Who's Online

We have 42 guests online

Login Form


 
Anthracothecium prasinum

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
   
ข้อมูลชื่อ
view: 103
ชื่อทั่วไป
Name
Anthracothecium prasinum
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Anthracothecium prasinum (Eschw.) R.C. Harris
 
Taxonomy
Kingdom Fungi
Division Ascomycota
Class Eurotiomycetes
Order Pyrenulales
Family Pyrenulaceae
Genus Anthracothecium
Specific epithet prasinum
 
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป แทลลัสครัสโตส สีเขียวมะกอกถึงสีเขียวเข้ม ส่วนใหญ่ผิวเรียบไม่แตกร้าว ไม่พบซูโดไซฟีเล ไอซิเดียและซอริเดีย ชั้นคอร์เท็กซ์ สีใส เส้นใยเรียงตัวเป็นชั้นบางๆ ชั้นสาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว สกุล Trebouxia sp. เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวต่อเนื่อง ชั้นเมดัลลา เส้นใยประสานตัวกัน โดยยึดแทรกตัวอยู่ตามชั้นเซลล์เปลือกไม้ แอสโคมาตา แบบเพอริธีเชีย สีดำ ส่วนใหญ่เจริญแบบเดี่ยว ขนาด 0.5–1.0 มิลลิเมตร ไม่ฝั่งจม ช่องเปิดด้านบน ไม่พบชั้นอินโวลูครีลัม ไม่พบชั้นแทลลีนเอ็กซิเปิลปกคลุม ชั้นโพรเพอเอ็กซิเปิลสีดำ สมบรูณ์ เส้นใยพาราไฟซีสสีใส แบบเส้นเดี่ยว ไม่พบหยดน้ำมันในชั้นไฮมีเนียมถึงพบได้น้อย ให้ผล IKI- แอสคัสสีใสรูปทรงกระบอง แอสโคสปอร์สีน้ำตาล รูปทรงรี ให้ผล IKI- จำนวน 8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
 
รูปแบบการเจริญเติบโต
  ครัสโตส
 
ส่วนเจริญพันธุ์
  รูปตุ่ม (ภูเขาไฟ)
   
สภาพที่อยู่อาศัย:
   
   
การใช้ประโยชน์:
   
สำรวจเจอที่:
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม:
     
  รูปภาพ
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox