Who's Online

We have 59 guests online

Login Form


 
เห็ดเผาะฝ้าย

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดเผาะฝ้าย จ.กาฬสินธุ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดเผาะฝ้าย จ.อุบลราชธานี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดเผาะฝ้าย จ.มุกดาหาร
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 479
ชื่อทั่วไป
Name
เห็ดเผาะฝ้าย
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name

Astraeus asiaticus Phosri, M. P. Martín & Watling

   
Taxonomy
Kingdom Fungi
Phylum Basidiomycota
Class Agaricomycetes
Order Boletales
Family Diplocystaceae
Genus Astraeus
Specific epithet asiaticus
   
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป รูปร่างเป็นเม็ดกลม ขนาด 4-7 เซนติเมตร สูง 1.5-2 เซนติเมตร ผิวด้านนอกมีเส้นใยสีขาวปกคลุมคล้ายราก มีผนังสองชั้น เมื่อแก่ผนังชั้นนอกจะแตกออกเป็นแฉก 6-12 แฉก ผนังชั้นในบรรจุสปอร์ เมื่ออ่อนสปอร์เป็นสีขาวนวล เมื่ออายุมากสปอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเทา และปลิวออกทางรูที่อยู่ตรงกลางผนังชั้นในเมื่อมีน้ำหรือมีแรงมากระทบ
 
ลักษณะสปอร์ รูปร่างกลม ผิวเป็นปุ่ม ขนาด 8.75-15 ไมโครเมตร รอยพิมพ์สปอร์สีน้ำตาล
 
สภาพที่อยู่อาศัย พบบนพิ้นดิน เป็นไมคอร์ไรซา
 
การเจริญของดอกเห็ด ดอกเดี่ยว
 
 
การใช้ประโยชน์ อาหาร
   
บันทึกเพิ่มเติม
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox