รายการข้อมูลแมลงในระบบ (995 ชนิด)
ด้วงผีเสื้อมดปลวกผึ้ง/ต่อ/แตน
แมลงปอแมลงวันตั๊กแตน/จิ้งหรีดมวนจั๊กจั่น/เพลี้ย
อื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 995 รายการ
PAGE 1 OF 10<< Start < Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 ด้วงดีด (Cryptalaus sp.) Elateridae Cryptalaus sp. 1444
2 มวนจิงโจ้น้ำ (Limnogonus fossarum) Gerridae Limnogonus fossarum 72
3 ครั่ง Kerridae Laccifer lacca 95
4 จักจั่น (Dundubia rufivena) Cicadidae Dundubia rufivena 5321
5 จักจั่น (Meimuna opalifera) Cicadidae Meimuna opalifera 97
6 จักจั่น (Platypleura hilpa) Cicadidae Platypleura hilpa 94
7 จักจั่น (Pomponia intermedia) Cicadidae Pomponia intermedia 92
8 จักจั่นงวง (Penthicodes atomaria) Fulgoridae Penthicodes atomaria 1775
9 จักจั่นงวง (Pyrops candelaria) Fulgoridae Pyrops candelaria 3173
10 จักจั่นงวง (Pyrops karenius) Fulgoridea Pyrops karenius 979
11 จักจั่นงวงหนามปีกแดง Fulgoroidea Aphaena submaculata 1843
12 จักจั่นเขา Membracidae Leptocentrus taurus 28
13 จิ้งหรีดทองดำ Gryllidae Gryllus bimaculatus 41
14 จิ้งหรีดทองแดง Gryllidae Teleogryllus (Macroteleogryllus)
mitratus
54
15 จิ้งหรีดทองแดงลาย Gryllidae Acheta domestica 44
16 จิ้งโกร่ง Gryllacrididae Tarbinskiellus portentosus 465
17 ชันโรง (Trigona sp.) Apidae Trigona sp. 3401
18 ชันโรงใหญ่ Apidae Trigona apicalis 86
19 ด้วง (Lycaria westermanni) Chrysomelidae Lycaria westermanni 66
20 ด้วงกว่างชน Scarabaeidae Xylotrupes gideon 70
21 ด้วงกว่างซางเหนือ Scarabaeidae Eupatorus gracilicornis 476
22 ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง Scarabaeidae Cheirotonus parryi 5161
23 ด้วงกว่างสามเขาจันทร์ Scarabaeidae Chalcosoma chiron 84
24 ด้วงกินูน (Mimela aurata) Scarabaeidae Mimela aurata 1373
25 ด้วงกินใบ (Aspidiomorpha miliaris) Chrysomelidae Aspidiomorpha miliaris 1923
26 ด้วงกินใบ (Lasiochila gestroi) Hispidae Lasiochila gestroi 432
27 ด้วงกินใบ (Monolepta nigripes) Chrysomelidae Monolepta nigripes 3727
28 ด้วงกุหลาบ Scarabaeidae Adoretus compressus 68
29 ด้วงก้นกระดก Staphylinidae Paederus fuscipes 765
30 ด้วงก้นตัด Bostrichidae Schistoceros anobioides 3595
31 ด้วงขากบ Chrysomelidae Sagra femorata 74
32 ด้วงขี้ช้าง Scarabaeidae Heliocopris dominus 44
33 ด้วงขี้หมู Scarabaeidae Catharsius molossus 1939
34 ด้วงคางคกสั้นขวาง Scarabaeidae Onitis virens 3336
35 ด้วงคีมขีดวาย Lucanidae Prosopocoilus suturalis 2451
36 ด้วงคีมตาลฟันเหลี่ยม Lucanidae Prosopocoilus crenulidens 47
37 ด้วงคีมบูด้า Lucanidae Prosopocoilus buddha
3247
38 ด้วงคีมมาโครแดง Lucanidae Macrodorcas pseudaxis 858
39 ด้วงคีมยีราฟ Lucanidae Prosopocoilus giraffa 6
40 ด้วงคีมร่องเก่า Lucanidae Aegus chelifer 54
41 ด้วงคีมสองแถบ Lucanidae Prosopocoilus inquinatus 2383
42 ด้วงคีมไรคี Lucanidae Serrognathus reichei
1587
43 ด้วงงวง (Protocerus colossus) Curculionidae Protocerus colossus 23
44 ด้วงงวงปาล์มขายาว Curculionidae Cyrtotrachelus buqueti 47
45 ด้วงดอกรักสีน้ำเงิน Chrysomelidae Chrysochus pulcher 124
46 ด้วงดอกไม้ (Coenochilus apicalis) Cetoniidae Coenochilus apicalis 28
47 ด้วงดอกไม้ (Dicheros inermiceps) Cetoniidae Dicheros inermiceps 2767
48 ด้วงดอกไม้ (Heterorrhina micans) Cetoniidae Heterorrhina micans 3274
49 ด้วงดอกไม้ (Protaetia niveoguttata) Cetoniidae Protaetia niveoguttata 58
50 ด้วงดอกไม้ดำแหลม Scarabaeidae Thaumastopeus nigritus 3249
51 ด้วงดอกไม้อกแดง Scarabaeidae Campsiura (Calocampsiura) gloriosa 39
52 ด้วงดิน (Craspedophorus sp.) Carabidae Craspedophorus 1840
53 ด้วงดิน (Craspedophorus sublaevis) Carabidae Craspedophorus sublaevis 632
54 ด้วงดิน (Ophionea (Ophionea) nigrofasciata) Carabidae Ophionea (Ophionea) nigrofasciata 53
55 ด้วงดิน (Platyrhopalopsis sp.) Carabidae Platyrhopalopsis 1294
56 ด้วงดินขอบทองแดง Carabidae Mouhotia batesi 910
57 ด้วงดิ่ง (Cybister limbatus) Dytiscidae Cybister limbatus 123
58 ด้วงดีด (Agryphus sp.) Elateridae Agryphus sp. 939
59 ด้วงดีด (Camprosternus cantori) Elateridae Camprosternus cantori 7
60 ด้วงดีด (Campsosternus auratus) Elateridae Campsosternus auratus 98
61 ด้วงดีด (Cryptalaus sordidus) Elateridae Cryptalaus
sordidus
693
62 ด้วงดีด (Oxynopterus audouini) Elateridae Oxynopterus audouini 104
63 ด้วงน้ำมัน (Epicauta hirticornis) Meloidae Epicauta hirticornis 429
64 ด้วงน้ำมัน (Mylabris cichorii) Meloidae Mylabris cichorii 27
65 ด้วงน้ำมันดำแถบขาว Meloidae Epicauta waterhousei 54
66 ด้วงน้ำมันเหลืองดำใหญ่ Meloidae Mylabris phalerta 110
67 ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ Cerambycidae Batocera rufomaculata 3
68 ด้วงบ่าหนามจุดส้ม Cerambycidae Batocera numitor 3458
69 ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว Cerambycidae Batocera rubus 163
70 ด้วงปีกร่างแห Lycidae Platerodrilus 115
71 ด้วงมูลสัตว์ Scarabaeidae Heliocopris bucephalus 2624
72 ด้วงมูลสัตว์ (Cassolus pongchaii) Scarabaeidae Cassolus pongchaii 83
73 ด้วงมูลสัตว์ (Paragymnopleurus aethiops) Scarabaeidia Paragymnopleurus aethiops 2392
74 ด้วงม้วนใบมะม่วง Curculionidae Apoderus notatus 60
75 ด้วงม้าลายเขียวแถบกว้าง Cerambycidae Anoplophora elegans 1500
76 ด้วงม้าลายแถบใหญ่ Cerambycidae Anoplophora horsifieldi 22
77 ด้วงราสี Elateridae Eumorphus quadriguttulus
2426
78 ด้วงสีดา Rhipiceridae Callirhipis 320
79 ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ Cerambycidae Aristobia approximator 124
80 ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้ Cerambycidae Aristobia horridula 69
81 ด้วงหนวดยาว (Apomecyna sp.) Cerambycidae Apomecyna sp. 1008
82 ด้วงหนวดยาว (Apriona swainsoni) Cerambycidae Apriona swainsoni 1675
83 ด้วงหนวดยาว (Bandar pascoei) Cerambycidae Bandar pascoei 1303
84 ด้วงหนวดยาว (Cacia cretifera luteofasciata) Cerambycidae Cacia cretifera
2892
85 ด้วงหนวดยาว (Capnolymma sulcaticeps) Cerambycidae Capnolymma sulcaticeps 2854
86 ด้วงหนวดยาว (Celosterna sp.) Cerambycidae Celosterna sp. 734
87 ด้วงหนวดยาว (Chlorophorus annularis) Cerambycidae Chlorophorus annularis 48
88 ด้วงหนวดยาว (Chlorophorus sp.) Cerambycidae Chlorophorus - 665
89 ด้วงหนวดยาว (Cremnosterna carissima) Cerambycidae Cremnosterna carissima 1495
90 ด้วงหนวดยาว (Dialeges pauper) Cerambycidae Dialeges pauper 801
91 ด้วงหนวดยาว (Epipedocera laticollis) Cerambycidae Epipedocera laticollis 1479
92 ด้วงหนวดยาว (Epipedocera subatra) Cerambycidae Epipedocera subatra 2353
93 ด้วงหนวดยาว (Eutaenia albomaculata) Cerambycidae Eutaenia albomaculata 2292
94 ด้วงหนวดยาว (Glenea vaga) Cerambycidae Glenea vaga 85
95 ด้วงหนวดยาว (Gnatholea eburifera) Cerambycidae Gnatholea eburifera 2056
96 ด้วงหนวดยาว (Hoplocerambyx spinicornis) Cerambycidae Hoplocerambyx spinicornis 2612
97 ด้วงหนวดยาว (Hoplothrix rivulosus) Cerambycidae Hoplothrix rivulosus 1640
98 ด้วงหนวดยาว (Megopis marginalis) Cerambycidae Megopis marginalis 2233
99 ด้วงหนวดยาว (Microlenecamptus signatus) Cerambycidae Microlenecamptus signatus 60
100 ด้วงหนวดยาว (Moechotypa coomani) Cerambycidae Moechotypa coomani 1023
PAGE 1 OF 10<< Start < Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox