บัญชีภาพถ่าย

Page 6 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่151) รหัสข้อมูล #669
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่าผักบุ้ง (Aspidomorpha miliaris)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aspidomorpha miliaris Fabricius

(ภาพที่152) รหัสข้อมูล #1089
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่ามะเขือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Epilachna vigintioctopunctata (Fabricius)

(ภาพที่153) รหัสข้อมูล #1201
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่าลายขวาง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Coccinella transversalis Fabricius

(ภาพที่154) รหัสข้อมูล #1458
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่าลายตัวห้ำ (Menochilus sexmaculatus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Menochilus sexmaculatus (Fabricius)

(ภาพที่155) รหัสข้อมูล #1459
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่าลายตัวห้ำ (Oenopia sauzeti)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oenopia sauzeti Mulsant

(ภาพที่156) รหัสข้อมูล #1452
ชื่อทั่วไป: ด้วงเต่าแตงแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aulacophora indica (Gmelin)

(ภาพที่157) รหัสข้อมูล #1382
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือ (Callytron andersoni)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Callytron andersoni (Gestro)

(ภาพที่158) รหัสข้อมูล #1456
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือ (Calochroa anometallescens)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calochroa anometallescens (Horn)

(ภาพที่159) รหัสข้อมูล #1118
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือ (Calochroa bramani)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calochroa bramani (Dokhtouroff)

(ภาพที่160) รหัสข้อมูล #1499
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือ (Calochroa carissima)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calochroa carissima (Fleutiaux)

(ภาพที่161) รหัสข้อมูล #929
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือ (Cylindera fallaciosa)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cylindera fallaciosa (Horn)
(ภาพที่162) รหัสข้อมูล #1678
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือ (Lophyra (Spilodia) anataria)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lophyra (Spilodia) anataria Naviaux, 1991

(ภาพที่163) รหัสข้อมูล #1457
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือ (Prothyma fallaciosa)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Prothyma fallaciosa Rivalier

(ภาพที่164) รหัสข้อมูล #592
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือจุดขาวเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calochroa flavomaculata (Hope)

(ภาพที่165) รหัสข้อมูล #654
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือสามจุดเหลืองธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cicindela (Cosmodela) aurulenta Fabricius, 1801

(ภาพที่166) รหัสข้อมูล #1202
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือเล็กลายพลุเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lophyra (Spilodia) striolata (Illiger, 1800)

(ภาพที่167) รหัสข้อมูล #1200
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือเหลืองจุดไหล่เชื่อม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calochroa shozoi Naviaux & Sawada

(ภาพที่168) รหัสข้อมูล #926
ชื่อทั่วไป: ด้วงเสือเหลืองแถบไหล่สั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calochroa laurae (Gestro)


(ภาพที่169) รหัสข้อมูล #697
ชื่อทั่วไป: ด้วงแรดจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eophileurus chinensis (Faldermann)

(ภาพที่170) รหัสข้อมูล #681
ชื่อทั่วไป: ด้วงแรดนูนปักษ์ใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Clyster retusus Arrow

(ภาพที่171) รหัสข้อมูล #724
ชื่อทั่วไป: ด้วงแรดมะตะบัน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trichogomphus martabani

(ภาพที่172) รหัสข้อมูล #162
ชื่อทั่วไป: ด้วงแรดมะพร้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758)

(ภาพที่173) รหัสข้อมูล #1460
ชื่อทั่วไป: ด้วงแรดมะพร้าว (Rhynchophorus ferrugineus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

(ภาพที่174) รหัสข้อมูล #453
ชื่อทั่วไป: ด้วงแรดอกเว้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Blabephorus pinguis Fairmaire

(ภาพที่175) รหัสข้อมูล #1660
ชื่อทั่วไป: ตั๊กแตนกิ่งไม้เรียวสยาม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ramulus siamensis (Brunner von Wattenwyl, 1907)

(ภาพที่176) รหัสข้อมูล #896
ชื่อทั่วไป: ตั๊กแตนข้าวเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oxya japonica (Thunberg)

(ภาพที่177) รหัสข้อมูล #1577
ชื่อทั่วไป: ตั๊กแตนตำข้าว (Creobroter urbana)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Creobroter urbana (Fabricius)

(ภาพที่178) รหัสข้อมูล #963
ชื่อทั่วไป: ตั๊กแตนตำข้าว (Hierodula patellifera)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hierodula patellifera Serville, 1839

(ภาพที่179) รหัสข้อมูล #1766
ชื่อทั่วไป: ตั๊กแตนตำข้าว (Theopompa burmeisteri)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Theopompa burmeisteri

(ภาพที่180) รหัสข้อมูล #1650
ชื่อทั่วไป: ตั๊กแตนตำข้าวจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tenodera sinensis Saussure, 1871
Page 6 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox