รายการข้อมูลไลเคนในระบบ (346 ชนิด)
ครัสโตสโฟลิโอสฟรูติโคสแสควมูโลสอื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 346 รายการ
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Acanthothecis africana Graphidaceae Acanthothecis africana 1504
2 Acanthothecis clavulifera Graphidaceae Acanthothecis clavulifera 1216
3 Amandinea punctata Physciaceae Amandinea punctata 3722
4 Anisomeridium ambiguum Monoblastiaceae Anisomeridium ambiguum 657
5 Anisomeridium tamarindi Monoblastiaceae Anisomeridium tamarindi 516
6 Anthracothecium cristatellum Pyrenulaceae Anthracothecium cristatellum 861
7 Anthracothecium goaense Pyrenulaceae Anthracothecium goaense 867
8 Anthracothecium prasinum Pyrenulaceae Anthracothecium prasinum 171
9 Anthracothecium sp. Pyrenulaceae Anthracothecium sp. 939
10 Arthonia cinnabarina Arthoniaceae Arthonia cinnabarina

1001
11 Arthonia circumalbicans Arthoniaceae Arthonia circumalbicans 862
12 Arthonia pellea Arthoniaceae Arthonia pellea 861
13 Arthonia sp.1 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.1 206
14 Arthonia sp.2 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.2 233
15 Arthopyrenia alboatra Arthopyreniaceae Arthopyrenia alboatra 1174
16 Arthopyrenia consobriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia consobriana 576
17 Arthopyrenia lyrata Arthopyreniaceae Arthopyrenia lyrata 73
18 Arthopyrenia nieteriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia nieteriana 907
19 Arthopyrenia planorbella Arthopyreniaceae Arthopyrenia planorbella 787
20 Arthopyrenia sp.1 Arthopyreniaceae Arthopyrenia sp.1 729
21 Arthothelium nigrodiscum Arthoniaceae Arthothelium nigrodiscum 771
22 Arthothelium pycnocarpoides Arthoniaceae Arthothelium pycnocarpoides 739
23 Aspicilia sp. Hymeneliaceae Aspicilia sp. 1042
24 Bacidia alutacea Ramalinaceae Bacidia alutacea 579
25 Bacidia convexula Ramalinaceae Bacidia convexula 69
26 Bacidia submedialis Ramalinaceae Bacidia submedialis 869
27 Brigantiaea leucoxantha Brigantiaceae Brigantiaea leucoxantha 698
28 Buellia alboatra Physciaceae Buellia alboatra 778
29 Buellia curatellae Physciaceae Buellia curatellae 772
30 Buellia disciformis Physciaceae Buellia disciformis 915
31 Buellia disjecta Physciaceae Buellia disjecta 970
32 Buellia proximata Physciaceae Buellia proximata 923
33 Buellia sp.1 (อดล) Physciaceae Buellia sp.1 124
34 Buellia sp.2 (รอล) Physciaceae Buellia sp.2 202
35 Buellia sp.3 (มสล) Physciaceae Buellia sp.3 146
36 Buellia sp.4 (นวล) Physciaceae Buellia sp.4 93
37 Buellia stigmaea Physciaceae Buellia stigmaea 742
38 Buellia triseptata Physciaceae Buellia triseptata 751
39 Buellia venusta Physciaceae Buellia venusta 720
40 Bulbothrix goebelii Parmeliaceae Bulbothrix goebelii 1064
41 Bulbothrix isidiza Parmeliaceae Bulbothrix isidiza 3188
42 Bulbothrix meizospora Parmeliaceae Bulbothrix meizospora 133
43 Bulbothrix queenslandica Parmeliaceae Bulbothrix queenslandica 1092
44 Bulbothrix sensibilis Parmeliaceae Bulbothrix sensibilis 872
45 Bulbothrix tabacina Parmeliaceae Bulbothrix tabacina 1063
46 Calicium abietinum Caliciaceae Calicium abietinum 809
47 Caloplaca bassiae Teloschistaceae Caloplaca bassiae 496
48 Caloplaca cinnabarina Teloschistaceae Caloplaca cinnabarina 714
49 Caloplaca sp.1 (รอล) Teloschistaceae Caloplaca sp.1 154
50 Caloplaca sp.2 (สบล) Teloschistaceae Caloplaca sp.2 128
51 Caloplaca sp.3 (มสล) Teloschistaceae Caloplaca sp.3 165
52 Caloplaca sp.4 (นวล) Teloschistaceae Caloplaca sp.4 95
53 Caloplaca subnigricans Teloschistaceae Caloplaca subnigricans 839
54 Caloplaca subpallida Teloschistaceae Caloplaca subpallida 764
55 Campylothelium nitidum Trypetheliaceae Campylothelium nitidum 4791
56 Canoparmelia ecaperata Parmeliaeceae Canoparmelia ecaperata 817
57 Canoparmelia owariensis Parmeliaeceae Canoparmelia owariensis 889
58 Canoparmelia sp. Parmeliaeceae Canoparmelia sp. 643
59 Carbacanthographis candidata Graphidaceae Carbacanthographis candidata 1531
60 Chapsa dilatata Thelotremataceae Chapsa dilatata 715
61 Chapsa leprocarpoides Graphidaceae Chapsa leprocarpoides 845
62 Chapsa sp. Thelotremataceae Chapsa sp. 1070
63 Chapsa sublilacina Graphidaceae Chapsa sublilacina 495
64 Chrysothrix candelaris Chrysothricaceae Chrysothrix candelaris 1107
65 Chrysothrix sp. Chrysothricaceae Chrysothrix sp. 1142
66 Chrysothrix xanthina Chrysothricaceae Chrysothrix xanthina 573
67 Cladonia mauritiana Cladoniaceae Cladonia mauritiana 706
68 Cladonia submultiformis Cladoniaceae Cladonia submultiformis 42
69 Clathroporina duplicascens Trichotheliaceae Clathroporina duplicascens 911
70 Clathroporina sp. Porinaceae Clathroporina sp. 449
71 Coccocarpia adnata Coccocarpiaceae Coccocarpia adnata 3091
72 Coccocarpia palmicola Coccocarpiaceae Coccocarpia palmicola 725
73 Coccocarpia pellita Coccocarpiaceae Coccocarpia pellita 980
74 Coccocarpia sp. Coccocarpiaceae Coccocarpia sp. 764
75 Collema coilocarpum Coccocarpiaceae Collema coilocarpum 755
76 Collema sp. Collemataceae Collema sp. 838
77 Collema subnigrescens Collemataceae Collema subnigrescens 632
78 Cratiria obscurior Physciaceae Cratiria obscurior 488
79 Crocynia gossypina Crocyniaceae Crocynia gossypina 907
80 Cryptothecia candida Arthoniaceae Cryptothecia candida 675
81 Cryptothecia sp. Arthoniaceae Cryptothecia sp. 1053
82 Cryptothecia sp.1 (ลปล) (อตล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.1 184
83 Cryptothecia sp.2 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.2 131
84 Cryptothecia sp.3 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.3 140
85 Dichosporidium boschianum Porinaceae Dichosporidium boschianum 147
86 Dimelaena thysanota Coenogoniaceae Dimelaena thysanota 502
87 Dimerella lutea Coenogoniaceae Dimerella lutea 761
88 Dimerella pineti Gyalectaceae Dimerella pineti 789
89 Dimerella sp. Gyalectaceae Dimerella sp. 752
90 Diorygma hieroglyphicum Graphidaceae Diorygma hieroglyphicum 1091
91 Diorygma junghuhnii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 233
92 Diorygma junghunii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 0
93 Diorygma megaspermum Graphidaceae Diorygma megaspermum 1309
94 Diorygma sp. Graphidaceae Diorygma sp. 864
95 Diploschistes actinostomus Thelotremataceae Diploschistes actinostomus 1410
96 Diplotomma alboatrum Physciaceae Diplotomma alboatrum 893
97 Diplotomma venustum Physciaceae Diplotomma venustum 723
98 Dirinaria aegialita Physciaceae Dirinaria aegialita 1234
99 Dirinaria applanata Physciaceae Dirinaria applanata 1636
100 Dirinaria confluens Physciaceae Dirinaria confluens 1084
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox