Who's Online

We have 21 guests online

Login Form


 
ผีเสื้อเณรธรรมดา

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ผีเสื้อเณรธรรมดา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ผีเสื้อเณรธรรมดา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์ (ด้านหน้า)
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์ (ด้านท้อง)
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย จ.กาฬสินธุ์ (ด้านหน้า)
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย จ.กาฬสินธุ์ (ด้านท้อง)
   
ข้อมูลชื่อ
view: 4
ชื่อทั่วไป
Name
ผีเสื้อเณรธรรมดา
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
The Common Grass Yellow
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Eurema hecabe (Linnaeus)
   
Taxonomy
Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
Class Insecta
Order Lepidoptera
Family Pieridae
Genus Eurema
Species Eurema hecabe
Subspecies
  .
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทั่วไป ปีกกว้าง 39 มิลลิเมตร ด้านหน้าปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีเหลืองกำมะถัน ขอบปีกบนประดับด้วยแถบสีดำกว้างกว่าขอบปีกล่าง ด้านท้องของปีกสีเหลืองกำมะถัน ประดับด้วยแต้มสีน้ำตาลบริเวณใกล้มุมบนของปีกคู่บนข้างละ 1 แต้ม กลางปีกประดับด้วยจุดขอบสีน้ำตาลตรงกลางสีเหลืองปีกละ 1 จุด จุดเลือนขนาดเล็กสีน้ำตาลกระจายทั้งปีก
 
ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) คือหนวดที่มีปล้องค่อยๆ ขยายใหญ่ไปทางปลาย
 
ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning type) เป็นปากที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นกว่าปากแบบเจาะดูด มีลักษณะงวงยาวซึ่งคือส่วน galeaของ maxilla ที่ดัดแปลงไปเป็นแท่งยาว 2 แท่ง มาเชื่อมประสานกันด้วยตะขอ (hooks) ประกบกันขึ้นเป็นท่อกลวงยาวเพื่อใช้ในการดูดอาหารที่เป็นของเหลวขึ้นมา
 
ลักษณะปีก มีเนื้อปีกแบบบางใสทั้งปีก เห็นเส้นปีกชัดเจน (membrane) มีเกล็ด (scale) ปกคลุมเนื้อปีก
 
ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) เป็นขาที่ทีลักษณะเหมาะสมกับการเดินหรือวิ่ง
 
ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) คือตาที่ประกอบไปด้วยหน่วยตาเล็กๆ คือ ommatidium มารวมติดกันแน่นเป็นตารวมที่มีขนาดใหญ่อยู่บนส่วนหัวของแมลง
 
ถิ่นอาศัย พบทั่วไปในทุ่งหญ้า พุ่มไม้ ป่าโปร่ง ลำธาร
   
อาหารของแมลง ตัวหนอนกินใบขี้เหล็ก แสมสาร ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเล็ก ผักหวานบ้าน ตรึงบาดาล มะขามแขก ชุมเห็ดไทย ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ และขี้เหล็กชวา
   
บันทึกเพิ่มเติม
   
การใช้ประโยชน์ ช่วยผสมเกสร, ตัวบ่งชี้สภาพแวดล้อม
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าเขาผาลาด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าหนองแปน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 •    
     
   
  สถานภาพของแมลง
   
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox