รายการข้อมูลเห็ดราในระบบ (271 ชนิด)
เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เห็ดพิษแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 271 รายการ
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 33
2 Amauroderma amoiense Ganodermataceae Amauroderma amoiense 16
3 Anthracophyllum nigritum Omphalotaceae Anthracophyllum nigritum 302
4 Auricularia polytricha Auriculariaceae Auricularia polytricha 102
5 Boletus braunii Boletaceae Boletus braunii 1081
6 Calocera cornea Dacrymycetaceae Calocera cornea 1089
7 Camillea tinctor Xylariaceae Camillea tinctor 857
8 Ceratiomyxa fruticulosa Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa 1204
9 Coprinopsis atramentaria Psathyrellaceae Coprinopsis atramentaria 26
10 Crinipellis stipitaria Marasmiaceae Crinipellis stipitaria 1128
11 Cymatoderma elegans Meruliaceae Cymatoderma elegans 967
12 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 122
13 Earliella scabrosa Polyporaceae Earliella scabrosa 1373
14 Exidia plana Auriculariaceae Exidia plana 856
15 Favolaschia tonkinensis Mycenaceae Favolaschia tonkinensis 795
16 Ganoderma australe Ganodermataceae Ganoderma australe 1424
17 Ganoderma sinense Ganodermataceae Ganoderma sinense 33
18 Heimiella retispora Boletaceae Heimiella retispora 850
19 Hexagonia cingulata Polyporaceae Hexagonia cingulata 1351
20 Hexagonia subtenuis Polyporaceae Hexagonia subtenuis 34
21 Hymenoscyphus fructigenus Helotiaceae Hymenoscyphus fructigenus 870
22 Hypholoma fasciculare Strophariaceae Hypholoma fasciculare 983
23 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 850
24 Hypoxylon archeri Xylariaceae Hypoxylon archeri 591
25 Hypoxylon bovei var. microsporum Xylariaceae Hypoxylon bovei 109
26 Hypoxylon cf. anthochroum Xylariaceae Hypoxylon anthochroum 2191
27 Hypoxylon crocopeplum Xylariaceae Hypoxylon crocopeplum 745
28 Hypoxylon duranii Xylariaceae Hypoxylon duranii 727
29 Hypoxylon fendleri Xylariaceae Hypoxylon fendleri 612
30 Hypoxylon haematostroma Xylariaceae Hypoxylon haematostroma 608
31 Hypoxylon investeins Xylariaceae Hypoxylon investeins 584
32 Hypoxylon lenormandii Xylariaceae Hypoxylon lenormandii 124
33 Hypoxylon lividicolor Xylariaceae Hypoxylon lividicolor 431
34 Hypoxylon monticulosum Xylariaceae Hypoxylon monticulosum 517
35 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 111
36 Hypoxylon nitens Xylariaceae Hypoxylon nitens 221
37 Hypoxylon perforatum Xylariaceae Hypoxylon perforatum 143
38 Hypoxylon pilgerianum Xylariaceae Hypoxylon pilgerianum 539
39 Hypoxylon rubiginosum Xylariaceae Hypoxylon rubiginosum 492
40 Hypoxylon stygium Xylariaceae Hypoxylon stygium 420
41 Irpex flavus Meruliaceae Irpex flavus 752
42 Laccaria laccata Hydnangiaceae Laccaria laccata 1024
43 Laetiporus gilbertsonii Fomitopsidaceae Laetiporus gilbertsonii 876
44 Lentinus velutinus Polyporaceae Lentinus velutinus 24
45 Lenzites acuta Polyporaceae Lenzites acuta 308
46 Lepiota griseovirens Agaricaceae Lepiota griseovirens 21
47 Leucocoprinus bresadolae Agaricaceae Leucocoprinus bresadolae 1075
48 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 1355
49 Marasmius haematocephalus Marasmiaceae Marasmius haematocephalus 28
50 Marasmius maximus Marasmiaceae Marasmius maximus 29
51 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 825
52 Meruliopsis corium Phanerochaetaceae Meruliopsis corium 173
53 Microporus affinis Polyporaceae Microporus affinis 1151
54 Microporus vernicipes Polyporaceae Microporus vernicipes 898
55 Mycena pura Mycenaceae Mycena pura 363
56 Oudemansiella canarii Physalacriaceae Oudemansiella canarii 17
57 Phellins setulosus Hymenochaetaceae Phellins setulosus 296
58 Pisolithus arrhizus Sclerodermataceae Pisolithus arrhizus 121
59 Pleurocybella porrigens Marasmiaceae Pleurocybella porrigens 905
60 Podoscypha nitidula Meruliaceae Podoscypha nitidula 1425
61 Polyporellus varius Polyporaceae Polyporellus varius 21
62 Polyporus badius Polyporaceae Polyporus badius 938
63 Polyporus brumalis Polyporaceae Polyporus brumalis 1020
64 Psathyrella conopilus Psathyrellaceae Psathyrella conopilus 931
65 Pterula multifida Pterulaceae Pterula multifida 813
66 Russula xelampelina Russulaceae Russula xelampelina 871
67 Scleroderma citrinum Sclerodermataceae Scleroderma citrinum 147
68 Scleroderma flavidum Sclerodermataceae Scleroderma flavidum 913
69 Stereopsis radicans Meruliaceae Stereopsis radicans 792
70 Stereum frustulatum Stereaceae Stereum frustulatum 30
71 Stereum hirsutum Stereaceae Stereum hirsutum 1042
72 Stereum ostrea Stereaceae Stereum ostrea 63
73 Strobilomyces confusus Boletaceae Strobilomyces confusus 998
74 Trametes elegans Polyporaceae Trametes elegans 25
75 Trametes gibbosa Polyporaceae Trametes gibbosa 947
76 Trametes hirsuta Polyporaceae Trametes hirsuta 1159
77 Trametes pubescens Polyporaceae Trametes pubescens 64
78 Trametes versicolor Polyporaceae Trametes versicolor 1120
79 Xeromphalina campanella Mycenaceae Xeromphalina campanella 839
80 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 463
81 Xylaria badia Xylariaceae Xylaria badia 583
82 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 317
83 Xylaria culleniae Xylariaceae Xylaria culleniae 758
84 Xylaria grammica Xylariaceae Xylaria grammica 44
85 Xylaria hypoxylon Xylariaceae Xylaria hypoxylon 205
86 Xylaria juruensis var. microspora Xylariaceae Xylaria juruensis 193
87 Xylaria multiplex Xylariaceae Xylaria multiplex 167
88 Xylaria obovata Xylariaceae Xylaria obovata 626
89 Xylaria oligotoma Xylariaceae Xylaria oligotoma 1023
90 Xylaria sp.2 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.2 358
91 Xylaria sp.4 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.4 282
92 แจกันม่วงเทาขอบขาว Thelephoraceae Thelephora penicillata 1688
93 เห็ดกรวยเกล็ดทอง Gomphaceae Gomphus floccosus 1508
94 เห็ดกรวยแก้ว Marasmiaceae Trogia infundibuliformis 456
95 เห็ดกรวยขาว Polyporaceae Polyporus elegans 1107
96 เห็ดกรวยจีบ Polyporaceae Lentinus similis 179
97 เห็ดกรวยทองตะกู Polyporaceae Microporus xanthopus 1501
98 เห็ดกระเจี๊ยวหมา Phallaceae Mutinus bambusinus 1243
99 เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอ่อนอมเหลือง Polyporaceae Trametes cingulata 108
100 เห็ดกระดิ่งหยก Entolomataceae Entoloma hochstetteri 1627
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox