomyces confusus 881
66 Trametes gibbosa Polyporaceae Trametes gibbosa 776
67 Trametes hirsuta Polyporaceae Trametes hirsuta 970
68 Trametes pubescens Polyporaceae Trametes pubescens 971
69 Trametes versicolor Polyporaceae Trametes versicolor 893
70 Xeromphalina campanella Mycenaceae Xeromphalina campanella 712
71 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 135
72 Xylaria badia Xylariaceae Xylaria badia 429
73 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 86
74 Xylaria culleniae Xylariaceae Xylaria culleniae 642
75 Xylaria grammica Xylariaceae Xylaria grammica 569
76 Xylaria hypoxylon Xylariaceae Xylaria hypoxylon 53
77 Xylaria juruensis var. microspora Xylariaceae Xylaria juruensis 58
78 Xylaria multiplex Xylariaceae Xylaria multiplex 42
79 Xylaria obovata Xylariaceae Xylaria obovata 497
80 Xylaria oligotoma Xylariaceae Xylaria oligotoma 788
81 Xylaria sp.2 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.2 202
82 Xylaria sp.4 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.4 70
83 แจกันม่วงเทาขอบขาว Thelephoraceae Thelephora penicillata 1471
84 เห็ดกรวยเกล็ดทอง Gomphaceae Gomphus floccosus 1187
85 เห็ดกรวยแก้ว Marasmiaceae Trogia infundibuliformis 178
86 เห็ดกรวยขาว Polyporaceae Polyporus elegans 894
87 เห็ดกรวยจีบ Polyporaceae Lentinus similis 1142
88 เห็ดกรวยทองตะกู Polyporaceae Microporus xanthopus 930
89 เห็ดกระเจี๊ยวหมา Phallaceae Mutinus bambusinus 994
90 เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอ่อนอมเหลือง Polyporaceae Trametes cingulata 1218
91 เห็ดกระดิ่งหยก Entolomataceae Entoloma hochstetteri 1327
92 เห็ดกระดุมทองเหลือง Agaricaceae Agaricus trisulphuratus 1079
93 เห็ดกระโดงตีนต่ำครีบเขียว Agaricaceae Chlorophyllum molybdites 1417
94 เห็ดกระเทียมเน่า Marasmiaceae Micromphale brassicolens 25
95 เห็ดก้อนกรวดยางสีเหลือง Russulaceae Arcangeliella beccarii 757
96 เห็ดก้อนกะละแมดำ Ganodermataceae Ganoderma dahlii 816
97 เห็ดก้อนฝุ่นเหลืองทอง Sclerodermataceae Scleroderma sinnamariense 146
98 เห็ดก้านธูป Xylariaceae Xylaria nigripes 424
99 เห็ดกาบหอยขาว Polyporaceae Lenzites elegans 1077
100 เห็ดกีบม้า Polyporaceae Fomes fomentarius 1742
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox