มวนแดงนุ่น

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
   
ข้อมูลชื่อ
view: 100
ชื่อทั่วไป
Name
มวนแดงนุ่น
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
Kapok Bug
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Probergrothius nigricornis (Stål)
   
Taxonomy
Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
Class Insecta
Order Hemiptera
Family Pyrrhocoridae
Genus Probergrothius
Specific epithet nigricornis
Subspecies
  .
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาว 13 มิลลิเมตร ลำตัวแบนโค้งนูนด้านบนและด้านล่าง สีน้ำตาลส้ม มีอกปล้องแรกขยายใหญ่ scutellum ขนาดใหญ่ ด้านล่างของท้องสีดำอมเทา ขอบด้านข้างของท้องมีลักษณะหยัก ขาสีน้ำตาลแดง
 
ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นด้าย (filiform)
 
ลักษณะปาก ปากแบบเจาะดูด (piercing-sucking type)
 
ลักษณะปีก ปีกแบบ (hemelytra) เนื้อปีกส่วนโคนแข็ง ส่วนปลายปีกบาง
 
ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs)
 
ลักษณะตา ตารวม (compound eyes)
 
ถิ่นอาศัย พบได้ตามบริเวณพื้นดิน
   
อาหารของแมลง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินใบและเมล็ดพืชโดยเฉพาะนุ่น
   
บันทึกเพิ่มเติม
   
การใช้ประโยชน์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 •    
     
   
  สถานภาพของแมลง
   
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox