รายการข้อมูลแมลงในระบบ (988 ชนิด)
ด้วงผีเสื้อมดปลวกผึ้ง/ต่อ/แตน
แมลงปอแมลงวันตั๊กแตน/จิ้งหรีดมวนจั๊กจั่น/เพลี้ย
อื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 988 รายการ
PAGE 1 OF 10<< Start < Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 ด้วงดีด (Cryptalaus sp.) Elateridae Cryptalaus 357
2 ครั่ง Kerridae Laccifer lacca 1443
3 จักจั่น (Dundubia rufivena) Cicadidae Dundubia rufivena 2383
4 จักจั่น (Meimuna opalifera) Cicadidae Meimuna opalifera 2382
5 จักจั่น (Platypleura hilpa) Cicadidae Platypleura hilpa 47
6 จักจั่น (Pomponia intermedia) Cicadidae Pomponia intermedia 1668
7 จักจั่น (Scieroptera splendidula) Cicadidae Scieroptera splendidula 1016
8 จักจั่นงวง (Penthicodes atomaria) Fulgoridae Penthicodes atomaria 37
9 จักจั่นงวง (Pyrops candelaria) Fulgoridae Pyrops candelaria 126
10 จักจั่นงวง (Pyrops karenius) Fulgoroidea Pyrops karenius 149
11 จักจั่นงวงหนามปีกแดง Fulgoroidea Aphaena submaculata 125
12 จักจั่นเขา Membracidae Leptocentrus taurus 819
13 จักจั่นเรไรเขียว Cicadidae Megapomponia intermedia 59
14 จิ้งหรีดทองดำ Gryllidae Gryllus bimaculatus 1673
15 จิ้งหรีดทองแดง Gryllidae Gryllus testaceus
947
16 จิ้งหรีดทองแดงลาย Gryllidae Acheta domestica 43
17 จิ้งโกร่ง Gryllacrididae Brachytrupes portentosus 35
18 ชันโรง (Trigona sp.) Apidae Trigona sp. 889
19 ชันโรงใหญ่ Apidae Trigona apicalis 195
20 ด้วง (Lycaria westermanni) Chrysomelidae Lycaria westermanni 3179
21 ด้วงกว่างชน Scarabaeidae Xylotrupes gideon 238
22 ด้วงกว่างซางเหนือ Scarabaeidae Eupatorus gracilicornis 40
23 ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง Scarabaeidae Cheirotonus parryi 2565
24 ด้วงกว่างสามเขาจันทร์ Scarabaeidae Chalcosoma chiron 114
25 ด้วงกินูน (Mimela aurata) Scarabaeidae Mimela aurata 244
26 ด้วงกินใบ (Aspidiomorpha miliaris) Chrysomelidae Aspidiomorpha miliaris 1168
27 ด้วงกินใบ (Lasiochila gestroi) Hispidae Lasiochila gestroi 1104
28 ด้วงกินใบ (Monolepta nigripes) Chrysomelidae Monolepta nigripes 2010
29 ด้วงกุหลาบ Scarabaeidae Adoretus compressus 235
30 ด้วงก้นกระดก Staphylinidae Paederus fuscipes 789
31 ด้วงก้นตัด Bostrichidae Schistoceros anobioides 2059
32 ด้วงขี้ช้าง Scarabaeidae Heliocopris dominus 2774
33 ด้วงขี้หมู Scarabaeidae Catharsius molossus 982
34 ด้วงคางคกสั้นขวาง Scarabaeidae Onitis virens 1928
35 ด้วงคีมขีดวาย Lucanidae Prosopocoilus suturalis 923
36 ด้วงคีมตาลฟันเหลี่ยม Lucanidae Prosopocoilus crenulidens 900
37 ด้วงคีมบูด้า Lucanidae Prosopocoilus buddha
1903
38 ด้วงคีมมาโครแดง Lucanidae Macrodorcas pseudaxis 180
39 ด้วงคีมยีราฟ Lucanidae Prosopocoilus giraffa 1654
40 ด้วงคีมร่องเก่า Lucanidae Aegus chelifer 734
41 ด้วงคีมสองแถบ Lucanidae Prosopocoilus inquinatus 948
42 ด้วงคีมไรคี Lucanidae Serrognathus reichei
293
43 ด้วงงวง (Protocerus colossus) Curculionidae Protocerus colossus 1248
44 ด้วงงวงปาล์มขายาว Curculionidae Cyrtotrachelus buqueti 1932
45 ด้วงดอกรักสีน้ำเงิน Chrysomelidae Chrysochus pulcher 288
46 ด้วงดอกไม้ (Coenochilus apicalis) Cetoniidae Coenochilus apicalis 1021
47 ด้วงดอกไม้ (Dicheros inermiceps) Cetoniidae Dicheros inermiceps 1546
48 ด้วงดอกไม้ (Heterorrhina micans) Cetoniidae Heterorrhina micans 1536
49 ด้วงดอกไม้ (Protaetia niveoguttata) Cetoniidae Protaetia niveoguttata 444
50 ด้วงดอกไม้ดำแหลม Scarabaeidae Thaumastopeus nigritus 1774
51 ด้วงดอกไม้อกแดง Scarabaeidae Campsiura (Calocampsiura) gloriosa 76
52 ด้วงดิน (Craspedophorus sp.) Carabidae Craspedophorus 137
53 ด้วงดิน (Craspedophorus sp.) Carabidae Craspedophorus 84
54 ด้วงดิน (Ophionea (Ophionea) nigrofasciata) Carabidae Ophionea (Ophionea) nigrofasciata 69
55 ด้วงดิน (Platyrhopalopsis sp.) Carabidae Platyrhopalopsis 86
56 ด้วงดินขอบทองแดง Carabidae Mouhotia batesi 1011
57 ด้วงดิ่ง (Cybister limbatus) Dytiscidae Cybister limbatus 2168
58 ด้วงดีด (Agryphus sp.) Elateridae Agryphus 110
59 ด้วงดีด (Camprosternus cantori) Elateridae Camprosternus cantori 774
60 ด้วงดีด (Campsosternus auratus) Elateridae Campsosternus auratus 737
61 ด้วงดีด (Oxynopterus audouini) Elateridae Oxynopterus audouini 259
62 ด้วงน้ำมัน (Epicauta hirticornis) Meloidae Epicauta hirticornis 2012
63 ด้วงน้ำมัน (Mylabris cichorii) Meloidae Mylabris cichorii 1893
64 ด้วงน้ำมันดำแถบขาว Meloidae Epicauta waterhousei 1527
65 ด้วงน้ำมันเหลืองดำใหญ่ Meloidae Mylabris phalerta 1823
66 ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ Cerambycidae Batocera rufomaculata 608
67 ด้วงบ่าหนามจุดส้ม Cerambycidae Batocera numitor 1963
68 ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว Cerambycidae Batocera rubus 432
69 ด้วงปีกร่างแห Lycidae Platerodrilus 80
70 ด้วงมูลสัตว์ Scarabaeidae Heliocopris bucephalus 129
71 ด้วงมูลสัตว์ (Cassolus pongchaii) Scarabaeidae Cassolus pongchaii 527
72 ด้วงมูลสัตว์ (Paragymnopleurus aethiops) Scarabaeidia Paragymnopleurus aethiops 3325
73 ด้วงม้วนใบมะม่วง Curculionidae Apoderus notatus 234
74 ด้วงม้าลายเขียวแถบกว้าง Cerambycidae Anoplophora elegans 451
75 ด้วงม้าลายแถบใหญ่ Cerambycidae Anoplophora horsifieldi 1004
76 ด้วงราสี Elateridae Eumorphus quadriguttulus
831
77 ด้วงสีดา Rhipiceridae Callirhipis 115
78 ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ Cerambycidae Aristobia approximator 2343
79 ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้ Cerambycidae Aristobia horridula 369
80 ด้วงหนวดยาว (Apomecyna sp.) Cerambycidae Apomecyna 153
81 ด้วงหนวดยาว (Apriona swainsoni) Cerambycidae Apriona swainsoni 532
82 ด้วงหนวดยาว (Bandar pascoei) Cerambycidae Bandar pascoei 94
83 ด้วงหนวดยาว (Cacia cretifera luteofasciata) Cerambycidae Cacia cretifera
1662
84 ด้วงหนวดยาว (Capnolymma sulcaticeps) Cerambycidae Capnolymma sulcaticeps 1738
85 ด้วงหนวดยาว (Celosterna sp.) Cerambycidae Celosterna 93
86 ด้วงหนวดยาว (Chlorophorus annularis) Cerambycidae Chlorophorus annularis 1718
87 ด้วงหนวดยาว (Cremnosterna carissima) Cerambycidae Cremnosterna carissima 400
88 ด้วงหนวดยาว (Dialeges pauper) Cerambycidae Dialeges pauper 1929
89 ด้วงหนวดยาว (Epipedocera laticollis) Cerambycidae Epipedocera laticollis 432
90 ด้วงหนวดยาว (Epipedocera subatra) Cerambycidae Epipedocera subatra 1351
91 ด้วงหนวดยาว (Eutaenia albomaculata) Cerambycidae Eutaenia albomaculata 1296
92 ด้วงหนวดยาว (Glenea vaga) Cerambycidae Glenea vaga 428
93 ด้วงหนวดยาว (Gnatholea eburifera) Cerambycidae Gnatholea eburifera 966
94 ด้วงหนวดยาว (Hoplocerambyx spinicornis) Cerambycidae Hoplocerambyx spinicornis 1457
95 ด้วงหนวดยาว (Hoplothrix rivulosus) Cerambycidae Hoplothrix rivulosus 418
96 ด้วงหนวดยาว (Megopis marginalis) Cerambycidae Megopis marginalis 1245
97 ด้วงหนวดยาว (Microlenecamptus signatus) Cerambycidae Microlenecamptus signatus 787
98 ด้วงหนวดยาว (Moechotypa coomani) Cerambycidae Moechotypa coomani 938
99 ด้วงหนวดยาว (Neoplocaederus ruficornis) Cerambycidae Neoplocaederus ruficornis 1234
100 ด้วงหนวดยาว (Niphona malaccensis) Cerambycidae Niphona malaccensis 1259
PAGE 1 OF 10<< Start < Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox