Who's Online

We have 45 guests online

Login Form


 
Cratiria obscurior

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่อิฝังขวา และปาแม่งาว จ.เชียงราย
   
ข้อมูลชื่อ
view: 580
ชื่อทั่วไป
Name
Cratiria obscurior
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Cratiria obscurior (Stirt.) Marbach & Kalb
 
Taxonomy
Kingdom Fungi
Division Ascomycota
Class Lecanoromycetes
Order Lecanorales
Family Physciaceae
Genus Cratiria
Specific epithet obscurior
 
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอมเทาถึงสีเขียวมะกอก ผิวหน้าเป็นปุ่มปม ไม่เรียบ แตกร้าวเล็กน้อย ไม่สะท้อนแสง ไม่พบไอซิเดียและซอรีเดีย ชั้นคอร์เท็กซ์ สีใส เส้นใยสานตัวอย่างหลวมๆ ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสีเขียวสกุล Trebouxia แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย หน้าจานสีดำ ขอบสีเดียวกับหน้าจาน รูปกลมถึงไม่สมมาตร ไม่พบฝุ่นผงสีขาวปกคลุม ไม่พบสาหร่ายที่ขอบ เจริญยกตัวเหนือแทลลัส ขอบแอโพทีเซียมักมีส่วนผิวแทลลัสปกคลุมซ้อนทับ ชั้นเอกซิเปิล สีดำ ให้ผล K+ผลึกสีแดง ชั้นอิพิทีเซียม สีน้ำตาลอ่อน ชั้นไฮมีเนียม สีใส พาราไฟซีส แบบเส้นเดี่ยว ปลายพอง สีน้ำตาล ชั้นไฮโพทีเซียม สีน้ำตาลเข้มถึงสีดำ แอสคัส สีใส รูปทรงกระบอง แอสโคสปอร์ สีน้ำตาล รูปทรงรี มีผนังกั้นตามขวาง 1 ผนัง ให้ผล I- ขนาด 13.2-19.0 x 4.9-9.1 ไมโครเมตร จำนวน 8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส ไม่พบพิคนิเนีย
 
รูปแบบการเจริญเติบโต
  ครัสโตส
 
ส่วนเจริญพันธุ์
  รูปถ้วย
   
สภาพที่อยู่อาศัย: บนเปลือกไม้
   
   
การใช้ประโยชน์:
   
สำรวจเจอที่:
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม:
  สารไลเคน: norstictic acid connorstictic acid และ atranorin
  การทดสอบสี: ผิวแทลลัส: K+เหลือง, C-, P+เหลือง
  การเรืองแสงภายใต้แสง UV: UV-
     
  รูปภาพ
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox