Who's Online

We have 54 guests and 1 member online

Login Form


 
Cladonia mauritiana

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
   
ข้อมูลชื่อ
view: 849
ชื่อทั่วไป
Name
Cladonia mauritiana
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
-
ชื่อสามัญ
Common Name
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Cladonia mauritiana Ahti & J.C. David
 
Taxonomy
Kingdom Fungi
Division Ascomycota
Class Lecanoromycetes
Order Lecanorales
Family Cladoniaceae
Genus Cladonia
Specific epithet mauritiana
 
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป แทลลัส แบบสแควมูโลส แทลลัสปฐมภูมิ เป็นแผ่นใบแบบโฟลิโอส สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม โลบ ขนาดเล็ก ผิวหน้าเป็นขุยเล็กน้อย ชั้นคอร์เท็กซ์ สีใส ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสีเขียวสกุล Trebouxia เป็นส่วนประกอบ ชั้นเมดัลลา สีขาว ไม่มีเนื้อเยื่อค้ำจุน ไม่พบชั้นผิวล่าง แทลลัสทุติยภูมิ แบบโพดิเทีย สีเขียวอมขาว เจริญอยู่บนแทลลัสปฐมภูมิ ชั้นคอร์เท็กซ์มักหลุดล่อน ชั้นเนื้อเยื่อค้ำจุนสีใส เนื้อเยื่อแบบโพรโสเพลคเทนคายมา ชั้นเมดัลลา ไม่พบถึงพบได้น้อย ไอซิเดีย ไม่พบ ซอริเดีย สีเขียวอมขาว รูปทรงกลม พบหนาแน่น บริเวณชั้นผิวนอกของโพดิเทีย และบริเวณขอบโลบของแทลลัสปฐมภูมิ แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียม สีน้ำตาล เจริญอยู่บนปลายโพดิเทีย แอสโคสปอร์ ไม่พบ พิคนิเดีย ไม่พบ
 
รูปแบบการเจริญเติบโต
  สแควมูโลส
 
ส่วนเจริญพันธุ์
  ซอริเดีย
   
สภาพที่อยู่อาศัย: บนดินหรือบนมอส
   
   
การใช้ประโยชน์:
   
สำรวจเจอที่:
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม: สารเคมีที่พบ: Fumarprotocetraric acid และ Hypothamnolic
  การทดสอบสี: K+แดง, C-, P+แดง การเรืองแสงภายใต้แสง UV: UV-
     
  รูปภาพ
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox