Who's Online

We have 77 guests online

Login Form


 
เห็ดข้าวตอก

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดข้าวตอก จ.กาฬสินธุ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดข้าวตอก จ.ตรัง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดข้าวตอก จ.อุบลราชธานี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดข้าวตอก จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสีสุก จ.อุบลราชธานี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดข้าวตอก จ.สุราษฎร์ธานี
   
ข้อมูลชื่อ
view: 646
ชื่อทั่วไป
Name
เห็ดข้าวตอก
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
เห็ดโคนปลวกข้าวตอก
ชื่อสามัญ
Common Name
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name

Termitomyces microcarpus (Berk. & Broome) R. Heim

   
Taxonomy
Kingdom Fungi
Phylum Basidiomycota
Class Agaricomycetes
Order Agaricales
Family Lyophyllaceae
Genus Termitomyces
Specific epithet microcarpus
   
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป ดอกสีขาว กลางหมวกเป็นปมนูนน้ำตาลเข้ม เป็นมันวาว เรียบ ขอบเป็นริ้วและมักฉีกขาดเมื่อแก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ครีบไม่ติดก้าน กว้าง เรียงถี่ สีขาว ก้านทรงกระบอก แข็ง เรียบ ขนาด 3-7 x 0.2-0.4 เซนติเมตร มีรากสีขาว สั้น ประมาณ 1-2 เซนติเมตร เนื้อแน่นสีขาว
 
ลักษณะสปอร์ รูปไข่หรือทรงรี เรียบ ผนังหนาเล็กน้อย ขนาด 6-8 x 3-4.5 ไมโครเมตร
 
สภาพที่อยู่อาศัย พบบนพื้นดิน
 
การเจริญของดอกเห็ด เป็นกลุ่ม
 
 
การใช้ประโยชน์ อาหาร
   
บันทึกเพิ่มเติม พบในป่าดิบแล้ง
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
 • ป่าหนองแปน
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก(ป่าชุมชนดงเซ)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
 •    
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox