บัญชีภาพถ่าย

Page 9 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่241) รหัสข้อมูล #1045
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Pterothysanus laticilia)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pterothysanus laticilia Walker, 1854

(ภาพที่242) รหัสข้อมูล #1055
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Rodneya cernyi)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rodneya cernyi Schintlmeiser


(ภาพที่243) รหัสข้อมูล #1388
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Spaniocentra megaspilaria)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Spaniocentra megaspilaria Guenée

(ภาพที่244) รหัสข้อมูล #626
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Stauroplitis accomodus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stauroplitis accomodus Schintlmeister and Fang

(ภาพที่245) รหัสข้อมูล #1023
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Takanea diehlei)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Takanea diehlei

(ภาพที่246) รหัสข้อมูล #1468
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Tarsolepis malayana)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tarsolepis malayana Nakamura

(ภาพที่247) รหัสข้อมูล #1610
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Teldenia vestigiata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Teldenia vestigiata Butler, 1880

(ภาพที่248) รหัสข้อมูล #892
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Tetragonus catamitus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tetragonus catamitus Geyer

(ภาพที่249) รหัสข้อมูล #1436
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Tonica barrowi)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tonica barrowi Bingham

(ภาพที่250) รหัสข้อมูล #1646
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Tysponodes linealis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tysponodes linealis (Moore, 1867)

(ภาพที่251) รหัสข้อมูล #1043
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืน (Yepcalphis dilectissima)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Yepcalphis dilectissima Walker

(ภาพที่252) รหัสข้อมูล #1356
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลางคืนค้างคาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lyssa zampa Butler

(ภาพที่253) รหัสข้อมูล #587
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลาสีแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neptis hordonia (Stoll)

(ภาพที่254) รหัสข้อมูล #1
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกลาสีแถบสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neptis columella (Cramer)

(ภาพที่255) รหัสข้อมูล #244
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cethosia cyane euanthes Frushstorfer

(ภาพที่256) รหัสข้อมูล #243
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะทกรกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cethosia biblis Drury

(ภาพที่257) รหัสข้อมูล #71
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neptis hylas Linnaeus

(ภาพที่258) รหัสข้อมูล #1289
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะลาสีลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neptis magadha C. & R. Felder

(ภาพที่259) รหัสข้อมูล #1754
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะลาสีสีมัวจุดเสี้ยว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neptis harita

(ภาพที่260) รหัสข้อมูล #1156
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะลาสีสี่หน้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neptis zaida Westwood

(ภาพที่261) รหัสข้อมูล #930
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะลาสีเหลืองเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neptis miah Moore

(ภาพที่262) รหัสข้อมูล #1435
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pantoporia hordonia Stoll, 1790

(ภาพที่263) รหัสข้อมูล #1155
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะลาสีแดงมลายู
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lasippa tiga Moore

(ภาพที่264) รหัสข้อมูล #1560
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะลาสีแดงเขมร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neptis tiga (Moore)

(ภาพที่265) รหัสข้อมูล #1290
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อกะลาสีแดงแถบกว้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pantoporia sandaka Butler

(ภาพที่266) รหัสข้อมูล #611
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Prioneris philonome (Boisduval)

(ภาพที่267) รหัสข้อมูล #274
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อขาวหางริ้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cheritra freja (Fabricius, 1793)

(ภาพที่268) รหัสข้อมูล #132
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อขาวแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Leptosia nina (Fabricius, 1793)

(ภาพที่269) รหัสข้อมูล #1623
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อคาดแสดแถบกว้างยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Koruthaialos sindu Felder & Felder, 1860

(ภาพที่270) รหัสข้อมูล #541
ชื่อทั่วไป: ผีเสื้อจรกาจุดฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Euploea midamus Linnaeus
Page 9 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox