รายการข้อมูลเห็ดราในระบบ (251 ชนิด)
เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เห็ดพิษแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 251 รายการ
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 1510
2 Amauroderma amoiense Ganodermataceae Amauroderma amoiense 959
3 Anthracophyllum nigritum Omphalotaceae Anthracophyllum nigritum 114
4 Auricularia polytricha Auriculariaceae Auricularia polytricha 1273
5 Boletus braunii Boletaceae Boletus braunii 915
6 Calocera cornea Dacrymycetaceae Calocera cornea 939
7 Camillea tinctor Xylariaceae Camillea tinctor 744
8 Ceratiomyxa fruticulosa Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa 1008
9 Crinipellis stipitaria Marasmiaceae Crinipellis stipitaria 983
10 Cymatoderma elegans Meruliaceae Cymatoderma elegans 852
11 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 54
12 Earliella scabrosa Polyporaceae Earliella scabrosa 1170
13 Exidia plana Auriculariaceae Exidia plana 760
14 Favolaschia tonkinensis Mycenaceae Favolaschia tonkinensis 694
15 Ganoderma australe Ganodermataceae Ganoderma australe 1197
16 Heimiella retispora Boletaceae Heimiella retispora 727
17 Hexagonia cingulata Polyporaceae Hexagonia cingulata 1175
18 Hymenoscyphus fructigenus Helotiaceae Hymenoscyphus fructigenus 748
19 Hypholoma fasciculare Strophariaceae Hypholoma fasciculare 821
20 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 759
21 Hypoxylon archeri Xylariaceae Hypoxylon archeri 492
22 Hypoxylon bovei var. microsporum Xylariaceae Hypoxylon bovei 3
23 Hypoxylon cf. anthochroum Xylariaceae Hypoxylon anthochroum 2085
24 Hypoxylon crocopeplum Xylariaceae Hypoxylon crocopeplum 658
25 Hypoxylon duranii Xylariaceae Hypoxylon duranii 656
26 Hypoxylon fendleri Xylariaceae Hypoxylon fendleri 544
27 Hypoxylon haematostroma Xylariaceae Hypoxylon haematostroma 502
28 Hypoxylon investeins Xylariaceae Hypoxylon investeins 489
29 Hypoxylon lenormandii Xylariaceae Hypoxylon lenormandii 47
30 Hypoxylon lividicolor Xylariaceae Hypoxylon lividicolor 350
31 Hypoxylon monticulosum Xylariaceae Hypoxylon monticulosum 412
32 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 42
33 Hypoxylon nitens Xylariaceae Hypoxylon nitens 103
34 Hypoxylon perforatum Xylariaceae Hypoxylon perforatum 63
35 Hypoxylon pilgerianum Xylariaceae Hypoxylon pilgerianum 481
36 Hypoxylon rubiginosum Xylariaceae Hypoxylon rubiginosum 424
37 Hypoxylon stygium Xylariaceae Hypoxylon stygium 360
38 Irpex flavus Meruliaceae Irpex flavus 655
39 Laccaria laccata Hydnangiaceae Laccaria laccata 904
40 Laetiporus gilbertsonii Fomitopsidaceae Laetiporus gilbertsonii 789
41 Lentinus sajor-caju Polyporaceae Lentinus sajor-caju 1326
42 Lenzites acuta Polyporaceae Lenzites acuta 115
43 Leucocoprinus bresadolae Agaricaceae Leucocoprinus bresadolae 863
44 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 1096
45 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 718
46 Meruliopsis corium Phanerochaetaceae Meruliopsis corium 43
47 Microporus affinis Polyporaceae Microporus affinis 958
48 Microporus vernicipes Polyporaceae Microporus vernicipes 749
49 Mycena pura Mycenaceae Mycena pura 259
50 Phellins setulosus Hymenochaetaceae Phellins setulosus 212
51 Pisolithus arrhizus Sclerodermataceae Pisolithus arrhizus 47
52 Pleurocybella porrigens Marasmiaceae Pleurocybella porrigens 755
53 Podoscypha nitidula Meruliaceae Podoscypha nitidula 1219
54 Polyporus badius Polyporaceae Polyporus badius 826
55 Polyporus brumalis Polyporaceae Polyporus brumalis 860
56 Psathyrella conopilus Psathyrellaceae Psathyrella conopilus 779
57 Pterula multifida Pterulaceae Pterula multifida 682
58 Russula xelampelina Russulaceae Russula xelampelina 748
59 Scleroderma citrinum Sclerodermataceae Scleroderma citrinum 41
60 Scleroderma flavidum Sclerodermataceae Scleroderma flavidum 769
61 Stereopsis radicans Meruliaceae Stereopsis radicans 684
62 Stereum frustulatum Stereaceae Stereum frustulatum 49
63 Stereum hirsutum Stereaceae Stereum hirsutum 920
64 Stereum ostrea Stereaceae Stereum ostrea 881
65 Strobilomyces confusus Boletaceae Strobilomyces confusus 900
66 Trametes gibbosa Polyporaceae Trametes gibbosa 805
67 Trametes hirsuta Polyporaceae Trametes hirsuta 1001
68 Trametes pubescens Polyporaceae Trametes pubescens 993
69 Trametes versicolor Polyporaceae Trametes versicolor 927
70 Xeromphalina campanella Mycenaceae Xeromphalina campanella 735
71 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 177
72 Xylaria badia Xylariaceae Xylaria badia 456
73 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 117
74 Xylaria culleniae Xylariaceae Xylaria culleniae 661
75 Xylaria grammica Xylariaceae Xylaria grammica 593
76 Xylaria hypoxylon Xylariaceae Xylaria hypoxylon 77
77 Xylaria juruensis var. microspora Xylariaceae Xylaria juruensis 83
78 Xylaria multiplex Xylariaceae Xylaria multiplex 62
79 Xylaria obovata Xylariaceae Xylaria obovata 522
80 Xylaria oligotoma Xylariaceae Xylaria oligotoma 821
81 Xylaria sp.2 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.2 225
82 Xylaria sp.4 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.4 96
83 แจกันม่วงเทาขอบขาว Thelephoraceae Thelephora penicillata 1501
84 เห็ดกรวยเกล็ดทอง Gomphaceae Gomphus floccosus 1218
85 เห็ดกรวยแก้ว Marasmiaceae Trogia infundibuliformis 219
86 เห็ดกรวยขาว Polyporaceae Polyporus elegans 922
87 เห็ดกรวยจีบ Polyporaceae Lentinus similis 1176
88 เห็ดกรวยทองตะกู Polyporaceae Microporus xanthopus 1007
89 เห็ดกระเจี๊ยวหมา Phallaceae Mutinus bambusinus 1031
90 เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอ่อนอมเหลือง Polyporaceae Trametes cingulata 1273
91 เห็ดกระดิ่งหยก Entolomataceae Entoloma hochstetteri 1365
92 เห็ดกระดุมทองเหลือง Agaricaceae Agaricus trisulphuratus 1138
93 เห็ดกระโดงตีนต่ำครีบเขียว Agaricaceae Chlorophyllum molybdites 1449
94 เห็ดกระเทียมเน่า Marasmiaceae Micromphale brassicolens 52
95 เห็ดก้อนกรวดยางสีเหลือง Russulaceae Arcangeliella beccarii 793
96 เห็ดก้อนกะละแมดำ Ganodermataceae Ganoderma dahlii 854
97 เห็ดก้อนฝุ่นเหลืองทอง Sclerodermataceae Scleroderma sinnamariense 199
98 เห็ดก้านธูป Xylariaceae Xylaria nigripes 468
99 เห็ดกาบหอยขาว Polyporaceae Lenzites elegans 1111
100 เห็ดกีบม้า Polyporaceae Fomes fomentarius 1844
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox