Who's Online

We have 60 guests and 1 member online

Login Form


 
Diplotomma alboatrum

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
Diplotomma alboatrum จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 1006
ชื่อทั่วไป
Name
Diplotomma alboatrum
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flotow.
 
Taxonomy
Kingdom Fungi
Division Ascomycota
Class Lecanoromycetes
Order Lecanorales
Family Physciaceae
Genus Diplotomma
Specific epithet alboatrum
 
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป แทลลัส แบบครัสโตส สีเทาอมขาว เจริญบนเปลือกไม้ลักษณะ บาง แบนเรียบ แตกระแหง มองเห็นไม่ชัดเจน โคโลนีสร้างแนวเขตแดนชั้นสีดำไม่ชัดเจน ชั้นคอร์เท็กซ์ สีใส หนา 20.0–50.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสีเขียวสกุล Trebouxia เป็นส่วนประกอบ หนา 10.0–15.0 ไมโครเมตร ชั้นเมดัลลา สีขาว เส้นใยประสานตัวกัน หนา 35.0–50.0 ไมโครเมตร แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปถ้วย สีดำ เกิดเดี่ยวๆ หรืออยู่รวมเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2-3 อัน บนผิวแทลลัส โดยมีฐานฝังตัวอยู่ในแทลลัส ขนาด 0.1-0.3 เซนติเมตร ชั้นเอพิทีเซียม สีนํ้าตาลถึงดำ สูง 7.0–10.0 ไมโครเมตร พาราไฟซิส เส้นเดี่ยว ปลายพองบวม มีสีดำถึงนํ้าตาล ชั้นไฮโพทีเซียม สีดำ หนา 60.0–70.0 ไมโครเมตร แอสคัส ใส รูปกระบอง แอสโคสปอร์ สีน้ำตาล แบบซับมูริฟอร์ม จำนวน 8 แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส ผนังหนา พิกนิเดียม ไม่พบ
 
รูปแบบการเจริญเติบโต
  ครัสโตส
 
ส่วนเจริญพันธุ์
  รูปถ้วย
   
สภาพที่อยู่อาศัย: บนเปลือกไม้
   
   
การใช้ประโยชน์:
   
สำรวจเจอที่:
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม: สารไลเคน: Protocetraric acid
  การทดสอบสี: ผิวบนแทลลัส: K-, C- ; เมดัลลา: PD+แดง, K+เหลือง-น้ำตาล, C-, KC- ; UV-
     
  รูปภาพ
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox