รายการข้อมูลเห็ดราในระบบ (251 ชนิด)
เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เห็ดพิษแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 251 รายการ
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 1402
2 Amauroderma amoiense Ganodermataceae Amauroderma amoiense 893
3 Anthracophyllum nigritum Omphalotaceae Anthracophyllum nigritum 52
4 Auricularia polytricha Auriculariaceae Auricularia polytricha 1207
5 Boletus braunii Boletaceae Boletus braunii 862
6 Calocera cornea Dacrymycetaceae Calocera cornea 890
7 Camillea tinctor Xylariaceae Camillea tinctor 689
8 Ceratiomyxa fruticulosa Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa 940
9 Crinipellis stipitaria Marasmiaceae Crinipellis stipitaria 922
10 Cymatoderma elegans Meruliaceae Cymatoderma elegans 816
11 Cyptotrama asprata Physalacriaceae Cyptotrama asprata 27
12 Earliella scabrosa Polyporaceae Earliella scabrosa 1089
13 Exidia plana Auriculariaceae Exidia plana 727
14 Favolaschia tonkinensis Mycenaceae Favolaschia tonkinensis 660
15 Ganoderma australe Ganodermataceae Ganoderma australe 1115
16 Heimiella retispora Boletaceae Heimiella retispora 691
17 Hexagonia cingulata Polyporaceae Hexagonia cingulata 1110
18 Hymenoscyphus fructigenus Helotiaceae Hymenoscyphus fructigenus 697
19 Hypholoma fasciculare Strophariaceae Hypholoma fasciculare 767
20 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 725
21 Hypoxylon archeri Xylariaceae Hypoxylon archeri 460
22 Hypoxylon bovei var. microsporum Xylariaceae Hypoxylon bovei 36
23 Hypoxylon cf. anthochroum Xylariaceae Hypoxylon anthochroum 2045
24 Hypoxylon crocopeplum Xylariaceae Hypoxylon crocopeplum 624
25 Hypoxylon duranii Xylariaceae Hypoxylon duranii 625
26 Hypoxylon fendleri Xylariaceae Hypoxylon fendleri 512
27 Hypoxylon haematostroma Xylariaceae Hypoxylon haematostroma 468
28 Hypoxylon investeins Xylariaceae Hypoxylon investeins 446
29 Hypoxylon lenormandii Xylariaceae Hypoxylon lenormandii 22
30 Hypoxylon lividicolor Xylariaceae Hypoxylon lividicolor 317
31 Hypoxylon monticulosum Xylariaceae Hypoxylon monticulosum 379
32 Hypoxylon moriforme Xylariaceae Hypoxylon moriforme 16
33 Hypoxylon nitens Xylariaceae Hypoxylon nitens 62
34 Hypoxylon perforatum Xylariaceae Hypoxylon perforatum 25
35 Hypoxylon pilgerianum Xylariaceae Hypoxylon pilgerianum 459
36 Hypoxylon rubiginosum Xylariaceae Hypoxylon rubiginosum 398
37 Hypoxylon stygium Xylariaceae Hypoxylon stygium 331
38 Irpex flavus Meruliaceae Irpex flavus 604
39 Laccaria laccata Hydnangiaceae Laccaria laccata 851
40 Laetiporus gilbertsonii Fomitopsidaceae Laetiporus gilbertsonii 758
41 Lentinus sajor-caju Polyporaceae Lentinus sajor-caju 1209
42 Lenzites acuta Polyporaceae Lenzites acuta 47
43 Leucocoprinus bresadolae Agaricaceae Leucocoprinus bresadolae 814
44 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 1006
45 Marasmius tenuissimus Marasmiaceae Marasmius tenuissimus 663
46 Meruliopsis corium Phanerochaetaceae Meruliopsis corium 873
47 Microporus affinis Polyporaceae Microporus affinis 900
48 Microporus vernicipes Polyporaceae Microporus vernicipes 698
49 Mycena pura Mycenaceae Mycena pura 224
50 Phellins setulosus Hymenochaetaceae Phellins setulosus 174
51 Pisolithus arrhizus Sclerodermataceae Pisolithus arrhizus 19
52 Pleurocybella porrigens Marasmiaceae Pleurocybella porrigens 699
53 Podoscypha nitidula Meruliaceae Podoscypha nitidula 1173
54 Polyporus badius Polyporaceae Polyporus badius 785
55 Polyporus brumalis Polyporaceae Polyporus brumalis 795
56 Psathyrella conopilus Psathyrellaceae Psathyrella conopilus 740
57 Pterula multifida Pterulaceae Pterula multifida 635
58 Russula xelampelina Russulaceae Russula xelampelina 697
59 Scleroderma citrinum Sclerodermataceae Scleroderma citrinum 21
60 Scleroderma flavidum Sclerodermataceae Scleroderma flavidum 726
61 Stereopsis radicans Meruliaceae Stereopsis radicans 652
62 Stereum frustulatum Stereaceae Stereum frustulatum 19
63 Stereum hirsutum Stereaceae Stereum hirsutum 873
64 Stereum ostrea Stereaceae Stereum ostrea 834
65 Strobilomyces confusus Boletaceae Strobilomyces confusus 863
66 Trametes gibbosa Polyporaceae Trametes gibbosa 745
67 Trametes hirsuta Polyporaceae Trametes hirsuta 943
68 Trametes pubescens Polyporaceae Trametes pubescens 949
69 Trametes versicolor Polyporaceae Trametes versicolor 861
70 Xeromphalina campanella Mycenaceae Xeromphalina campanella 697
71 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 101
72 Xylaria badia Xylariaceae Xylaria badia 411
73 Xylaria cubensis Xylariaceae Xylaria cubensis 63
74 Xylaria culleniae Xylariaceae Xylaria culleniae 629
75 Xylaria grammica Xylariaceae Xylaria grammica 549
76 Xylaria hypoxylon Xylariaceae Xylaria hypoxylon 42
77 Xylaria juruensis var. microspora Xylariaceae Xylaria juruensis 39
78 Xylaria multiplex Xylariaceae Xylaria multiplex 27
79 Xylaria obovata Xylariaceae Xylaria obovata 481
80 Xylaria oligotoma Xylariaceae Xylaria oligotoma 761
81 Xylaria sp.2 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.2 181
82 Xylaria sp.4 (นวห) Xylariaceae Xylaria sp.4 46
83 แจกันม่วงเทาขอบขาว Thelephoraceae Thelephora penicillata 1439
84 เห็ดกรวยเกล็ดทอง Gomphaceae Gomphus floccosus 1146
85 เห็ดกรวยแก้ว Marasmiaceae Trogia infundibuliformis 139
86 เห็ดกรวยขาว Polyporaceae Polyporus elegans 865
87 เห็ดกรวยจีบ Polyporaceae Lentinus similis 1113
88 เห็ดกรวยทองตะกู Polyporaceae Microporus xanthopus 848
89 เห็ดกระเจี๊ยวหมา Phallaceae Mutinus bambusinus 972
90 เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอ่อนอมเหลือง Polyporaceae Trametes cingulata 1182
91 เห็ดกระดิ่งหยก Entolomataceae Entoloma hochstetteri 1266
92 เห็ดกระดุมทองเหลือง Agaricaceae Agaricus trisulphuratus 999
93 เห็ดกระโดงตีนต่ำครีบเขียว Agaricaceae Chlorophyllum molybdites 1378
94 เห็ดกระเทียมเน่า Marasmiaceae Micromphale brassicolens 888
95 เห็ดก้อนกรวดยางสีเหลือง Russulaceae Arcangeliella beccarii 732
96 เห็ดก้อนกะละแมดำ Ganodermataceae Ganoderma dahlii 783
97 เห็ดก้อนฝุ่นเหลืองทอง Sclerodermataceae Scleroderma sinnamariense 109
98 เห็ดก้านธูป Xylariaceae Xylaria nigripes 377
99 เห็ดกาบหอยขาว Polyporaceae Lenzites elegans 1042
100 เห็ดกีบม้า Polyporaceae Fomes fomentarius 1511
PAGE 1 OF 3<< Start < Prev 1  2  3  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox