บัญชีภาพถ่าย

Page 8 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่211) รหัสข้อมูล #1174
ชื่อทั่วไป: ปลวก (Odontotermes feae)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Odontotermes feae (Wasmann)

(ภาพที่212) รหัสข้อมูล #1175
ชื่อทั่วไป: ปลวก (Odontotermes proformosanus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Odontotermes proformosanus Ahmad

(ภาพที่213) รหัสข้อมูล #1605
ชื่อทั่วไป: ปลวก (Odontotermes sp.)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Odontotermes sp.

(ภาพที่214) รหัสข้อมูล #619
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Aloa marginata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aloa marginata (Donovan)

(ภาพที่215) รหัสข้อมูล #808
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Artena dotata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Artena dotata (Fabricius)

(ภาพที่216) รหัสข้อมูล #636
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Asota ficus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Asota ficus Fabricius

(ภาพที่217) รหัสข้อมูล #633
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Attatha regalis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Attatha regalis Moore

(ภาพที่218) รหัสข้อมูล #1056
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Besaia neglecta)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Besaia neglecta

(ภาพที่219) รหัสข้อมูล #1086
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Botyodes asialis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Botyodes asialis Guenée

(ภาพที่220) รหัสข้อมูล #1034
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Brana cara)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Brana cara Yoshimoto

(ภาพที่221) รหัสข้อมูล #858
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Calyptra minuticornis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calyptra minuticornis

(ภาพที่222) รหัสข้อมูล #1071
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Dysodia miniata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dysodia miniata Walker

(ภาพที่223) รหัสข้อมูล #1109
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Eligma narcissus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eligma narcissus (Cramer)

(ภาพที่224) รหัสข้อมูล #1418
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Episparis liturata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Episparis liturata (Fabricius)

(ภาพที่225) รหัสข้อมูล #799
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Erebus caprimulgus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Erebus capriniulgus Fabricius

(ภาพที่226) รหัสข้อมูล #303
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Erebus macrops)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Erebus macrops (L.)

(ภาพที่227) รหัสข้อมูล #1041
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Euhampsonia cristata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Euhampsonia cristata (Butler)

(ภาพที่228) รหัสข้อมูล #1735
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Eupterote naessigi)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eupterote naessigi Holloway, 1987

(ภาพที่229) รหัสข้อมูล #1609
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Filodes fulvidorsalis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Filodes fulvidorsalis Hübner, 1832

(ภาพที่230) รหัสข้อมูล #1385
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Gabala roseoretis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gabala roseoretis Kobes


(ภาพที่231) รหัสข้อมูล #1586
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Glanycus insolitus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Glanycus insolitus Walker, 1855

(ภาพที่232) รหัสข้อมูล #1121
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Hulodes caranea)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hulodes caranea (Cramer)

(ภาพที่233) รหัสข้อมูล #1615
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Hypomecis umbrosaria)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hypomecis umbrosaria (Hubner, 1813)

(ภาพที่234) รหัสข้อมูล #1386
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Hyposidra talaca)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hyposidra talaca (Walker)

(ภาพที่235) รหัสข้อมูล #787
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Ischyia manlia)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ischyia manlia

(ภาพที่236) รหัสข้อมูล #781
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Leucophlebia lineata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Leucophlebia lineata

(ภาพที่237) รหัสข้อมูล #1644
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Omiodes diemenalis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Omiodes diemenalis Guenée, 1854

(ภาพที่238) รหัสข้อมูล #1248
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Omphisa fuscidentalis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Omphisa fuscidentalis (Hampson)

(ภาพที่239) รหัสข้อมูล #1037
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Ophiusa tirhaca)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ophiusa tirhaca Cramer, 1780

(ภาพที่240) รหัสข้อมูล #1428
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Oxyodes billeti)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oxyodes billeti de Joannis
Page 8 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox