รายการข้อมูลแมลงในระบบ (985 ชนิด)
ด้วงผีเสื้อมดปลวกผึ้ง/ต่อ/แตน
แมลงปอแมลงวันตั๊กแตน/จิ้งหรีดมวนจั๊กจั่น/เพลี้ย
อื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 985 รายการ
PAGE 1 OF 10<< Start < Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 ด้วงดีด (Cryptalaus sp.) Elateridae Cryptalaus 1047
2 ครั่ง Kerridae Laccifer lacca 274
3 จักจั่น (Dundubia rufivena) Cicadidae Dundubia rufivena 2879
4 จักจั่น (Meimuna opalifera) Cicadidae Meimuna opalifera 2685
5 จักจั่น (Platypleura hilpa) Cicadidae Platypleura hilpa 299
6 จักจั่น (Pomponia intermedia) Cicadidae Pomponia intermedia 1864
7 จักจั่น (Scieroptera splendidula) Cicadidae Scieroptera splendidula 1213
8 จักจั่นงวง (Penthicodes atomaria) Fulgoridae Penthicodes atomaria 294
9 จักจั่นงวง (Pyrops candelaria) Fulgoridae Pyrops candelaria 74
10 จักจั่นงวง (Pyrops karenius) Fulgoroidea Pyrops karenius 335
11 จักจั่นงวงหนามปีกแดง Fulgoroidea Aphaena submaculata 336
12 จักจั่นเขา Membracidae Leptocentrus taurus 1162
13 จักจั่นเรไรเขียว Cicadidae Megapomponia intermedia 925
14 จิ้งหรีดทองดำ Gryllidae Gryllus bimaculatus 2279
15 จิ้งหรีดทองแดง Gryllidae Teleogryllus (Macroteleogryllus)
mitratus
175
16 จิ้งหรีดทองแดงลาย Gryllidae Acheta domestica 161
17 จิ้งโกร่ง Gryllacrididae Tarbinskiellus portentosus 128
18 ชันโรง (Trigona sp.) Apidae Trigona sp. 1248
19 ชันโรงใหญ่ Apidae Trigona apicalis 7
20 ด้วง (Lycaria westermanni) Chrysomelidae Lycaria westermanni 3506
21 ด้วงกว่างชน Scarabaeidae Xylotrupes gideon 622
22 ด้วงกว่างซางเหนือ Scarabaeidae Eupatorus gracilicornis 570
23 ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง Scarabaeidae Cheirotonus parryi 2890
24 ด้วงกว่างสามเขาจันทร์ Scarabaeidae Chalcosoma chiron 273
25 ด้วงกินูน (Mimela aurata) Scarabaeidae Mimela aurata 571
26 ด้วงกินใบ (Aspidiomorpha miliaris) Chrysomelidae Aspidiomorpha miliaris 218
27 ด้วงกินใบ (Lasiochila gestroi) Hispidae Lasiochila gestroi 1355
28 ด้วงกินใบ (Monolepta nigripes) Chrysomelidae Monolepta nigripes 2214
29 ด้วงกุหลาบ Scarabaeidae Adoretus compressus 729
30 ด้วงก้นกระดก Staphylinidae Paederus fuscipes 1170
31 ด้วงก้นตัด Bostrichidae Schistoceros anobioides 2245
32 ด้วงขี้ช้าง Scarabaeidae Heliocopris dominus 3101
33 ด้วงขี้หมู Scarabaeidae Catharsius molossus 13
34 ด้วงคางคกสั้นขวาง Scarabaeidae Onitis virens 2095
35 ด้วงคีมขีดวาย Lucanidae Prosopocoilus suturalis 1117
36 ด้วงคีมตาลฟันเหลี่ยม Lucanidae Prosopocoilus crenulidens 1055
37 ด้วงคีมบูด้า Lucanidae Prosopocoilus buddha
2023
38 ด้วงคีมมาโครแดง Lucanidae Macrodorcas pseudaxis 300
39 ด้วงคีมยีราฟ Lucanidae Prosopocoilus giraffa 1858
40 ด้วงคีมร่องเก่า Lucanidae Aegus chelifer 923
41 ด้วงคีมสองแถบ Lucanidae Prosopocoilus inquinatus 1096
42 ด้วงคีมไรคี Lucanidae Serrognathus reichei
429
43 ด้วงงวง (Protocerus colossus) Curculionidae Protocerus colossus 1481
44 ด้วงงวงปาล์มขายาว Curculionidae Cyrtotrachelus buqueti 2153
45 ด้วงดอกรักสีน้ำเงิน Chrysomelidae Chrysochus pulcher 292
46 ด้วงดอกไม้ (Coenochilus apicalis) Cetoniidae Coenochilus apicalis 1185
47 ด้วงดอกไม้ (Dicheros inermiceps) Cetoniidae Dicheros inermiceps 1685
48 ด้วงดอกไม้ (Heterorrhina micans) Cetoniidae Heterorrhina micans 1703
49 ด้วงดอกไม้ (Protaetia niveoguttata) Cetoniidae Protaetia niveoguttata 646
50 ด้วงดอกไม้ดำแหลม Scarabaeidae Thaumastopeus nigritus 1968
51 ด้วงดอกไม้อกแดง Scarabaeidae Campsiura (Calocampsiura) gloriosa 175
52 ด้วงดิน (Craspedophorus sp.) Carabidae Craspedophorus 80
53 ด้วงดิน (Ophionea (Ophionea) nigrofasciata) Carabidae Ophionea (Ophionea) nigrofasciata 279
54 ด้วงดิน (Platyrhopalopsis sp.) Carabidae Platyrhopalopsis 249
55 ด้วงดินขอบทองแดง Carabidae Mouhotia batesi 1461
56 ด้วงดิ่ง (Cybister limbatus) Dytiscidae Cybister limbatus 603
57 ด้วงดีด (Agryphus sp.) Elateridae Agryphus 296
58 ด้วงดีด (Camprosternus cantori) Elateridae Camprosternus cantori 936
59 ด้วงดีด (Campsosternus auratus) Elateridae Campsosternus auratus 924
60 ด้วงดีด (Oxynopterus audouini) Elateridae Oxynopterus audouini 1081
61 ด้วงน้ำมัน (Epicauta hirticornis) Meloidae Epicauta hirticornis 2197
62 ด้วงน้ำมัน (Mylabris cichorii) Meloidae Mylabris cichorii 2090
63 ด้วงน้ำมันดำแถบขาว Meloidae Epicauta waterhousei 1662
64 ด้วงน้ำมันเหลืองดำใหญ่ Meloidae Mylabris phalerta 2061
65 ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ Cerambycidae Batocera rufomaculata 196
66 ด้วงบ่าหนามจุดส้ม Cerambycidae Batocera numitor 2295
67 ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว Cerambycidae Batocera rubus 616
68 ด้วงปีกร่างแห Lycidae Platerodrilus 249
69 ด้วงมูลสัตว์ Scarabaeidae Heliocopris bucephalus 444
70 ด้วงมูลสัตว์ (Cassolus pongchaii) Scarabaeidae Cassolus pongchaii 633
71 ด้วงมูลสัตว์ (Paragymnopleurus aethiops) Scarabaeidia Paragymnopleurus aethiops 4413
72 ด้วงม้วนใบมะม่วง Curculionidae Apoderus notatus 488
73 ด้วงม้าลายเขียวแถบกว้าง Cerambycidae Anoplophora elegans 588
74 ด้วงม้าลายแถบใหญ่ Cerambycidae Anoplophora horsifieldi 1147
75 ด้วงราสี Elateridae Eumorphus quadriguttulus
1002
76 ด้วงสีดา Rhipiceridae Callirhipis 375
77 ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ Cerambycidae Aristobia approximator 2875
78 ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้ Cerambycidae Aristobia horridula 701
79 ด้วงหนวดยาว (Apomecyna sp.) Cerambycidae Apomecyna 371
80 ด้วงหนวดยาว (Apriona swainsoni) Cerambycidae Apriona swainsoni 659
81 ด้วงหนวดยาว (Bandar pascoei) Cerambycidae Bandar pascoei 242
82 ด้วงหนวดยาว (Cacia cretifera luteofasciata) Cerambycidae Cacia cretifera
1773
83 ด้วงหนวดยาว (Capnolymma sulcaticeps) Cerambycidae Capnolymma sulcaticeps 1871
84 ด้วงหนวดยาว (Celosterna sp.) Cerambycidae Celosterna 199
85 ด้วงหนวดยาว (Chlorophorus annularis) Cerambycidae Chlorophorus annularis 1826
86 ด้วงหนวดยาว (Cremnosterna carissima) Cerambycidae Cremnosterna carissima 500
87 ด้วงหนวดยาว (Dialeges pauper) Cerambycidae Dialeges pauper 2055
88 ด้วงหนวดยาว (Epipedocera laticollis) Cerambycidae Epipedocera laticollis 542
89 ด้วงหนวดยาว (Epipedocera subatra) Cerambycidae Epipedocera subatra 1455
90 ด้วงหนวดยาว (Eutaenia albomaculata) Cerambycidae Eutaenia albomaculata 1395
91 ด้วงหนวดยาว (Glenea vaga) Cerambycidae Glenea vaga 522
92 ด้วงหนวดยาว (Gnatholea eburifera) Cerambycidae Gnatholea eburifera 1094
93 ด้วงหนวดยาว (Hoplocerambyx spinicornis) Cerambycidae Hoplocerambyx spinicornis 1585
94 ด้วงหนวดยาว (Hoplothrix rivulosus) Cerambycidae Hoplothrix rivulosus 531
95 ด้วงหนวดยาว (Megopis marginalis) Cerambycidae Megopis marginalis 1347
96 ด้วงหนวดยาว (Microlenecamptus signatus) Cerambycidae Microlenecamptus signatus 893
97 ด้วงหนวดยาว (Moechotypa coomani) Cerambycidae Moechotypa coomani 1049
98 ด้วงหนวดยาว (Neoplocaederus ruficornis) Cerambycidae Neoplocaederus ruficornis 1368
99 ด้วงหนวดยาว (Niphona malaccensis) Cerambycidae Niphona malaccensis 1421
100 ด้วงหนวดยาว (Niphona rondoni) Cerambycidae Niphona rondoni 1145
PAGE 1 OF 10<< Start < Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox