Who's Online

We have 225 guests online

Login Form


 
Bulbothrix tabacina

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
Bulbothrix tabacina จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
   
ข้อมูลชื่อ
view: 1685
ชื่อทั่วไป
Name
Bulbothrix tabacina
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Bulbothrix tabacina (Mont. & Bosch) Hale
 
Taxonomy
Kingdom Fungi
Division Ascomycota
Class Lecanoromycetes
Order Lecanorales
Family Parmeliaceae
Genus Bulbothrix
Specific epithet tabacina
 
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวอมเทา ไม่เป็นเงามันหรืออาจเป็นเงามัน บางครั้งเจริญแผ่เป็นอิสระ ติดแน่นกับแหล่งอาศัย เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0–5.0 เซนติเมตร หนา 42.0–150.0 ไมโครเมตร โลบ ขนาดเล็กกึ่งรูปแถบ ขอบสัมผัสกันปลายแคบขนาด 0.1–4.0 มิลลิเมตร ขนเซลล์สีดำเป็นมันวาวเกิดที่ขอบโลบ พองบวมเป็นกระเปาะที่ฐาน และเส้นเดี่ยวหรือแตกสาขายาว 0.05–0.2 มิลลิเมตร ไอซิเดีย ทรงกระบอก สีดำที่ปลาย สูง 0.05–0.4 มิลลิเมตร พบหนาแน่นบริเวณตอนกลางแทลลัส ชั้นคอร์เท็กซ์บน เนื้อเยื่อแบบพาราเพลคเทนคิมา หนา 6.0–20.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสกุล Trebouxia เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวเป็นแนวยาว หนา 6.0–34.0 ไมโครเมตร ชั้นเมดัลลา สีขาวเส้นใยสานตัวกันแน่นแบบแอนติคลินอล หนา 20.0–100.0 ไมโครเมตร ชั้นคอร์เท็กซ์ล่าง สีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดำ แอโพทีเซียม และพิกนิเดียม ไม่พบ
 
รูปแบบการเจริญเติบโต
  โฟลิโอส
 
ส่วนเจริญพันธุ์
  ไอซีเดีย
   
สภาพที่อยู่อาศัย: บนเปลือกไม้
   
   
การใช้ประโยชน์:
   
สำรวจเจอที่:
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม: สารไลเคน: Atranorin, Consalazinic acid และ Salazinic acid
  การทดสอบสี: ผิวบนแทลลัส: K+เหลือง, C-, PD- ; เมดัลลา: K-, C-,  PD- ; UV–

     
  รูปภาพ
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox