บัญชีภาพถ่าย

Page 5 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่121) รหัสข้อมูล #915
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวสลักข้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Xoanodera regularis Gahan

(ภาพที่122) รหัสข้อมูล #1095
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวหนวดแบน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sarmydus antennatus Pascoe

(ภาพที่123) รหัสข้อมูล #597
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวหนวดแบนต่อ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhytidodera integra kolbe

(ภาพที่124) รหัสข้อมูล #151
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวหนวดแบนย้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhytidodera grandis Thomson

(ภาพที่125) รหัสข้อมูล #1494
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวหนวดไผ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cyriopatus wallacei Pascoe

(ภาพที่126) รหัสข้อมูล #700
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวหลังขนแถบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Moechotypa suffusa (Pascoe)

(ภาพที่127) รหัสข้อมูล #156
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวอกหนามดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Macrotoma crenata Gahan


(ภาพที่128) รหัสข้อมูล #31
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวอ้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dorysthenes buqueti Guerin

(ภาพที่129) รหัสข้อมูล #1192
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวเกาะคู่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Paraleprodera inidiosa (Pascoe)

(ภาพที่130) รหัสข้อมูล #1182
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวเงาหลังย่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aeolesthes aurifaber (White)

(ภาพที่131) รหัสข้อมูล #1092
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวเปลือกไม้ด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thylactus simulans Gahan

(ภาพที่132) รหัสข้อมูล #698
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวแดงหัวโต
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eyryphagus lundii (Fabricius)

(ภาพที่133) รหัสข้อมูล #593
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวแมงมุม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gerania bosci bosci (Fabricius)

(ภาพที่134) รหัสข้อมูล #1208
ชื่อทั่วไป: ด้วงหลินจือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Platydema waterhousei Gelbien

(ภาพที่135) รหัสข้อมูล #297
ชื่อทั่วไป: ด้วงเขี้ยวกาง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Prosopocoilus (Metopodontus) astacoides (Hope, 1840)

(ภาพที่136) รหัสข้อมูล #1507
ชื่อทั่วไป: ด้วงเขี้ยวกาง (Aegus sp.)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aegus sp.

(ภาพที่137) รหัสข้อมูล #1696
ชื่อทั่วไป: ด้วงเขี้ยวกาง (Serrognathus sp.)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Serrognathus sp.

(ภาพที่138) รหัสข้อมูล #1509
ชื่อทั่วไป: ด้วงเขี้ยวกาง (Serrognathus titanus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Serrognathus titanus (Boisduval)

(ภาพที่139) รหัสข้อมูล #1147
ชื่อทั่วไป: ด้วงเขี้ยวสั้นยักษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aceraius grandis (Burmeister, 1847)

(ภาพที่140) รหัสข้อมูล #658
ชื่อทั่วไป: ด้วงเขี้ยวสั้นแบน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Leptaulax dentatus (Fabricius)

(ภาพที่141) รหัสข้อมูล #1592
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่า (Altica cyanea)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Altica cyanea

(ภาพที่142) รหัสข้อมูล #1593
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่า (Argopus clypeatus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Argopus clypeatus (Baly 1874)

(ภาพที่143) รหัสข้อมูล #1450
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่ากินใบ (Aspidomorpha dorsata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aspidomorpha dorsata Fabricius

(ภาพที่144) รหัสข้อมูล #1194
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่ากินใบ (Aulacophora lewisii)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aulacophora lewisii Baly

(ภาพที่145) รหัสข้อมูล #1690
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่ากินใบ (Chrysochus auratus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysochus auratus (Fabricius, 1775)

(ภาพที่146) รหัสข้อมูล #1691
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่ากินใบ (Chrysochus sp.)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysochus sp.

(ภาพที่147) รหัสข้อมูล #1198
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่ากินใบ (Oides bipunctata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oides bipunctata (F.)

(ภาพที่148) รหัสข้อมูล #883
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่าขาโต
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sagra femorata purpurea Lichtenstein

(ภาพที่149) รหัสข้อมูล #1383
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่าตัวห้ำ (Synonecha grandis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Synonecha grandis (Thunberg)

(ภาพที่150) รหัสข้อมูล #1688
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่าปีกใส
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aspidomorpha fuscopunctata Boheman, 1854
Page 5 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox