รายการข้อมูลไลเคนในระบบ (347 ชนิด)
ครัสโตสโฟลิโอสฟรูติโคสแสควมูโลสอื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 347 รายการ
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Acanthothecis africana Graphidaceae Acanthothecis africana 1636
2 Acanthothecis clavulifera Graphidaceae Acanthothecis clavulifera 1309
3 Amandinea punctata Physciaceae Amandinea punctata 79
4 Anisomeridium ambiguum Monoblastiaceae Anisomeridium ambiguum 723
5 Anisomeridium tamarindi Monoblastiaceae Anisomeridium tamarindi 574
6 Anthracothecium cristatellum Pyrenulaceae Anthracothecium cristatellum 932
7 Anthracothecium goaense Pyrenulaceae Anthracothecium goaense 927
8 Anthracothecium prasinum Pyrenulaceae Anthracothecium prasinum 46
9 Anthracothecium sp. Pyrenulaceae Anthracothecium sp. 1066
10 Arthonia cinnabarina Arthoniaceae Arthonia cinnabarina

1078
11 Arthonia circumalbicans Arthoniaceae Arthonia circumalbicans 920
12 Arthonia pellea Arthoniaceae Arthonia pellea 930
13 Arthonia sp.1 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.1 266
14 Arthonia sp.2 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.2 314
15 Arthopyrenia alboatra Arthopyreniaceae Arthopyrenia alboatra 1246
16 Arthopyrenia consobriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia consobriana 660
17 Arthopyrenia lyrata Arthopyreniaceae Arthopyrenia lyrata 118
18 Arthopyrenia nieteriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia nieteriana 977
19 Arthopyrenia planorbella Arthopyreniaceae Arthopyrenia planorbella 840
20 Arthopyrenia sp.1 Arthopyreniaceae Arthopyrenia sp.1 773
21 Arthothelium nigrodiscum Arthoniaceae Arthothelium nigrodiscum 820
22 Arthothelium pycnocarpoides Arthoniaceae Arthothelium pycnocarpoides 786
23 Aspicilia sp. Hymeneliaceae Aspicilia sp. 52
24 Bacidia alutacea Ramalinaceae Bacidia alutacea 637
25 Bacidia convexula Ramalinaceae Bacidia convexula 131
26 Bacidia medialis Ramalinaceae Bacidia medialis 25
27 Bacidia submedialis Ramalinaceae Bacidia submedialis 952
28 Brigantiaea leucoxantha Brigantiaceae Brigantiaea leucoxantha 740
29 Buellia alboatra Physciaceae Buellia alboatra 849
30 Buellia curatellae Physciaceae Buellia curatellae 841
31 Buellia disciformis Physciaceae Buellia disciformis 978
32 Buellia disjecta Physciaceae Buellia disjecta 57
33 Buellia proximata Physciaceae Buellia proximata 987
34 Buellia sp.1 (อดล) Physciaceae Buellia sp.1 164
35 Buellia sp.2 (รอล) Physciaceae Buellia sp.2 63
36 Buellia sp.3 (มสล) Physciaceae Buellia sp.3 194
37 Buellia sp.4 (นวล) Physciaceae Buellia sp.4 134
38 Buellia stigmaea Physciaceae Buellia stigmaea 797
39 Buellia triseptata Physciaceae Buellia triseptata 807
40 Buellia venusta Physciaceae Buellia venusta 755
41 Bulbothrix goebelii Parmeliaceae Bulbothrix goebelii 1186
42 Bulbothrix isidiza Parmeliaceae Bulbothrix isidiza 3267
43 Bulbothrix meizospora Parmeliaceae Bulbothrix meizospora 181
44 Bulbothrix queenslandica Parmeliaceae Bulbothrix queenslandica 1188
45 Bulbothrix sensibilis Parmeliaceae Bulbothrix sensibilis 943
46 Bulbothrix tabacina Parmeliaceae Bulbothrix tabacina 1135
47 Calicium abietinum Caliciaceae Calicium abietinum 871
48 Caloplaca bassiae Teloschistaceae Caloplaca bassiae 540
49 Caloplaca cinnabarina Teloschistaceae Caloplaca cinnabarina 776
50 Caloplaca sp.1 (รอล) Teloschistaceae Caloplaca sp.1 202
51 Caloplaca sp.2 (สบล) Teloschistaceae Caloplaca sp.2 176
52 Caloplaca sp.3 (มสล) Teloschistaceae Caloplaca sp.3 246
53 Caloplaca sp.4 (นวล) Teloschistaceae Caloplaca sp.4 31
54 Caloplaca subnigricans Teloschistaceae Caloplaca subnigricans 16
55 Caloplaca subpallida Teloschistaceae Caloplaca subpallida 2
56 Campylothelium nitidum Trypetheliaceae Campylothelium nitidum 519
57 Canoparmelia ecaperata Parmeliaeceae Canoparmelia ecaperata 884
58 Canoparmelia owariensis Parmeliaeceae Canoparmelia owariensis 953
59 Canoparmelia sp. Parmeliaeceae Canoparmelia sp. 685
60 Carbacanthographis candidata Graphidaceae Carbacanthographis candidata 1790
61 Chapsa dilatata Thelotremataceae Chapsa dilatata 767
62 Chapsa leprocarpoides Graphidaceae Chapsa leprocarpoides 925
63 Chapsa sp. Thelotremataceae Chapsa sp. 1135
64 Chapsa sublilacina Graphidaceae Chapsa sublilacina 576
65 Chrysothrix candelaris Chrysothricaceae Chrysothrix candelaris 1157
66 Chrysothrix sp. Chrysothricaceae Chrysothrix sp. 80
67 Chrysothrix xanthina Chrysothricaceae Chrysothrix xanthina 626
68 Cladonia mauritiana Cladoniaceae Cladonia mauritiana 783
69 Cladonia submultiformis Cladoniaceae Cladonia submultiformis 165
70 Clathroporina duplicascens Trichotheliaceae Clathroporina duplicascens 996
71 Clathroporina sp. Porinaceae Clathroporina sp. 493
72 Coccocarpia adnata Coccocarpiaceae Coccocarpia adnata 36
73 Coccocarpia palmicola Coccocarpiaceae Coccocarpia palmicola 775
74 Coccocarpia pellita Coccocarpiaceae Coccocarpia pellita 1049
75 Coccocarpia sp. Coccocarpiaceae Coccocarpia sp. 825
76 Collema coilocarpum Coccocarpiaceae Collema coilocarpum 827
77 Collema sp. Collemataceae Collema sp. 890
78 Collema subnigrescens Collemataceae Collema subnigrescens 676
79 Cratiria obscurior Physciaceae Cratiria obscurior 530
80 Crocynia gossypina Crocyniaceae Crocynia gossypina 971
81 Cryptothecia candida Arthoniaceae Cryptothecia candida 725
82 Cryptothecia sp. Arthoniaceae Cryptothecia sp. 1132
83 Cryptothecia sp.1 (ลปล) (อตล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.1 226
84 Cryptothecia sp.2 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.2 190
85 Cryptothecia sp.3 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.3 188
86 Dichosporidium boschianum Porinaceae Dichosporidium boschianum 15
87 Dimelaena thysanota Coenogoniaceae Dimelaena thysanota 21
88 Dimerella lutea Coenogoniaceae Dimerella lutea 824
89 Dimerella pineti Gyalectaceae Dimerella pineti 22
90 Dimerella sp. Gyalectaceae Dimerella sp. 806
91 Diorygma hieroglyphicum Graphidaceae Diorygma hieroglyphicum 16
92 Diorygma junghuhnii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 320
93 Diorygma junghunii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 38
94 Diorygma megaspermum Graphidaceae Diorygma megaspermum 1343
95 Diorygma sp. Graphidaceae Diorygma sp. 952
96 Diploschistes actinostomus Thelotremataceae Diploschistes actinostomus 1467
97 Diplotomma alboatrum Physciaceae Diplotomma alboatrum 951
98 Diplotomma venustum Physciaceae Diplotomma venustum 782
99 Dirinaria aegialita Physciaceae Dirinaria aegialita 1303
100 Dirinaria applanata Physciaceae Dirinaria applanata 1827
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox