รายการข้อมูลไลเคนในระบบ (347 ชนิด)
ครัสโตสโฟลิโอสฟรูติโคสแสควมูโลสอื่นๆแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 347 รายการ
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 Acanthothecis africana Graphidaceae Acanthothecis africana 1528
2 Acanthothecis clavulifera Graphidaceae Acanthothecis clavulifera 1232
3 Amandinea punctata Physciaceae Amandinea punctata 3743
4 Anisomeridium ambiguum Monoblastiaceae Anisomeridium ambiguum 676
5 Anisomeridium tamarindi Monoblastiaceae Anisomeridium tamarindi 534
6 Anthracothecium cristatellum Pyrenulaceae Anthracothecium cristatellum 881
7 Anthracothecium goaense Pyrenulaceae Anthracothecium goaense 884
8 Anthracothecium prasinum Pyrenulaceae Anthracothecium prasinum 3
9 Anthracothecium sp. Pyrenulaceae Anthracothecium sp. 965
10 Arthonia cinnabarina Arthoniaceae Arthonia cinnabarina

1019
11 Arthonia circumalbicans Arthoniaceae Arthonia circumalbicans 878
12 Arthonia pellea Arthoniaceae Arthonia pellea 882
13 Arthonia sp.1 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.1 224
14 Arthonia sp.2 (อตล) Arthoniaceae Arthonia sp.2 252
15 Arthopyrenia alboatra Arthopyreniaceae Arthopyrenia alboatra 1199
16 Arthopyrenia consobriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia consobriana 596
17 Arthopyrenia lyrata Arthopyreniaceae Arthopyrenia lyrata 88
18 Arthopyrenia nieteriana Arthopyreniaceae Arthopyrenia nieteriana 923
19 Arthopyrenia planorbella Arthopyreniaceae Arthopyrenia planorbella 804
20 Arthopyrenia sp.1 Arthopyreniaceae Arthopyrenia sp.1 743
21 Arthothelium nigrodiscum Arthoniaceae Arthothelium nigrodiscum 781
22 Arthothelium pycnocarpoides Arthoniaceae Arthothelium pycnocarpoides 754
23 Aspicilia sp. Hymeneliaceae Aspicilia sp. 7
24 Bacidia alutacea Ramalinaceae Bacidia alutacea 594
25 Bacidia convexula Ramalinaceae Bacidia convexula 86
26 Bacidia medialis Ramalinaceae Bacidia medialis 7
27 Bacidia submedialis Ramalinaceae Bacidia submedialis 885
28 Brigantiaea leucoxantha Brigantiaceae Brigantiaea leucoxantha 714
29 Buellia alboatra Physciaceae Buellia alboatra 792
30 Buellia curatellae Physciaceae Buellia curatellae 786
31 Buellia disciformis Physciaceae Buellia disciformis 931
32 Buellia disjecta Physciaceae Buellia disjecta 6
33 Buellia proximata Physciaceae Buellia proximata 940
34 Buellia sp.1 (อดล) Physciaceae Buellia sp.1 137
35 Buellia sp.2 (รอล) Physciaceae Buellia sp.2 220
36 Buellia sp.3 (มสล) Physciaceae Buellia sp.3 162
37 Buellia sp.4 (นวล) Physciaceae Buellia sp.4 110
38 Buellia stigmaea Physciaceae Buellia stigmaea 756
39 Buellia triseptata Physciaceae Buellia triseptata 768
40 Buellia venusta Physciaceae Buellia venusta 735
41 Bulbothrix goebelii Parmeliaceae Bulbothrix goebelii 1095
42 Bulbothrix isidiza Parmeliaceae Bulbothrix isidiza 3211
43 Bulbothrix meizospora Parmeliaceae Bulbothrix meizospora 156
44 Bulbothrix queenslandica Parmeliaceae Bulbothrix queenslandica 1114
45 Bulbothrix sensibilis Parmeliaceae Bulbothrix sensibilis 893
46 Bulbothrix tabacina Parmeliaceae Bulbothrix tabacina 1090
47 Calicium abietinum Caliciaceae Calicium abietinum 828
48 Caloplaca bassiae Teloschistaceae Caloplaca bassiae 511
49 Caloplaca cinnabarina Teloschistaceae Caloplaca cinnabarina 736
50 Caloplaca sp.1 (รอล) Teloschistaceae Caloplaca sp.1 169
51 Caloplaca sp.2 (สบล) Teloschistaceae Caloplaca sp.2 142
52 Caloplaca sp.3 (มสล) Teloschistaceae Caloplaca sp.3 190
53 Caloplaca sp.4 (นวล) Teloschistaceae Caloplaca sp.4 108
54 Caloplaca subnigricans Teloschistaceae Caloplaca subnigricans 853
55 Caloplaca subpallida Teloschistaceae Caloplaca subpallida 780
56 Campylothelium nitidum Trypetheliaceae Campylothelium nitidum 3
57 Canoparmelia ecaperata Parmeliaeceae Canoparmelia ecaperata 840
58 Canoparmelia owariensis Parmeliaeceae Canoparmelia owariensis 915
59 Canoparmelia sp. Parmeliaeceae Canoparmelia sp. 660
60 Carbacanthographis candidata Graphidaceae Carbacanthographis candidata 1574
61 Chapsa dilatata Thelotremataceae Chapsa dilatata 731
62 Chapsa leprocarpoides Graphidaceae Chapsa leprocarpoides 863
63 Chapsa sp. Thelotremataceae Chapsa sp. 1086
64 Chapsa sublilacina Graphidaceae Chapsa sublilacina 512
65 Chrysothrix candelaris Chrysothricaceae Chrysothrix candelaris 1121
66 Chrysothrix sp. Chrysothricaceae Chrysothrix sp. 13
67 Chrysothrix xanthina Chrysothricaceae Chrysothrix xanthina 589
68 Cladonia mauritiana Cladoniaceae Cladonia mauritiana 727
69 Cladonia submultiformis Cladoniaceae Cladonia submultiformis 68
70 Clathroporina duplicascens Trichotheliaceae Clathroporina duplicascens 936
71 Clathroporina sp. Porinaceae Clathroporina sp. 465
72 Coccocarpia adnata Coccocarpiaceae Coccocarpia adnata 3
73 Coccocarpia palmicola Coccocarpiaceae Coccocarpia palmicola 746
74 Coccocarpia pellita Coccocarpiaceae Coccocarpia pellita 1008
75 Coccocarpia sp. Coccocarpiaceae Coccocarpia sp. 786
76 Collema coilocarpum Coccocarpiaceae Collema coilocarpum 772
77 Collema sp. Collemataceae Collema sp. 857
78 Collema subnigrescens Collemataceae Collema subnigrescens 648
79 Cratiria obscurior Physciaceae Cratiria obscurior 502
80 Crocynia gossypina Crocyniaceae Crocynia gossypina 931
81 Cryptothecia candida Arthoniaceae Cryptothecia candida 688
82 Cryptothecia sp. Arthoniaceae Cryptothecia sp. 1066
83 Cryptothecia sp.1 (ลปล) (อตล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.1 198
84 Cryptothecia sp.2 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.2 143
85 Cryptothecia sp.3 (นวล) Arthoniaceae Cryptothecia sp.3 152
86 Dichosporidium boschianum Porinaceae Dichosporidium boschianum 162
87 Dimelaena thysanota Coenogoniaceae Dimelaena thysanota 8
88 Dimerella lutea Coenogoniaceae Dimerella lutea 775
89 Dimerella pineti Gyalectaceae Dimerella pineti 807
90 Dimerella sp. Gyalectaceae Dimerella sp. 768
91 Diorygma hieroglyphicum Graphidaceae Diorygma hieroglyphicum 33
92 Diorygma junghuhnii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 249
93 Diorygma junghunii Graphidaceae Diorygma junghuhnii 9
94 Diorygma megaspermum Graphidaceae Diorygma megaspermum 1320
95 Diorygma sp. Graphidaceae Diorygma sp. 881
96 Diploschistes actinostomus Thelotremataceae Diploschistes actinostomus 1426
97 Diplotomma alboatrum Physciaceae Diplotomma alboatrum 912
98 Diplotomma venustum Physciaceae Diplotomma venustum 738
99 Dirinaria aegialita Physciaceae Dirinaria aegialita 1270
100 Dirinaria applanata Physciaceae Dirinaria applanata 1683
PAGE 1 OF 4<< Start < Prev 1  2  3  4  Next >  End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox