รายการข้อมูลเห็ดราในระบบ (271 ชนิด)
เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เห็ดพิษแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 271 รายการ
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 148
2 Amauroderma amoiense Ganodermataceae Amauroderma amoiense 87
3 Anthracophyllum nigritum Omphalotaceae Anthracophyllum nigritum 386
4 Auricularia polytricha Auriculariaceae Auricularia polytricha 201
5 Boletus braunii Boletaceae Boletus braunii 1151
6 Calocera cornea Dacrymycetaceae Calocera cornea 1163
7 Camillea tinctor Xylariaceae Camillea tinctor 911
8 Ceratiomyxa fruticulosa Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa 1327
9 Coprinopsis atramentaria Psathyrellaceae Coprinopsis atramentaria 62
10 Crinipellis stipitaria Marasmiaceae Crinipellis stipitaria 1183
11 Cymatoderma elegans Meruliaceae Cymatoderma elegans 1022
12 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 157
13 Earliella scabrosa Polyporaceae Earliella scabrosa 1439
14 Exidia plana Auriculariaceae Exidia plana 892
15 Favolaschia tonkinensis Mycenaceae Favolaschia tonkinensis 851
16 Ganoderma australe Ganodermataceae Ganoderma australe 1539
17 Ganoderma sinense Ganodermataceae Ganoderma sinense 69
18 Heimiella retispora Boletaceae Heimiella retispora 917
19 Hexagonia cingulata Polyporaceae Hexagonia cingulata 1445
20 Hexagonia subtenuis Polyporaceae Hexagonia subtenuis 73
21 Hymenoscyphus fructigenus Helotiaceae Hymenoscyphus fructigenus 920
22 Hypholoma fasciculare Strophariaceae Hypholoma fasciculare 22
23 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 892
24 Hypoxylon archeri Xylariaceae Hypoxylon archeri 655
25 Hypoxylon bovei var. microsporum Xylariaceae Hypoxylon bovei 160
26 Hypoxylon cf. anthochroum Xylariaceae Hypoxylon anthochroum 2252
27 Hypoxylon crocopeplum Xylariaceae Hypoxylon crocopeplum 793
28 Hypoxylon duranii Xylariaceae Hypoxylon duranii 771
29 Hypoxylon fendleri Xylariaceae Hypoxylon fendleri 647
30 Hypoxylon haematostroma Xylariaceae Hypoxylon haematostroma 674
31 Hypoxylon investeins Xylariaceae Hypoxylon investeins 630
32 Hypoxylon lenormandii Xylariaceae Hypoxylon lenormandii 173
33 Hypoxylon lividicolor Xylariaceae Hypoxylon lividicolor 475
34 Hypoxylon monticulosum Xylariaceae Hypoxylon monticulosum 581
35 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 147
36 Hypoxylon nitens Xylariaceae Hypoxylon nitens 281
37 Hypoxylon perforatum Xylariaceae Hypoxylon perforatum 193
38 Hypoxylon pilgerianum Xylariaceae Hypoxylon pilgerianum 580
39 Hypoxylon rubiginosum Xylariaceae Hypoxylon rubiginosum 523
40 Hypoxylon stygium Xylariaceae Hypoxylon stygium 463
41 Irpex flavus Meruliaceae Irpex flavus 806
42 Laccaria laccata Hydnangiaceae Laccaria laccata 1078
43 Laetiporus gilbertsonii Fomitopsidaceae Laetiporus gilbertsonii 915
44 Lentinus velutinus Polyporaceae Lentinus velutinus 55
45 Lenzites acuta Polyporaceae Lenzites acuta 407
46 Lepiota griseovirens Agaricaceae Lepiota griseovirens 46
47 Leucocoprinus bresadolae Agaricaceae Leucocoprinus bresadolae 1145
48 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 61
49 Marasmius haematocephalus Marasmiaceae Marasmius haematocephalus 84
50 Marasmius maximus Marasmiaceae Marasmius maximus 63
51 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 867
52 Meruliopsis corium Phanerochaetaceae Meruliopsis corium 227
53 Microporus affinis Polyporaceae Microporus affinis 1253
54 Microporus vernicipes Polyporaceae Microporus vernicipes 25
55 Mycena pura Mycenaceae Mycena pura 402
56 Oudemansiella canarii Physalacriaceae Oudemansiella canarii 49
57 Phellins setulosus Hymenochaetaceae Phellins setulosus 352
58 Pisolithus arrhizus Sclerodermataceae Pisolithus arrhizus 152
59 Pleurocybella porrigens Marasmiaceae Pleurocybella porrigens 960
60 Podoscypha nitidula Meruliaceae Podoscypha nitidula 1515
61 Polyporellus varius Polyporaceae Polyporellus varius 48
62 Polyporus badius Polyporaceae Polyporus badius 1012
63 Polyporus brumalis Polyporaceae Polyporus brumalis 1112
64 Psathyrella conopilus Psathyrellaceae Psathyrella conopilus 1002
65 Pterula multifida Pterulaceae Pterula multifida 872
66 Russula xelampelina Russulaceae Russula xelampelina 925
67 Scleroderma citrinum Sclerodermataceae Scleroderma citrinum 229
68 Scleroderma flavidum Sclerodermataceae Scleroderma flavidum 998
69 Stereopsis radicans Meruliaceae Stereopsis radicans 839
70 Stereum frustulatum Stereaceae Stereum frustulatum 56
71 Stereum hirsutum Stereaceae Stereum hirsutum 1124
72 Stereum ostrea Stereaceae Stereum ostrea 133
73 Strobilomyces confusus Boletaceae Strobilomyces confusus 1046
74 Trametes elegans Polyporaceae Trametes elegans 50
75 Trametes gibbosa Polyporaceae Trametes gibbosa 1006
76 Trametes hirsuta Polyporaceae Trametes hirsuta 1233
77 Trametes pubescens Polyporaceae Trametes pubescens 141
78 Trametes versicolor Polyporaceae Trametes versicolor 1221
79 Xeromphalina campanella Mycenaceae Xeromphalina campanella 886
80 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 603
81 Xylaria badia Xylariaceae Xylaria badia 664
82 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 384
83 Xylaria culleniae Xylariaceae Xylaria culleniae 800
84 Xylaria grammica Xylariaceae Xylaria grammica 96
85 Xylaria hypoxylon Xylariaceae Xylaria hypoxylon 277
86 Xylaria juruensis var. microspora Xylariaceae Xylaria juruensis 245
87 Xylaria multiplex Xylariaceae Xylaria multiplex 222
88 Xylaria obovata Xylariaceae Xylaria obovata 684
89 Xylaria oligotoma Xylariaceae Xylaria oligotoma 1096
90 Xylaria sp.2 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.2 418
91 Xylaria sp.4 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.4 376
92 แจกันม่วงเทาขอบขาว Thelephoraceae Thelephora penicillata 1781
93 เห็ดกรวยเกล็ดทอง Gomphaceae Gomphus floccosus 1648
94 เห็ดกรวยแก้ว Marasmiaceae Trogia infundibuliformis 562
95 เห็ดกรวยขาว Polyporaceae Polyporus elegans 1183
96 เห็ดกรวยจีบ Polyporaceae Lentinus similis 286
97 เห็ดกรวยทองตะกู Polyporaceae Microporus xanthopus 1769
98 เห็ดกระเจี๊ยวหมา Phallaceae Mutinus bambusinus 1343
99 เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอ่อนอมเหลือง Polyporaceae Trametes cingulata 236
100 เห็ดกระดิ่งหยก Entolomataceae Entoloma hochstetteri 1783
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox