รายการข้อมูลไลเคนในระบบ (347 ชนิด)
ครัสโตสโฟลิโอสฟรูติโคสแสควมูโลสอื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 347 รายการ
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Acanthothecis africana Graphidaceae Acanthothecis africana 1540
2 Acanthothecis clavulifera Graphidaceae Acanthothecis clavulifera 1238
3 Amandinea punctata Physciaceae Amandinea punctata 3749
4 Anisomeridium ambiguum Monoblastiaceae Anisomeridium ambiguum 681
5 Anisomeridium tamarindi Monoblastiaceae Anisomeridium tamarindi 542
6 Anthracothecium cristatellum Pyrenulaceae Anthracothecium cristatellum 888
7 Anthracothecium goaense Pyrenulaceae Anthracothecium goaense 889
8 Anthracothecium prasinum Pyrenulaceae Anthracothecium prasinum 9
9 Anthracothecium sp. Pyrenulaceae Anthracothecium sp. 982
10 Arthonia cinnabarina Arthoniaceae Arthonia cinnabarina

1033
11 Arthonia circumalbicans Arthoniaceae Arthonia circumalbicans 885
12 Arthonia pellea Arthoniaceae Arthonia pellea 886
13 Arthonia sp.1 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.1 228
14 Arthonia sp.2 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.2 261
15 Arthopyrenia alboatra Arthopyreniaceae Arthopyrenia alboatra 1208
16 Arthopyrenia consobriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia consobriana 604
17 Arthopyrenia lyrata Arthopyreniaceae Arthopyrenia lyrata 91
18 Arthopyrenia nieteriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia nieteriana 931
19 Arthopyrenia planorbella Arthopyreniaceae Arthopyrenia planorbella 808
20 Arthopyrenia sp.1 Arthopyreniaceae Arthopyrenia sp.1 747
21 Arthothelium nigrodiscum Arthoniaceae Arthothelium nigrodiscum 784
22 Arthothelium pycnocarpoides Arthoniaceae Arthothelium pycnocarpoides 758
23 Aspicilia sp. Hymeneliaceae Aspicilia sp. 10
24 Bacidia alutacea Ramalinaceae Bacidia alutacea 601
25 Bacidia convexula Ramalinaceae Bacidia convexula 91
26 Bacidia medialis Ramalinaceae Bacidia medialis 8
27 Bacidia submedialis Ramalinaceae Bacidia submedialis 895
28 Brigantiaea leucoxantha Brigantiaceae Brigantiaea leucoxantha 718
29 Buellia alboatra Physciaceae Buellia alboatra 802
30 Buellia curatellae Physciaceae Buellia curatellae 794
31 Buellia disciformis Physciaceae Buellia disciformis 939
32 Buellia disjecta Physciaceae Buellia disjecta 13
33 Buellia proximata Physciaceae Buellia proximata 948
34 Buellia sp.1 (อดล) Physciaceae Buellia sp.1 139
35 Buellia sp.2 (รอล) Physciaceae Buellia sp.2 226
36 Buellia sp.3 (มสล) Physciaceae Buellia sp.3 166
37 Buellia sp.4 (นวล) Physciaceae Buellia sp.4 111
38 Buellia stigmaea Physciaceae Buellia stigmaea 764
39 Buellia triseptata Physciaceae Buellia triseptata 774
40 Buellia venusta Physciaceae Buellia venusta 736
41 Bulbothrix goebelii Parmeliaceae Bulbothrix goebelii 1114
42 Bulbothrix isidiza Parmeliaceae Bulbothrix isidiza 3220
43 Bulbothrix meizospora Parmeliaceae Bulbothrix meizospora 159
44 Bulbothrix queenslandica Parmeliaceae Bulbothrix queenslandica 1123
45 Bulbothrix sensibilis Parmeliaceae Bulbothrix sensibilis 905
46 Bulbothrix tabacina Parmeliaceae Bulbothrix tabacina 1096
47 Calicium abietinum Caliciaceae Calicium abietinum 835
48 Caloplaca bassiae Teloschistaceae Caloplaca bassiae 515
49 Caloplaca cinnabarina Teloschistaceae Caloplaca cinnabarina 741
50 Caloplaca sp.1 (รอล) Teloschistaceae Caloplaca sp.1 173
51 Caloplaca sp.2 (สบล) Teloschistaceae Caloplaca sp.2 147
52 Caloplaca sp.3 (มสล) Teloschistaceae Caloplaca sp.3 196
53 Caloplaca sp.4 (นวล) Teloschistaceae Caloplaca sp.4 4
54 Caloplaca subnigricans Teloschistaceae Caloplaca subnigricans 859
55 Caloplaca subpallida Teloschistaceae Caloplaca subpallida 781
56 Campylothelium nitidum Trypetheliaceae Campylothelium nitidum 73
57 Canoparmelia ecaperata Parmeliaeceae Canoparmelia ecaperata 855
58 Canoparmelia owariensis Parmeliaeceae Canoparmelia owariensis 922
59 Canoparmelia sp. Parmeliaeceae Canoparmelia sp. 662
60 Carbacanthographis candidata Graphidaceae Carbacanthographis candidata 1604
61 Chapsa dilatata Thelotremataceae Chapsa dilatata 733
62 Chapsa leprocarpoides Graphidaceae Chapsa leprocarpoides 875
63 Chapsa sp. Thelotremataceae Chapsa sp. 1093
64 Chapsa sublilacina Graphidaceae Chapsa sublilacina 522
65 Chrysothrix candelaris Chrysothricaceae Chrysothrix candelaris 1127
66 Chrysothrix sp. Chrysothricaceae Chrysothrix sp. 19
67 Chrysothrix xanthina Chrysothricaceae Chrysothrix xanthina 593
68 Cladonia mauritiana Cladoniaceae Cladonia mauritiana 734
69 Cladonia submultiformis Cladoniaceae Cladonia submultiformis 79
70 Clathroporina duplicascens Trichotheliaceae Clathroporina duplicascens 945
71 Clathroporina sp. Porinaceae Clathroporina sp. 469
72 Coccocarpia adnata Coccocarpiaceae Coccocarpia adnata 11
73 Coccocarpia palmicola Coccocarpiaceae Coccocarpia palmicola 751
74 Coccocarpia pellita Coccocarpiaceae Coccocarpia pellita 1010
75 Coccocarpia sp. Coccocarpiaceae Coccocarpia sp. 795
76 Collema coilocarpum Coccocarpiaceae Collema coilocarpum 781
77 Collema sp. Collemataceae Collema sp. 860
78 Collema subnigrescens Collemataceae Collema subnigrescens 651
79 Cratiria obscurior Physciaceae Cratiria obscurior 505
80 Crocynia gossypina Crocyniaceae Crocynia gossypina 936
81 Cryptothecia candida Arthoniaceae Cryptothecia candida 696
82 Cryptothecia sp. Arthoniaceae Cryptothecia sp. 1073
83 Cryptothecia sp.1 (ลปล) (อตล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.1 200
84 Cryptothecia sp.2 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.2 150
85 Cryptothecia sp.3 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.3 157
86 Dichosporidium boschianum Porinaceae Dichosporidium boschianum 167
87 Dimelaena thysanota Coenogoniaceae Dimelaena thysanota 14
88 Dimerella lutea Coenogoniaceae Dimerella lutea 780
89 Dimerella pineti Gyalectaceae Dimerella pineti 813
90 Dimerella sp. Gyalectaceae Dimerella sp. 773
91 Diorygma hieroglyphicum Graphidaceae Diorygma hieroglyphicum 42
92 Diorygma junghuhnii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 254
93 Diorygma junghunii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 12
94 Diorygma megaspermum Graphidaceae Diorygma megaspermum 1322
95 Diorygma sp. Graphidaceae Diorygma sp. 887
96 Diploschistes actinostomus Thelotremataceae Diploschistes actinostomus 1431
97 Diplotomma alboatrum Physciaceae Diplotomma alboatrum 923
98 Diplotomma venustum Physciaceae Diplotomma venustum 743
99 Dirinaria aegialita Physciaceae Dirinaria aegialita 1276
100 Dirinaria applanata Physciaceae Dirinaria applanata 1701
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox