บัญชีภาพถ่าย

Page 3 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่61) รหัสข้อมูล #768
ชื่อทั่วไป: ด้วงน้ำมันดำแถบขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Epicauta waterhousei Haag-rutenberg

(ภาพที่62) รหัสข้อมูล #835
ชื่อทั่วไป: ด้วงน้ำมันเหลืองดำใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mylabris phalerta Pallas

(ภาพที่63) รหัสข้อมูล #149
ชื่อทั่วไป: ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Batocera rufomaculata (Degeer, 1775)

(ภาพที่64) รหัสข้อมูล #29
ชื่อทั่วไป: ด้วงบ่าหนามจุดส้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Batocera numitor

(ภาพที่65) รหัสข้อมูล #783
ชื่อทั่วไป: ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Batocera rubus (Linnaeus)

(ภาพที่66) รหัสข้อมูล #1697
ชื่อทั่วไป: ด้วงปีกร่างแห
ชื่อวิทยาศาสตร์
Platerodrilus sp.

(ภาพที่67) รหัสข้อมูล #600
ชื่อทั่วไป: ด้วงมูลสัตว์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Heliocopris bucephalus (Fabricius, 1775)(ภาพที่68) รหัสข้อมูล #1372
ชื่อทั่วไป: ด้วงมูลสัตว์ (Cassolus pongchaii)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassolus pongchaii

(ภาพที่69) รหัสข้อมูล #1199
ชื่อทั่วไป: ด้วงม้วนใบมะม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Apoderus notatus (F.)

(ภาพที่70) รหัสข้อมูล #1493
ชื่อทั่วไป: ด้วงม้าลายเขียวแถบกว้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Anoplophora elegans Gahan

(ภาพที่71) รหัสข้อมูล #1445
ชื่อทั่วไป: ด้วงม้าลายแถบใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Anoplophora horsifieldi (Hope)

(ภาพที่72) รหัสข้อมูล #1504
ชื่อทั่วไป: ด้วงราสี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eumorphus quadriguttulus Ill

(ภาพที่73) รหัสข้อมูล #1698
ชื่อทั่วไป: ด้วงสีดา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Callirhipis sp.

(ภาพที่74) รหัสข้อมูล #148
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aristobia approximator (Thomson)(ภาพที่75) รหัสข้อมูล #345
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aristobia horridula (Hope)

(ภาพที่76) รหัสข้อมูล #1683
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Apomecyna sp.)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Apomecyna sp.

(ภาพที่77) รหัสข้อมูล #1589
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Apriona swainsoni)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Apriona swainsoni (Hope, 1840)

(ภาพที่78) รหัสข้อมูล #1091
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Bandar pascoei)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bandar pascoei (Lansberge, 1884)

(ภาพที่79) รหัสข้อมูล #1184
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Cacia cretifera luteofasciata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cacia cretifera luteofasciata (Pic)

(ภาพที่80) รหัสข้อมูล #907
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Capnolymma sulcaticeps)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Capnolymma sulcaticeps Pic

(ภาพที่81) รหัสข้อมูล #1684
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Celosterna sp.)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Celosterna sp.

(ภาพที่82) รหัสข้อมูล #1446
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Chlorophorus annularis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chlorophorus annularis (Fabricius)

(ภาพที่83) รหัสข้อมูล #1104
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Cremnosterna carissima)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cremnosterna carissima (Pascoe)

(ภาพที่84) รหัสข้อมูล #910
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Dialeges pauper)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dialeges pauper Pascoe

(ภาพที่85) รหัสข้อมูล #1186
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Epipedocera laticollis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Epipedocera laticollis Gahan

(ภาพที่86) รหัสข้อมูล #1187
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Epipedocera subatra)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Epipedocera subatra Gressitt & Rondon

(ภาพที่87) รหัสข้อมูล #1190
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Eutaenia albomaculata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eutaenia albomaculata Breuning

(ภาพที่88) รหัสข้อมูล #1495
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Glenea vaga)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Glenea vaga Thomson

(ภาพที่89) รหัสข้อมูล #911
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Gnatholea eburifera)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gnatholea eburifera Thomson

(ภาพที่90) รหัสข้อมูล #1093
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Hoplocerambyx spinicornis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hoplocerambyx spinicornis (Newman)
Page 3 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox