Who's Online

We have 218 guests online

Login Form


 
เห็ดแครง

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดแครง จ.ตรัง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดแครง จ.กาฬสินธุ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดแครง จ. แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดแครง จ. เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดแครง จ. เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดแครง จ.สุราษฎร์ธานี
   
ข้อมูลชื่อ
view: 646
ชื่อทั่วไป
Name
เห็ดแครง
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
เห็ดตีนตุ๊กแก
ชื่อสามัญ
Common Name
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Schizophyllum commune Fr.
   
Taxonomy
Kingdom Fungi
Phylum Basidiomycota
Class Agaricomycetes
Order Agaricales
Family Schizophyllaceae
Genus Schizophyllum
Specific epithet commune
   
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป ดอกรูปพัด มีขนสีขาวหรือขาวปนเทาปกคลุม ปลายงุ้มลงเป็นลอน แตกแขนงเป็นแฉกเล็กๆ คล้ายนิ้วเท้าตุ๊กแก แยกเป็นแฉกตามยาวและม้วนงอลงขนาด 1-3 เซนติเมตร สูง 1-4 เซนติเมตร เนื้อเหนียว ครีบเรียงเป็นรัศมีออกไปจากฐานดอก สีครีม ก้านอยู่ด้านข้างหรือเกือบไม่มีก้าน
 
ลักษณะสปอร์ ทรงกระบอก ผิวเรียบ ใส ขนาด 4-5 x 1.5-2 ไมโครเมตร รอยพิมพ์สปอร์สีขาว
 
สภาพที่อยู่อาศัย พบบนกิ่งไม้และท่อนไม้ที่ตายแล้วในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา
 
การเจริญของดอกเห็ด เป็นกลุ่ม
 
 
การใช้ประโยชน์ อาหาร
   
บันทึกเพิ่มเติม พบในป่าเต็งรัง ป่าวเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงโพนทราย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 • ป่าคำหัวแฮด
 • เกาะทะลุ
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
 •    
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox