รายการข้อมูลแมลงในระบบ (987 ชนิด)
ด้วงผีเสื้อมดปลวกผึ้ง/ต่อ/แตน
แมลงปอแมลงวันตั๊กแตน/จิ้งหรีดมวนจั๊กจั่น/เพลี้ย
อื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 987 รายการ
PAGE 1 OF 10<< Start < Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 ด้วงดีด (Cryptalaus sp.) Elateridae Cryptalaus 622
2 ครั่ง Kerridae Laccifer lacca 225
3 จักจั่น (Dundubia rufivena) Cicadidae Dundubia rufivena 2582
4 จักจั่น (Meimuna opalifera) Cicadidae Meimuna opalifera 2501
5 จักจั่น (Platypleura hilpa) Cicadidae Platypleura hilpa 156
6 จักจั่น (Pomponia intermedia) Cicadidae Pomponia intermedia 1745
7 จักจั่น (Scieroptera splendidula) Cicadidae Scieroptera splendidula 1090
8 จักจั่นงวง (Penthicodes atomaria) Fulgoridae Penthicodes atomaria 147
9 จักจั่นงวง (Pyrops candelaria) Fulgoridae Pyrops candelaria 506
10 จักจั่นงวง (Pyrops karenius) Fulgoroidea Pyrops karenius 220
11 จักจั่นงวงหนามปีกแดง Fulgoroidea Aphaena submaculata 198
12 จักจั่นเขา Membracidae Leptocentrus taurus 927
13 จักจั่นเรไรเขียว Cicadidae Megapomponia intermedia 398
14 จิ้งหรีดทองดำ Gryllidae Gryllus bimaculatus 1889
15 จิ้งหรีดทองแดง Gryllidae Gryllus testaceus
1105
16 จิ้งหรีดทองแดงลาย Gryllidae Acheta domestica 155
17 จิ้งโกร่ง Gryllacrididae Brachytrupes portentosus 195
18 ชันโรง (Trigona sp.) Apidae Trigona sp. 1010
19 ชันโรงใหญ่ Apidae Trigona apicalis 358
20 ด้วง (Lycaria westermanni) Chrysomelidae Lycaria westermanni 3315
21 ด้วงกว่างชน Scarabaeidae Xylotrupes gideon 377
22 ด้วงกว่างซางเหนือ Scarabaeidae Eupatorus gracilicornis 263
23 ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง Scarabaeidae Cheirotonus parryi 2727
24 ด้วงกว่างสามเขาจันทร์ Scarabaeidae Chalcosoma chiron 176
25 ด้วงกินูน (Mimela aurata) Scarabaeidae Mimela aurata 345
26 ด้วงกินใบ (Aspidiomorpha miliaris) Chrysomelidae Aspidiomorpha miliaris 86
27 ด้วงกินใบ (Lasiochila gestroi) Hispidae Lasiochila gestroi 1192
28 ด้วงกินใบ (Monolepta nigripes) Chrysomelidae Monolepta nigripes 2089
29 ด้วงกุหลาบ Scarabaeidae Adoretus compressus 371
30 ด้วงก้นกระดก Staphylinidae Paederus fuscipes 916
31 ด้วงก้นตัด Bostrichidae Schistoceros anobioides 2127
32 ด้วงขี้ช้าง Scarabaeidae Heliocopris dominus 2886
33 ด้วงขี้หมู Scarabaeidae Catharsius molossus 1053
34 ด้วงคางคกสั้นขวาง Scarabaeidae Onitis virens 2000
35 ด้วงคีมขีดวาย Lucanidae Prosopocoilus suturalis 1021
36 ด้วงคีมตาลฟันเหลี่ยม Lucanidae Prosopocoilus crenulidens 981
37 ด้วงคีมบูด้า Lucanidae Prosopocoilus buddha
1945
38 ด้วงคีมมาโครแดง Lucanidae Macrodorcas pseudaxis 227
39 ด้วงคีมยีราฟ Lucanidae Prosopocoilus giraffa 1750
40 ด้วงคีมร่องเก่า Lucanidae Aegus chelifer 821
41 ด้วงคีมสองแถบ Lucanidae Prosopocoilus inquinatus 997
42 ด้วงคีมไรคี Lucanidae Serrognathus reichei
351
43 ด้วงงวง (Protocerus colossus) Curculionidae Protocerus colossus 1329
44 ด้วงงวงปาล์มขายาว Curculionidae Cyrtotrachelus buqueti 2015
45 ด้วงดอกรักสีน้ำเงิน Chrysomelidae Chrysochus pulcher 470
46 ด้วงดอกไม้ (Coenochilus apicalis) Cetoniidae Coenochilus apicalis 1082
47 ด้วงดอกไม้ (Dicheros inermiceps) Cetoniidae Dicheros inermiceps 1606
48 ด้วงดอกไม้ (Heterorrhina micans) Cetoniidae Heterorrhina micans 1606
49 ด้วงดอกไม้ (Protaetia niveoguttata) Cetoniidae Protaetia niveoguttata 536
50 ด้วงดอกไม้ดำแหลม Scarabaeidae Thaumastopeus nigritus 1844
51 ด้วงดอกไม้อกแดง Scarabaeidae Campsiura (Calocampsiura) gloriosa 110
52 ด้วงดิน (Craspedophorus sp.) Carabidae Craspedophorus 223
53 ด้วงดิน (Craspedophorus sp.) Carabidae Craspedophorus 128
54 ด้วงดิน (Ophionea (Ophionea) nigrofasciata) Carabidae Ophionea (Ophionea) nigrofasciata 125
55 ด้วงดิน (Platyrhopalopsis sp.) Carabidae Platyrhopalopsis 136
56 ด้วงดินขอบทองแดง Carabidae Mouhotia batesi 1211
57 ด้วงดิ่ง (Cybister limbatus) Dytiscidae Cybister limbatus 144
58 ด้วงดีด (Agryphus sp.) Elateridae Agryphus 153
59 ด้วงดีด (Camprosternus cantori) Elateridae Camprosternus cantori 829
60 ด้วงดีด (Campsosternus auratus) Elateridae Campsosternus auratus 809
61 ด้วงดีด (Oxynopterus audouini) Elateridae Oxynopterus audouini 527
62 ด้วงน้ำมัน (Epicauta hirticornis) Meloidae Epicauta hirticornis 2073
63 ด้วงน้ำมัน (Mylabris cichorii) Meloidae Mylabris cichorii 1958
64 ด้วงน้ำมันดำแถบขาว Meloidae Epicauta waterhousei 1576
65 ด้วงน้ำมันเหลืองดำใหญ่ Meloidae Mylabris phalerta 1907
66 ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ Cerambycidae Batocera rufomaculata 70
67 ด้วงบ่าหนามจุดส้ม Cerambycidae Batocera numitor 2031
68 ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว Cerambycidae Batocera rubus 516
69 ด้วงปีกร่างแห Lycidae Platerodrilus 127
70 ด้วงมูลสัตว์ Scarabaeidae Heliocopris bucephalus 219
71 ด้วงมูลสัตว์ (Cassolus pongchaii) Scarabaeidae Cassolus pongchaii 555
72 ด้วงมูลสัตว์ (Paragymnopleurus aethiops) Scarabaeidia Paragymnopleurus aethiops 3504
73 ด้วงม้วนใบมะม่วง Curculionidae Apoderus notatus 325
74 ด้วงม้าลายเขียวแถบกว้าง Cerambycidae Anoplophora elegans 511
75 ด้วงม้าลายแถบใหญ่ Cerambycidae Anoplophora horsifieldi 1060
76 ด้วงราสี Elateridae Eumorphus quadriguttulus
909
77 ด้วงสีดา Rhipiceridae Callirhipis 194
78 ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ Cerambycidae Aristobia approximator 2620
79 ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้ Cerambycidae Aristobia horridula 521
80 ด้วงหนวดยาว (Apomecyna sp.) Cerambycidae Apomecyna 234
81 ด้วงหนวดยาว (Apriona swainsoni) Cerambycidae Apriona swainsoni 574
82 ด้วงหนวดยาว (Bandar pascoei) Cerambycidae Bandar pascoei 144
83 ด้วงหนวดยาว (Cacia cretifera luteofasciata) Cerambycidae Cacia cretifera
1700
84 ด้วงหนวดยาว (Capnolymma sulcaticeps) Cerambycidae Capnolymma sulcaticeps 1781
85 ด้วงหนวดยาว (Celosterna sp.) Cerambycidae Celosterna 125
86 ด้วงหนวดยาว (Chlorophorus annularis) Cerambycidae Chlorophorus annularis 1755
87 ด้วงหนวดยาว (Cremnosterna carissima) Cerambycidae Cremnosterna carissima 433
88 ด้วงหนวดยาว (Dialeges pauper) Cerambycidae Dialeges pauper 1967
89 ด้วงหนวดยาว (Epipedocera laticollis) Cerambycidae Epipedocera laticollis 474
90 ด้วงหนวดยาว (Epipedocera subatra) Cerambycidae Epipedocera subatra 1393
91 ด้วงหนวดยาว (Eutaenia albomaculata) Cerambycidae Eutaenia albomaculata 1328
92 ด้วงหนวดยาว (Glenea vaga) Cerambycidae Glenea vaga 457
93 ด้วงหนวดยาว (Gnatholea eburifera) Cerambycidae Gnatholea eburifera 1017
94 ด้วงหนวดยาว (Hoplocerambyx spinicornis) Cerambycidae Hoplocerambyx spinicornis 1504
95 ด้วงหนวดยาว (Hoplothrix rivulosus) Cerambycidae Hoplothrix rivulosus 458
96 ด้วงหนวดยาว (Megopis marginalis) Cerambycidae Megopis marginalis 1278
97 ด้วงหนวดยาว (Microlenecamptus signatus) Cerambycidae Microlenecamptus signatus 814
98 ด้วงหนวดยาว (Moechotypa coomani) Cerambycidae Moechotypa coomani 982
99 ด้วงหนวดยาว (Neoplocaederus ruficornis) Cerambycidae Neoplocaederus ruficornis 1273
100 ด้วงหนวดยาว (Niphona malaccensis) Cerambycidae Niphona malaccensis 1311
PAGE 1 OF 10<< Start < Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox