รายการข้อมูลเห็ดราในระบบ (251 ชนิด)
เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เห็ดพิษแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 251 รายการ
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 1370
2 Amauroderma amoiense Ganodermataceae Amauroderma amoiense 865
3 Anthracophyllum nigritum Omphalotaceae Anthracophyllum nigritum 23
4 Auricularia polytricha Auriculariaceae Auricularia polytricha 1175
5 Boletus braunii Boletaceae Boletus braunii 838
6 Calocera cornea Dacrymycetaceae Calocera cornea 873
7 Camillea tinctor Xylariaceae Camillea tinctor 668
8 Ceratiomyxa fruticulosa Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa 908
9 Crinipellis stipitaria Marasmiaceae Crinipellis stipitaria 876
10 Cymatoderma elegans Meruliaceae Cymatoderma elegans 807
11 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 12
12 Earliella scabrosa Polyporaceae Earliella scabrosa 1048
13 Exidia plana Auriculariaceae Exidia plana 708
14 Favolaschia tonkinensis Mycenaceae Favolaschia tonkinensis 644
15 Ganoderma australe Ganodermataceae Ganoderma australe 1053
16 Heimiella retispora Boletaceae Heimiella retispora 667
17 Hexagonia cingulata Polyporaceae Hexagonia cingulata 1030
18 Hymenoscyphus fructigenus Helotiaceae Hymenoscyphus fructigenus 675
19 Hypholoma fasciculare Strophariaceae Hypholoma fasciculare 743
20 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 706
21 Hypoxylon archeri Xylariaceae Hypoxylon archeri 443
22 Hypoxylon bovei var. microsporum Xylariaceae Hypoxylon bovei 16
23 Hypoxylon cf. anthochroum Xylariaceae Hypoxylon anthochroum 2019
24 Hypoxylon crocopeplum Xylariaceae Hypoxylon crocopeplum 607
25 Hypoxylon duranii Xylariaceae Hypoxylon duranii 609
26 Hypoxylon fendleri Xylariaceae Hypoxylon fendleri 499
27 Hypoxylon haematostroma Xylariaceae Hypoxylon haematostroma 437
28 Hypoxylon investeins Xylariaceae Hypoxylon investeins 428
29 Hypoxylon lenormandii Xylariaceae Hypoxylon lenormandii 10
30 Hypoxylon lividicolor Xylariaceae Hypoxylon lividicolor 301
31 Hypoxylon monticulosum Xylariaceae Hypoxylon monticulosum 361
32 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 9
33 Hypoxylon nitens Xylariaceae Hypoxylon nitens 43
34 Hypoxylon perforatum Xylariaceae Hypoxylon perforatum 12
35 Hypoxylon pilgerianum Xylariaceae Hypoxylon pilgerianum 446
36 Hypoxylon rubiginosum Xylariaceae Hypoxylon rubiginosum 386
37 Hypoxylon stygium Xylariaceae Hypoxylon stygium 321
38 Irpex flavus Meruliaceae Irpex flavus 575
39 Laccaria laccata Hydnangiaceae Laccaria laccata 832
40 Laetiporus gilbertsonii Fomitopsidaceae Laetiporus gilbertsonii 748
41 Lentinus sajor-caju Polyporaceae Lentinus sajor-caju 1178
42 Lenzites acuta Polyporaceae Lenzites acuta 17
43 Leucocoprinus bresadolae Agaricaceae Leucocoprinus bresadolae 786
44 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 940
45 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 614
46 Meruliopsis corium Phanerochaetaceae Meruliopsis corium 834
47 Microporus affinis Polyporaceae Microporus affinis 863
48 Microporus vernicipes Polyporaceae Microporus vernicipes 671
49 Mycena pura Mycenaceae Mycena pura 206
50 Phellins setulosus Hymenochaetaceae Phellins setulosus 157
51 Pisolithus arrhizus Sclerodermataceae Pisolithus arrhizus 7
52 Pleurocybella porrigens Marasmiaceae Pleurocybella porrigens 645
53 Podoscypha nitidula Meruliaceae Podoscypha nitidula 1151
54 Polyporus badius Polyporaceae Polyporus badius 769
55 Polyporus brumalis Polyporaceae Polyporus brumalis 761
56 Psathyrella conopilus Psathyrellaceae Psathyrella conopilus 726
57 Pterula multifida Pterulaceae Pterula multifida 622
58 Russula xelampelina Russulaceae Russula xelampelina 680
59 Scleroderma citrinum Sclerodermataceae Scleroderma citrinum 10
60 Scleroderma flavidum Sclerodermataceae Scleroderma flavidum 704
61 Stereopsis radicans Meruliaceae Stereopsis radicans 638
62 Stereum frustulatum Stereaceae Stereum frustulatum 11
63 Stereum hirsutum Stereaceae Stereum hirsutum 847
64 Stereum ostrea Stereaceae Stereum ostrea 799
65 Strobilomyces confusus Boletaceae Strobilomyces confusus 847
66 Trametes gibbosa Polyporaceae Trametes gibbosa 691
67 Trametes hirsuta Polyporaceae Trametes hirsuta 913
68 Trametes pubescens Polyporaceae Trametes pubescens 902
69 Trametes versicolor Polyporaceae Trametes versicolor 812
70 Xeromphalina campanella Mycenaceae Xeromphalina campanella 677
71 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 28
72 Xylaria badia Xylariaceae Xylaria badia 377
73 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 13
74 Xylaria culleniae Xylariaceae Xylaria culleniae 602
75 Xylaria grammica Xylariaceae Xylaria grammica 513
76 Xylaria hypoxylon Xylariaceae Xylaria hypoxylon 12
77 Xylaria juruensis var. microspora Xylariaceae Xylaria juruensis 13
78 Xylaria multiplex Xylariaceae Xylaria multiplex 10
79 Xylaria obovata Xylariaceae Xylaria obovata 461
80 Xylaria oligotoma Xylariaceae Xylaria oligotoma 735
81 Xylaria sp.2 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.2 158
82 Xylaria sp.4 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.4 22
83 แจกันม่วงเทาขอบขาว Thelephoraceae Thelephora penicillata 1399
84 เห็ดกรวยเกล็ดทอง Gomphaceae Gomphus floccosus 1113
85 เห็ดกรวยแก้ว Marasmiaceae Trogia infundibuliformis 84
86 เห็ดกรวยขาว Polyporaceae Polyporus elegans 836
87 เห็ดกรวยจีบ Polyporaceae Lentinus similis 1064
88 เห็ดกรวยทองตะกู Polyporaceae Microporus xanthopus 698
89 เห็ดกระเจี๊ยวหมา Phallaceae Mutinus bambusinus 932
90 เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอ่อนอมเหลือง Polyporaceae Trametes cingulata 1102
91 เห็ดกระดิ่งหยก Entolomataceae Entoloma hochstetteri 1226
92 เห็ดกระดุมทองเหลือง Agaricaceae Agaricus trisulphuratus 945
93 เห็ดกระโดงตีนต่ำครีบเขียว Agaricaceae Chlorophyllum molybdites 1356
94 เห็ดกระเทียมเน่า Marasmiaceae Micromphale brassicolens 867
95 เห็ดก้อนกรวดยางสีเหลือง Russulaceae Arcangeliella beccarii 708
96 เห็ดก้อนกะละแมดำ Ganodermataceae Ganoderma dahlii 748
97 เห็ดก้อนฝุ่นเหลืองทอง Sclerodermataceae Scleroderma sinnamariense 83
98 เห็ดก้านธูป Xylariaceae Xylaria nigripes 336
99 เห็ดกาบหอยขาว Polyporaceae Lenzites elegans 1008
100 เห็ดกีบม้า Polyporaceae Fomes fomentarius 1455
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox