เห็ดเผาะฝ้าย

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดเผาะฝ้าย จ.กาฬสินธุ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดเผาะฝ้าย จ.อุบลราชธานี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เห็ดเผาะฝ้าย จ.มุกดาหาร
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 577
ชื่อทั่วไป
Name
เห็ดเผาะฝ้าย
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Astraeus asiaticus C. Phosri, M.P. Martin & R. Watling
   
Taxonomy
Kingdom Fungi
Phylum Basidiomycota
Class Agaricomycetes
Order Boletales
Family Diplocystaceae
Genus Astraeus
Specific epithet asiaticus
   
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป รูปร่างเป็นเม็ดกลม ขนาด 4-7 เซนติเมตร สูง 1.5-2 เซนติเมตร มีผนังสองชั้น เมื่อแก่ผนังชั้นนอกจะแตกออกเป็นแฉก 6-12 แฉก ผนังชั้นในบรรจุสปอร์ เมื่ออ่อนสปอร์เป็นสีขาวนวล เมื่ออายุมากสปอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเทา และปลิวออกทางรูที่อยู่ตรงกลางผนังชั้นในเมื่อมีน้ำหรือมีแรงมากระทบ
 
ลักษณะสปอร์ รูปร่างกลม มีหนาม ขนาด 8.75-15 ไมโครเมตร
 
สภาพที่อยู่อาศัย พบบนพิ้นดิน เป็นไมคอร์ไรซา
 
การเจริญของดอกเห็ด ดอกเดี่ยว
 
 
การใช้ประโยชน์ อาหาร
   
บันทึกเพิ่มเติม
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox