จักจั่น (Scieroptera splendidula)

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ
ยังไม่มีรูปภาพสำหรับข้อมูลนี้

   
ข้อมูลชื่อ
view: 1136
ชื่อทั่วไป
Name
จักจั่น (Scieroptera splendidula)
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
Cicada
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Scieroptera splendidula (Fabricius)
   
Taxonomy
Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
Class Insect
Order Coleoptera
Family Cicadidae
Genus Scieroptera
Specific epithet splendidula
Subspecies
  .
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาว 27 มิลลิเมตร ลำตัวป้อมสั้นสีแดงส้ม อกด้านบนประดับด้วยแถบสีดำ ปีกคู่หน้าบางใสสีดำ ปีกคู่หลังสีส้มแดง
 
ลักษณะหนวด แบบเส้นขน (Setaceous)
 
ลักษณะปาก แบบแทงดูด (Piercing sucking type)
 
ลักษณะปีก ปีกแบบ (Hemelytra) บริเวณโคนปีกค่อนข้างแข็ง ปลายปีกบาง อ่อน เห็นเส้นปีกชัดเจน ปีกคู่หลังเป็นแบบ (Membrane)
 
ลักษณะขา ขากระโดด (Jumping legs)
 
ลักษณะตา ตารวม (Compound eyes)
 
ถิ่นอาศัย ต้นข้าว ต้นอ้อย
   
อาหารของแมลง เจาะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช
   
บันทึกเพิ่มเติม
   
การใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้สภาพแวดล้อม
   
สำรวจเจอที่-
   
   
 
สถานภาพของแมลง
 
 
อัพโหลดข้อมูลภาพ

ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox