รายการข้อมูลแมลงในระบบ (988 ชนิด)
ด้วงผีเสื้อมดปลวกผึ้ง/ต่อ/แตน
แมลงปอแมลงวันตั๊กแตน/จิ้งหรีดมวนจั๊กจั่น/เพลี้ย
อื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 988 รายการ
PAGE 1 OF 10<< Start < Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 ด้วงดีด (Cryptalaus sp.) Elateridae Cryptalaus 184
2 ครั่ง Kerridae Laccifer lacca 1309
3 จักจั่น (Dundubia rufivena) Cicadidae Dundubia rufivena 2261
4 จักจั่น (Meimuna opalifera) Cicadidae Meimuna opalifera 2297
5 จักจั่น (Platypleura hilpa) Cicadidae Platypleura hilpa 232
6 จักจั่น (Pomponia intermedia) Cicadidae Pomponia intermedia 1612
7 จักจั่น (Scieroptera splendidula) Cicadidae Scieroptera splendidula 971
8 จักจั่นงวง (Penthicodes atomaria) Fulgoridae Penthicodes atomaria 321
9 จักจั่นงวง (Pyrops candelaria) Fulgoridae Pyrops candelaria 899
10 จักจั่นงวง (Pyrops karenius) Fulgoroidea Pyrops karenius 78
11 จักจั่นงวงหนามปีกแดง Fulgoroidea Aphaena submaculata 56
12 จักจั่นเขา Membracidae Leptocentrus taurus 699
13 จักจั่นเรไรเขียว Cicadidae Megapomponia intermedia 499
14 จิ้งหรีดทองดำ Gryllidae Gryllus bimaculatus 1530
15 จิ้งหรีดทองแดง Gryllidae Gryllus testaceus
858
16 จิ้งหรีดทองแดงลาย Gryllidae Acheta domestica 2108
17 จิ้งโกร่ง Gryllacrididae Brachytrupes portentosus 208
18 ชันโรง (Trigona sp.) Apidae Trigona sp. 807
19 ชันโรงใหญ่ Apidae Trigona apicalis 83
20 ด้วง (Lycaria westermanni) Chrysomelidae Lycaria westermanni 3071
21 ด้วงกว่างชน Scarabaeidae Xylotrupes gideon 109
22 ด้วงกว่างซางเหนือ Scarabaeidae Eupatorus gracilicornis 637
23 ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง Scarabaeidae Cheirotonus parryi 2472
24 ด้วงกว่างสามเขาจันทร์ Scarabaeidae Chalcosoma chiron 39
25 ด้วงกินูน (Mimela aurata) Scarabaeidae Mimela aurata 125
26 ด้วงกินใบ (Aspidiomorpha miliaris) Chrysomelidae Aspidiomorpha miliaris 1070
27 ด้วงกินใบ (Lasiochila gestroi) Hispidae Lasiochila gestroi 1028
28 ด้วงกินใบ (Monolepta nigripes) Chrysomelidae Monolepta nigripes 1929
29 ด้วงกุหลาบ Scarabaeidae Adoretus compressus 93
30 ด้วงก้นกระดก Staphylinidae Paederus fuscipes 690
31 ด้วงก้นตัด Bostrichidae Schistoceros anobioides 1994
32 ด้วงขี้ช้าง Scarabaeidae Heliocopris dominus 2687
33 ด้วงขี้หมู Scarabaeidae Catharsius molossus 913
34 ด้วงคางคกสั้นขวาง Scarabaeidae Onitis virens 1869
35 ด้วงคีมขีดวาย Lucanidae Prosopocoilus suturalis 850
36 ด้วงคีมตาลฟันเหลี่ยม Lucanidae Prosopocoilus crenulidens 840
37 ด้วงคีมบูด้า Lucanidae Prosopocoilus buddha
1843
38 ด้วงคีมมาโครแดง Lucanidae Macrodorcas pseudaxis 120
39 ด้วงคีมยีราฟ Lucanidae Prosopocoilus giraffa 1608
40 ด้วงคีมร่องเก่า Lucanidae Aegus chelifer 666
41 ด้วงคีมสองแถบ Lucanidae Prosopocoilus inquinatus 907
42 ด้วงคีมไรคี Lucanidae Serrognathus reichei
245
43 ด้วงงวง (Protocerus colossus) Curculionidae Protocerus colossus 1154
44 ด้วงงวงปาล์มขายาว Curculionidae Cyrtotrachelus buqueti 1851
45 ด้วงดอกรักสีน้ำเงิน Chrysomelidae Chrysochus pulcher 153
46 ด้วงดอกไม้ (Coenochilus apicalis) Cetoniidae Coenochilus apicalis 939
47 ด้วงดอกไม้ (Dicheros inermiceps) Cetoniidae Dicheros inermiceps 1494
48 ด้วงดอกไม้ (Heterorrhina micans) Cetoniidae Heterorrhina micans 1471
49 ด้วงดอกไม้ (Protaetia niveoguttata) Cetoniidae Protaetia niveoguttata 383
50 ด้วงดอกไม้ดำแหลม Scarabaeidae Thaumastopeus nigritus 1720
51 ด้วงดอกไม้อกแดง Scarabaeidae Campsiura (Calocampsiura) gloriosa 24
52 ด้วงดิน (Craspedophorus sp.) Carabidae Craspedophorus 63
53 ด้วงดิน (Craspedophorus sp.) Carabidae Craspedophorus 32
54 ด้วงดิน (Ophionea (Ophionea) nigrofasciata) Carabidae Ophionea (Ophionea) nigrofasciata 27
55 ด้วงดิน (Platyrhopalopsis sp.) Carabidae Platyrhopalopsis 34
56 ด้วงดินขอบทองแดง Carabidae Mouhotia batesi 921
57 ด้วงดิ่ง (Cybister limbatus) Dytiscidae Cybister limbatus 2019
58 ด้วงดีด (Agryphus sp.) Elateridae Agryphus 52
59 ด้วงดีด (Camprosternus cantori) Elateridae Camprosternus cantori 728
60 ด้วงดีด (Campsosternus auratus) Elateridae Campsosternus auratus 691
61 ด้วงดีด (Oxynopterus audouini) Elateridae Oxynopterus audouini 121
62 ด้วงน้ำมัน (Epicauta hirticornis) Meloidae Epicauta hirticornis 1952
63 ด้วงน้ำมัน (Mylabris cichorii) Meloidae Mylabris cichorii 1814
64 ด้วงน้ำมันดำแถบขาว Meloidae Epicauta waterhousei 1485
65 ด้วงน้ำมันเหลืองดำใหญ่ Meloidae Mylabris phalerta 1772
66 ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ Cerambycidae Batocera rufomaculata 553
67 ด้วงบ่าหนามจุดส้ม Cerambycidae Batocera numitor 1907
68 ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว Cerambycidae Batocera rubus 392
69 ด้วงปีกร่างแห Lycidae Platerodrilus 30
70 ด้วงมูลสัตว์ Scarabaeidae Heliocopris bucephalus 46
71 ด้วงมูลสัตว์ (Cassolus pongchaii) Scarabaeidae Cassolus pongchaii 484
72 ด้วงมูลสัตว์ (Paragymnopleurus aethiops) Scarabaeidia Paragymnopleurus aethiops 3218
73 ด้วงม้วนใบมะม่วง Curculionidae Apoderus notatus 155
74 ด้วงม้าลายเขียวแถบกว้าง Cerambycidae Anoplophora elegans 400
75 ด้วงม้าลายแถบใหญ่ Cerambycidae Anoplophora horsifieldi 972
76 ด้วงราสี Elateridae Eumorphus quadriguttulus
749
77 ด้วงสีดา Rhipiceridae Callirhipis 44
78 ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ Cerambycidae Aristobia approximator 2162
79 ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้ Cerambycidae Aristobia horridula 268
80 ด้วงหนวดยาว (Apomecyna sp.) Cerambycidae Apomecyna 72
81 ด้วงหนวดยาว (Apriona swainsoni) Cerambycidae Apriona swainsoni 486
82 ด้วงหนวดยาว (Bandar pascoei) Cerambycidae Bandar pascoei 44
83 ด้วงหนวดยาว (Cacia cretifera luteofasciata) Cerambycidae Cacia cretifera
1612
84 ด้วงหนวดยาว (Capnolymma sulcaticeps) Cerambycidae Capnolymma sulcaticeps 1693
85 ด้วงหนวดยาว (Celosterna sp.) Cerambycidae Celosterna 50
86 ด้วงหนวดยาว (Chlorophorus annularis) Cerambycidae Chlorophorus annularis 1673
87 ด้วงหนวดยาว (Cremnosterna carissima) Cerambycidae Cremnosterna carissima 356
88 ด้วงหนวดยาว (Dialeges pauper) Cerambycidae Dialeges pauper 1883
89 ด้วงหนวดยาว (Epipedocera laticollis) Cerambycidae Epipedocera laticollis 388
90 ด้วงหนวดยาว (Epipedocera subatra) Cerambycidae Epipedocera subatra 1311
91 ด้วงหนวดยาว (Eutaenia albomaculata) Cerambycidae Eutaenia albomaculata 1252
92 ด้วงหนวดยาว (Glenea vaga) Cerambycidae Glenea vaga 383
93 ด้วงหนวดยาว (Gnatholea eburifera) Cerambycidae Gnatholea eburifera 935
94 ด้วงหนวดยาว (Hoplocerambyx spinicornis) Cerambycidae Hoplocerambyx spinicornis 1420
95 ด้วงหนวดยาว (Hoplothrix rivulosus) Cerambycidae Hoplothrix rivulosus 377
96 ด้วงหนวดยาว (Megopis marginalis) Cerambycidae Megopis marginalis 1205
97 ด้วงหนวดยาว (Microlenecamptus signatus) Cerambycidae Microlenecamptus signatus 746
98 ด้วงหนวดยาว (Moechotypa coomani) Cerambycidae Moechotypa coomani 897
99 ด้วงหนวดยาว (Neoplocaederus ruficornis) Cerambycidae Neoplocaederus ruficornis 1188
100 ด้วงหนวดยาว (Niphona malaccensis) Cerambycidae Niphona malaccensis 1194
PAGE 1 OF 10<< Start < Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox