Who's Online

We have 225 guests online

Login Form


 
เห็ดลม

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดลม จ.ชัยภูมิ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดลม จ.สุโขทัย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดลม จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดลม เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 3870
ชื่อทั่วไป
Name
เห็ดลม
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
-
ชื่อสามัญ
Common Name
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Lentinus polychrous Lév.
   
Taxonomy
Kingdom Fungi
Phylum Basidiomycota
Class Agaricomycetes
Order Polyporales
Family Polyporaceae
Genus Lentinus
Specific epithet polychrous
   
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป ดอกรูปทรงกรวย ตรงกลางเว้าลึกคล้ายปากแตร ขอบดอกโค้งงอเล็กน้อย ขนาด 5-10 เซนติเมตร ผิวดอกมีขนสีน้ำตาลคล้ายเกล็ดเล็กๆ ดอกอ่อนสีขาวอมเทา เมื่อแก่จะมีสีน้ำตาล ครีบถี่ สีขาวเทาเกยก้าน ก้านทรงกระบอกโค้ง อยู่ตรงกลางดอกหรือเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่ง ภายในก้านตัน ขนาด 0.5-2.5 × 0.4-1.5 เซนติเมตร เนื้อแน่นและเหนียว
 
ลักษณะสปอร์ ทรงรี โค้งงอเล็กน้อย ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 6-9 × 2.7-3.3 ไมโครเมตร
 
สภาพที่อยู่อาศัย พบนขอนไม้
 
การเจริญของดอกเห็ด ดอกเดี่ยวขึ้นเป็นกลุ่ม
 
 
การใช้ประโยชน์ อาหาร
   
บันทึกเพิ่มเติม พบในป่าเต็งรัง
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงโพนทราย
 • ป่าเขาผาลาด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox