บัญชีภาพถ่าย

Page 4 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่91) รหัสข้อมูล #1496
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Hoplothrix rivulosus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hoplothrix rivulosus (Gahan)

(ภาพที่92) รหัสข้อมูล #1098
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Megopis marginalis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Megopis marginalis (Fabricius)

(ภาพที่93) รหัสข้อมูล #1373
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Microlenecamptus signatus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Microlenecamptus signatus (Aurivillius)

(ภาพที่94) รหัสข้อมูล #1369
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Moechotypa coomani)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Moechotypa coomani Pic

(ภาพที่95) รหัสข้อมูล #912
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Neoplocaederus ruficornis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neoplocaederus ruficornis (Newman)

(ภาพที่96) รหัสข้อมูล #1191
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Niphona malaccensis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Niphona malaccensis Breuning

(ภาพที่97) รหัสข้อมูล #913
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Niphona rondoni)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Niphona rondoni Breuning

(ภาพที่98) รหัสข้อมูล #1686
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Pachylocerus sulcatus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pachylocerus sulcatus Brongniart, 1891

(ภาพที่99) รหัสข้อมูล #1497
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Palimma annulata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Palimma annulata (Olivier)

(ภาพที่100) รหัสข้อมูล #1097
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Palimna annulata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Palimna annulata Paar

(ภาพที่101) รหัสข้อมูล #1590
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Paraleprodera crucifera)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Paraleprodera crucifera (Fabricius, 1793)

(ภาพที่102) รหัสข้อมูล #1687
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Pothyne variegata)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pothyne variegata Thomson, 1864

(ภาพที่103) รหัสข้อมูล #1102
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Rhytidodera mutabilis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhytidodera mutabilis Holzschuh

(ภาพที่104) รหัสข้อมูล #1193
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Stibara humeralis)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stibara humeralis Thompson

(ภาพที่105) รหัสข้อมูล #1449
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาว (Zoodes fulguratus)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zoodes fulguratus Gahan

(ภาพที่106) รหัสข้อมูล #348
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวกลมตาแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Megopis procera Pascoe

(ภาพที่107) รหัสข้อมูล #699
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวกลมสองสัน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Megopis sinica (White)

(ภาพที่108) รหัสข้อมูล #150
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวกำมะถัน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Celosterna pollinosa sulphurea Heller

(ภาพที่109) รหัสข้อมูล #429
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวขีดเขียวกลาง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Xystrocera globosa (Oliver)

(ภาพที่110) รหัสข้อมูล #408
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวจุดสยาม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Olenecamptus siamensis Breuning

(ภาพที่111) รหัสข้อมูล #594
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวทหารน้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Microlenecamptus albonotatus Breuning(ภาพที่112) รหัสข้อมูล #1685
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวปลายแปรง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eucomatocera vittata White, 1846

(ภาพที่113) รหัสข้อมูล #1103
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวพะยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Threnetica lacrymans (Thomson)

(ภาพที่114) รหัสข้อมูล #889
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวพิกุล
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pachyteria dimidiata

(ภาพที่115) รหัสข้อมูล #596
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวมะม่วงขาแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Plocaederus ruficornis (Newman)

(ภาพที่116) รหัสข้อมูล #746
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวลายทหาร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Diastocera wallichi tonkinensis Kriesche(ภาพที่117) รหัสข้อมูล #1443
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวลายหลังด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acalolepta pseudospeciosa Breuning

(ภาพที่118) รหัสข้อมูล #583
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวลายไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calothyrza margaritifera (Westwood)

(ภาพที่119) รหัสข้อมูล #789
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวลายไหล่ดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Epepeotes luscus densemaculatus Breuning

(ภาพที่120) รหัสข้อมูล #381
ชื่อทั่วไป: ด้วงหนวดยาวสลักกา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Xoanodera striata Gressitt & Rondon


Page 4 of 36<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox