รายการข้อมูลไลเคนในระบบ (347 ชนิด)
ครัสโตสโฟลิโอสฟรูติโคสแสควมูโลสอื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 347 รายการ
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Acanthothecis africana Graphidaceae Acanthothecis africana 1509
2 Acanthothecis clavulifera Graphidaceae Acanthothecis clavulifera 1221
3 Amandinea punctata Physciaceae Amandinea punctata 3728
4 Anisomeridium ambiguum Monoblastiaceae Anisomeridium ambiguum 663
5 Anisomeridium tamarindi Monoblastiaceae Anisomeridium tamarindi 521
6 Anthracothecium cristatellum Pyrenulaceae Anthracothecium cristatellum 865
7 Anthracothecium goaense Pyrenulaceae Anthracothecium goaense 871
8 Anthracothecium prasinum Pyrenulaceae Anthracothecium prasinum 176
9 Anthracothecium sp. Pyrenulaceae Anthracothecium sp. 944
10 Arthonia cinnabarina Arthoniaceae Arthonia cinnabarina

1005
11 Arthonia circumalbicans Arthoniaceae Arthonia circumalbicans 867
12 Arthonia pellea Arthoniaceae Arthonia pellea 866
13 Arthonia sp.1 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.1 210
14 Arthonia sp.2 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.2 237
15 Arthopyrenia alboatra Arthopyreniaceae Arthopyrenia alboatra 1179
16 Arthopyrenia consobriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia consobriana 581
17 Arthopyrenia lyrata Arthopyreniaceae Arthopyrenia lyrata 78
18 Arthopyrenia nieteriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia nieteriana 912
19 Arthopyrenia planorbella Arthopyreniaceae Arthopyrenia planorbella 792
20 Arthopyrenia sp.1 Arthopyreniaceae Arthopyrenia sp.1 735
21 Arthothelium nigrodiscum Arthoniaceae Arthothelium nigrodiscum 775
22 Arthothelium pycnocarpoides Arthoniaceae Arthothelium pycnocarpoides 745
23 Aspicilia sp. Hymeneliaceae Aspicilia sp. 1048
24 Bacidia alutacea Ramalinaceae Bacidia alutacea 583
25 Bacidia convexula Ramalinaceae Bacidia convexula 74
26 Bacidia medialis Ramalinaceae Bacidia medialis 0
27 Bacidia submedialis Ramalinaceae Bacidia submedialis 874
28 Brigantiaea leucoxantha Brigantiaceae Brigantiaea leucoxantha 704
29 Buellia alboatra Physciaceae Buellia alboatra 783
30 Buellia curatellae Physciaceae Buellia curatellae 777
31 Buellia disciformis Physciaceae Buellia disciformis 919
32 Buellia disjecta Physciaceae Buellia disjecta 976
33 Buellia proximata Physciaceae Buellia proximata 927
34 Buellia sp.1 (อดล) Physciaceae Buellia sp.1 128
35 Buellia sp.2 (รอล) Physciaceae Buellia sp.2 207
36 Buellia sp.3 (มสล) Physciaceae Buellia sp.3 155
37 Buellia sp.4 (นวล) Physciaceae Buellia sp.4 98
38 Buellia stigmaea Physciaceae Buellia stigmaea 746
39 Buellia triseptata Physciaceae Buellia triseptata 757
40 Buellia venusta Physciaceae Buellia venusta 725
41 Bulbothrix goebelii Parmeliaceae Bulbothrix goebelii 1072
42 Bulbothrix isidiza Parmeliaceae Bulbothrix isidiza 3193
43 Bulbothrix meizospora Parmeliaceae Bulbothrix meizospora 139
44 Bulbothrix queenslandica Parmeliaceae Bulbothrix queenslandica 1100
45 Bulbothrix sensibilis Parmeliaceae Bulbothrix sensibilis 879
46 Bulbothrix tabacina Parmeliaceae Bulbothrix tabacina 1069
47 Calicium abietinum Caliciaceae Calicium abietinum 814
48 Caloplaca bassiae Teloschistaceae Caloplaca bassiae 502
49 Caloplaca cinnabarina Teloschistaceae Caloplaca cinnabarina 720
50 Caloplaca sp.1 (รอล) Teloschistaceae Caloplaca sp.1 159
51 Caloplaca sp.2 (สบล) Teloschistaceae Caloplaca sp.2 134
52 Caloplaca sp.3 (มสล) Teloschistaceae Caloplaca sp.3 177
53 Caloplaca sp.4 (นวล) Teloschistaceae Caloplaca sp.4 99
54 Caloplaca subnigricans Teloschistaceae Caloplaca subnigricans 845
55 Caloplaca subpallida Teloschistaceae Caloplaca subpallida 770
56 Campylothelium nitidum Trypetheliaceae Campylothelium nitidum 4805
57 Canoparmelia ecaperata Parmeliaeceae Canoparmelia ecaperata 821
58 Canoparmelia owariensis Parmeliaeceae Canoparmelia owariensis 895
59 Canoparmelia sp. Parmeliaeceae Canoparmelia sp. 648
60 Carbacanthographis candidata Graphidaceae Carbacanthographis candidata 1540
61 Chapsa dilatata Thelotremataceae Chapsa dilatata 720
62 Chapsa leprocarpoides Graphidaceae Chapsa leprocarpoides 850
63 Chapsa sp. Thelotremataceae Chapsa sp. 1077
64 Chapsa sublilacina Graphidaceae Chapsa sublilacina 499
65 Chrysothrix candelaris Chrysothricaceae Chrysothrix candelaris 1111
66 Chrysothrix sp. Chrysothricaceae Chrysothrix sp. 1146
67 Chrysothrix xanthina Chrysothricaceae Chrysothrix xanthina 579
68 Cladonia mauritiana Cladoniaceae Cladonia mauritiana 711
69 Cladonia submultiformis Cladoniaceae Cladonia submultiformis 48
70 Clathroporina duplicascens Trichotheliaceae Clathroporina duplicascens 917
71 Clathroporina sp. Porinaceae Clathroporina sp. 455
72 Coccocarpia adnata Coccocarpiaceae Coccocarpia adnata 3095
73 Coccocarpia palmicola Coccocarpiaceae Coccocarpia palmicola 730
74 Coccocarpia pellita Coccocarpiaceae Coccocarpia pellita 985
75 Coccocarpia sp. Coccocarpiaceae Coccocarpia sp. 768
76 Collema coilocarpum Coccocarpiaceae Collema coilocarpum 760
77 Collema sp. Collemataceae Collema sp. 844
78 Collema subnigrescens Collemataceae Collema subnigrescens 636
79 Cratiria obscurior Physciaceae Cratiria obscurior 492
80 Crocynia gossypina Crocyniaceae Crocynia gossypina 912
81 Cryptothecia candida Arthoniaceae Cryptothecia candida 679
82 Cryptothecia sp. Arthoniaceae Cryptothecia sp. 1057
83 Cryptothecia sp.1 (ลปล) (อตล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.1 189
84 Cryptothecia sp.2 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.2 135
85 Cryptothecia sp.3 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.3 145
86 Dichosporidium boschianum Porinaceae Dichosporidium boschianum 152
87 Dimelaena thysanota Coenogoniaceae Dimelaena thysanota 507
88 Dimerella lutea Coenogoniaceae Dimerella lutea 766
89 Dimerella pineti Gyalectaceae Dimerella pineti 793
90 Dimerella sp. Gyalectaceae Dimerella sp. 757
91 Diorygma hieroglyphicum Graphidaceae Diorygma hieroglyphicum 2
92 Diorygma junghuhnii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 238
93 Diorygma junghunii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 2
94 Diorygma megaspermum Graphidaceae Diorygma megaspermum 1314
95 Diorygma sp. Graphidaceae Diorygma sp. 868
96 Diploschistes actinostomus Thelotremataceae Diploschistes actinostomus 1414
97 Diplotomma alboatrum Physciaceae Diplotomma alboatrum 897
98 Diplotomma venustum Physciaceae Diplotomma venustum 728
99 Dirinaria aegialita Physciaceae Dirinaria aegialita 1239
100 Dirinaria applanata Physciaceae Dirinaria applanata 1652
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox