รายการข้อมูลไลเคนในระบบ (347 ชนิด)
ครัสโตสโฟลิโอสฟรูติโคสแสควมูโลสอื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 347 รายการ
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Acanthothecis africana Graphidaceae Acanthothecis africana 1579
2 Acanthothecis clavulifera Graphidaceae Acanthothecis clavulifera 1264
3 Amandinea punctata Physciaceae Amandinea punctata 29
4 Anisomeridium ambiguum Monoblastiaceae Anisomeridium ambiguum 701
5 Anisomeridium tamarindi Monoblastiaceae Anisomeridium tamarindi 555
6 Anthracothecium cristatellum Pyrenulaceae Anthracothecium cristatellum 908
7 Anthracothecium goaense Pyrenulaceae Anthracothecium goaense 906
8 Anthracothecium prasinum Pyrenulaceae Anthracothecium prasinum 27
9 Anthracothecium sp. Pyrenulaceae Anthracothecium sp. 1019
10 Arthonia cinnabarina Arthoniaceae Arthonia cinnabarina

1046
11 Arthonia circumalbicans Arthoniaceae Arthonia circumalbicans 894
12 Arthonia pellea Arthoniaceae Arthonia pellea 899
13 Arthonia sp.1 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.1 236
14 Arthonia sp.2 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.2 276
15 Arthopyrenia alboatra Arthopyreniaceae Arthopyrenia alboatra 1226
16 Arthopyrenia consobriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia consobriana 625
17 Arthopyrenia lyrata Arthopyreniaceae Arthopyrenia lyrata 104
18 Arthopyrenia nieteriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia nieteriana 948
19 Arthopyrenia planorbella Arthopyreniaceae Arthopyrenia planorbella 819
20 Arthopyrenia sp.1 Arthopyreniaceae Arthopyrenia sp.1 755
21 Arthothelium nigrodiscum Arthoniaceae Arthothelium nigrodiscum 794
22 Arthothelium pycnocarpoides Arthoniaceae Arthothelium pycnocarpoides 768
23 Aspicilia sp. Hymeneliaceae Aspicilia sp. 22
24 Bacidia alutacea Ramalinaceae Bacidia alutacea 615
25 Bacidia convexula Ramalinaceae Bacidia convexula 102
26 Bacidia medialis Ramalinaceae Bacidia medialis 15
27 Bacidia submedialis Ramalinaceae Bacidia submedialis 921
28 Brigantiaea leucoxantha Brigantiaceae Brigantiaea leucoxantha 726
29 Buellia alboatra Physciaceae Buellia alboatra 819
30 Buellia curatellae Physciaceae Buellia curatellae 813
31 Buellia disciformis Physciaceae Buellia disciformis 952
32 Buellia disjecta Physciaceae Buellia disjecta 33
33 Buellia proximata Physciaceae Buellia proximata 958
34 Buellia sp.1 (อดล) Physciaceae Buellia sp.1 149
35 Buellia sp.2 (รอล) Physciaceae Buellia sp.2 39
36 Buellia sp.3 (มสล) Physciaceae Buellia sp.3 175
37 Buellia sp.4 (นวล) Physciaceae Buellia sp.4 123
38 Buellia stigmaea Physciaceae Buellia stigmaea 777
39 Buellia triseptata Physciaceae Buellia triseptata 784
40 Buellia venusta Physciaceae Buellia venusta 743
41 Bulbothrix goebelii Parmeliaceae Bulbothrix goebelii 1140
42 Bulbothrix isidiza Parmeliaceae Bulbothrix isidiza 3240
43 Bulbothrix meizospora Parmeliaceae Bulbothrix meizospora 169
44 Bulbothrix queenslandica Parmeliaceae Bulbothrix queenslandica 1152
45 Bulbothrix sensibilis Parmeliaceae Bulbothrix sensibilis 919
46 Bulbothrix tabacina Parmeliaceae Bulbothrix tabacina 1112
47 Calicium abietinum Caliciaceae Calicium abietinum 847
48 Caloplaca bassiae Teloschistaceae Caloplaca bassiae 523
49 Caloplaca cinnabarina Teloschistaceae Caloplaca cinnabarina 757
50 Caloplaca sp.1 (รอล) Teloschistaceae Caloplaca sp.1 186
51 Caloplaca sp.2 (สบล) Teloschistaceae Caloplaca sp.2 159
52 Caloplaca sp.3 (มสล) Teloschistaceae Caloplaca sp.3 215
53 Caloplaca sp.4 (นวล) Teloschistaceae Caloplaca sp.4 13
54 Caloplaca subnigricans Teloschistaceae Caloplaca subnigricans 869
55 Caloplaca subpallida Teloschistaceae Caloplaca subpallida 788
56 Campylothelium nitidum Trypetheliaceae Campylothelium nitidum 258
57 Canoparmelia ecaperata Parmeliaeceae Canoparmelia ecaperata 861
58 Canoparmelia owariensis Parmeliaeceae Canoparmelia owariensis 933
59 Canoparmelia sp. Parmeliaeceae Canoparmelia sp. 670
60 Carbacanthographis candidata Graphidaceae Carbacanthographis candidata 1678
61 Chapsa dilatata Thelotremataceae Chapsa dilatata 742
62 Chapsa leprocarpoides Graphidaceae Chapsa leprocarpoides 895
63 Chapsa sp. Thelotremataceae Chapsa sp. 1109
64 Chapsa sublilacina Graphidaceae Chapsa sublilacina 545
65 Chrysothrix candelaris Chrysothricaceae Chrysothrix candelaris 1137
66 Chrysothrix sp. Chrysothricaceae Chrysothrix sp. 44
67 Chrysothrix xanthina Chrysothricaceae Chrysothrix xanthina 603
68 Cladonia mauritiana Cladoniaceae Cladonia mauritiana 745
69 Cladonia submultiformis Cladoniaceae Cladonia submultiformis 120
70 Clathroporina duplicascens Trichotheliaceae Clathroporina duplicascens 965
71 Clathroporina sp. Porinaceae Clathroporina sp. 480
72 Coccocarpia adnata Coccocarpiaceae Coccocarpia adnata 19
73 Coccocarpia palmicola Coccocarpiaceae Coccocarpia palmicola 760
74 Coccocarpia pellita Coccocarpiaceae Coccocarpia pellita 1022
75 Coccocarpia sp. Coccocarpiaceae Coccocarpia sp. 811
76 Collema coilocarpum Coccocarpiaceae Collema coilocarpum 803
77 Collema sp. Collemataceae Collema sp. 870
78 Collema subnigrescens Collemataceae Collema subnigrescens 660
79 Cratiria obscurior Physciaceae Cratiria obscurior 514
80 Crocynia gossypina Crocyniaceae Crocynia gossypina 947
81 Cryptothecia candida Arthoniaceae Cryptothecia candida 705
82 Cryptothecia sp. Arthoniaceae Cryptothecia sp. 1090
83 Cryptothecia sp.1 (ลปล) (อตล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.1 206
84 Cryptothecia sp.2 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.2 165
85 Cryptothecia sp.3 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.3 167
86 Dichosporidium boschianum Porinaceae Dichosporidium boschianum 186
87 Dimelaena thysanota Coenogoniaceae Dimelaena thysanota 31
88 Dimerella lutea Coenogoniaceae Dimerella lutea 796
89 Dimerella pineti Gyalectaceae Dimerella pineti 3
90 Dimerella sp. Gyalectaceae Dimerella sp. 792
91 Diorygma hieroglyphicum Graphidaceae Diorygma hieroglyphicum 79
92 Diorygma junghuhnii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 266
93 Diorygma junghunii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 23
94 Diorygma megaspermum Graphidaceae Diorygma megaspermum 1330
95 Diorygma sp. Graphidaceae Diorygma sp. 912
96 Diploschistes actinostomus Thelotremataceae Diploschistes actinostomus 1443
97 Diplotomma alboatrum Physciaceae Diplotomma alboatrum 932
98 Diplotomma venustum Physciaceae Diplotomma venustum 755
99 Dirinaria aegialita Physciaceae Dirinaria aegialita 1287
100 Dirinaria applanata Physciaceae Dirinaria applanata 1738
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox