Who's Online

We have 33 guests online

Login Form


 
Bulbothrix queenslandica

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
Bulbothrix queenslandica จ.เชียงใหม่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
Bulbothrix queenslandica จ.ร้อยเอ็ด
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
Bulbothrix queenslandica ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
   
ข้อมูลชื่อ
view: 1260
ชื่อทั่วไป
Name
Bulbothrix queenslandica
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
-
ชื่อสามัญ
Common Name
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Bulbothrix queenslandica (Elix & G. N. Stevens) Elix
 
Taxonomy
Kingdom Fungi
Division Ascomycota
Class Ascomycetes
Order Lecanorales
Family Parmeliaceae
Genus Bulbothrix
Specific epithet queenslandica
 
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวอมเทา ไม่เป็นเงามัน หรืออาจเป็นเงามันบางครั้ง เจริญบนเปลือกไม้ติดแน่นกับแหล่งอาศัย เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0–5.0 เซนติเมตร หนา 60.0–90.0 ไมโครเมตร โลบ ขนาดเล็กกึ่งรูปแถบ ขอบสัมผัสกัน ปลายแคบขนาด 0.1–0.6 มิลลิเมตร ขนเซลล์สีดำเป็นมันวาวเกิดที่ขอบโลบ พองบวมเป็นกระเปาะที่ฐาน และเส้นเดี่ยวหรือแตกสาขายาว 0.08–0.2 มิลลิเมตร ไอซิเดีย ทรงกระบอก สีดำที่ปลายสูง 0.05–0.4 มิลลิเมตร พบหนาแน่นบริเวณตอนกลางแทลลัส ชั้นคอร์เท็กซ์บน เนื้อเยื่อแบบพาราเพลคเทนคิมา หนา 4.0–8.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสกุล Trebouxia เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวเป็นแนวยาว หนา 4.0–8.0 ไมโครเมตร ชั้นเมดัลลา สีขาว เส้นใยสานตัวกันแน่นแบบแอนติคลินอลหนา 16.0–18.0 ไมโครเมตร
 
รูปแบบการเจริญเติบโต
  โฟลิโอส
 
ส่วนเจริญพันธุ์
  ไอซีเดีย
   
สภาพที่อยู่อาศัย: บนเปลือกไม้ เป็นที่โล่ง แสงส่องถึง ความชื้นปานกลาง
   
   
การใช้ประโยชน์:
   
สำรวจเจอที่:
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม: สารไลเคน: Atranorin
  การทดสอบสี: ผิวบนแทลลัส : K+เหลือง, C-, PD- ; เมดัลลา: K-, C-,  PD- ; UV–
  ข้อสังเกต: ไลเคนชนิดนี้มีลักษณะเด่น คือ โลบขนาดเล็กมาก สร้างไอซิเดียทรงกระบอก สีเดียวกันกับแทลลัส สีดำที่ตรงปลาย สร้างสารไลเคนเพียงชนิดเดียวคือ Atranorin ในชั้นคอร์เท็กซ์บน และไม่พบสารในชั้นเมดัลลา
  สำหรับในประเทศไทยมีรายงานการแพร่กระจายในอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
     
  รูปภาพ
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox