ด้วงกว่างสามเขาจันทร์

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
   
ข้อมูลชื่อ
view: 332
ชื่อทั่วไป
Name
ด้วงกว่างสามเขาจันทร์
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
Caucasus Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Chalcosoma chiron (Olivier, 1789)
   
Taxonomy
Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
Class Insecta
Order Coleoptera
Family Scarabaeidae
Genus Chalcosoma
Specific epithet chiron
Subspecies
  .
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาว 120 มิลลิเมตร เขาหน้าซึ่งเป็นเขาตั้งขึ้นที่ส่วนหัวมีฟันงอกแยกออกมาด้านในบริเวณใกล้โคนเขา ขนาดของด้วงกว่างชนิดนี้ตัวเล็กก็จะมีเขาสั้น เขาหน้าเป็นแฉกสามแฉก ส่วนตัวใหญ่ เขาหน้าเป็นปลายแหลมปลายเดี่ยวค่อนข้างยาว
 
ลักษณะหนวด แบบเส้นด้าย (Filiform type)
 
ลักษณะปาก แบบกัดกิน (Chewing type)
 
ลักษณะปีก ปีกคู่หน้าแข็งและหนา (Elytra) และปีกคู่หลังบางใส (Membrane)
 
ลักษณะขา ขาเดิน (Walking legs)
 
ลักษณะตา ตาเดี่ยว (Simple eyes) และตารวม (Compound eyes)
 
ถิ่นอาศัย ป่าดิบแล้ง ป่าพุ
   
อาหารของแมลง ระยะตัวหนอนเจาะกินเนื้อไม้ ตัวเต็มวัยกัดกินใบพืชเป็นอาหาร
   
บันทึกเพิ่มเติม
เป็นด้วงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าจำพวกแมลงที่ห้ามนำเข้าห้ามส่งออก
   
การใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้สภาพแวดล้อม
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
 •    
     
   
  สถานภาพของแมลง
   
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox