Who's Online

We have 153 guests online

Login Form


 
Usnea baileyi

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
Usnea baileyi จ.เชียงใหม่
   
ข้อมูลชื่อ
view: 898
ชื่อทั่วไป
Name
Usnea baileyi
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ฝอยลม
ชื่อสามัญ
Common Name
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Usnea baileyi (Stirt.) Zahlbr.
 
Taxonomy
Kingdom Fungi
Division Ascomycota
Class Lecanoromycetes
Order Lecanorales
Family Parmeliaceae
Genus Usnea
Specific epithet baileyi
 
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป แทลลัส แบบฟรูติโคส สีเขียวเข้มถึงสีเขียวเข้มปนเทา เป็นพุ่มตั้งตรง สูง 5.0–20.0 เซนติเมตร ส่วนฐานยึดเกาะสีดำ รอยแตกเกิดเป็นวงรอบฐาน แตกกิ่งไม่เป็นระเบียบ สไปนูล หนาแน่นในกิ่งแขนง พบน้อยในกิ่งแกนหลัก ไฟบริล เรียวยาว กระจายสม่ำเสมอ ซูโดไซฟิลเล พบมากบนปุ่ม พบได้น้อยบนผิวคอร์เท็กซ์ ไอซิเดีย หนาแน่นบนผิวคอร์เท็กซ์ บนไซฟีลเลเทียม และบนกิ่งที่มีการหักหรือหลุด ชั้นคอร์เท็กซ์ สีใส เส้นใยราเรียงตัวอย่างหนาแน่นหนา 50.0–60.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสีเขียวสกุล Trebouxia เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวอย่างต่อเนื่อง หนา 40.0–50.0 ไมโครเมตร ชั้นเมดัลลา สีขาวถึงสีเหลืองอ่อน รอบแกนกลางเส้นใยราเรียงตัวอย่างหนาแน่น หนา 50.0–100.0 ไมโครเมตร แกนกลางกลวง สีใส แอสโคมาตา ไม่พบ
 
รูปแบบการเจริญเติบโต
  ฟรูติโคส
 
ส่วนเจริญพันธุ์
  ไอซีเดีย
   
สภาพที่อยู่อาศัย: บนเปลือกไม้ เป็นที่โล่ง แสงส่องถึง ความชื้นปานกลาง
   
   
การใช้ประโยชน์:
   
สำรวจเจอที่:
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม: สารไลเคน: salazinic acid, Conalazinic acid, Hyposalazinic acid, Norstictic acid, Protocetraric acid, Usnic acid และ Baileyi 1 unknown subtance
  การทดสอบสี: ผิวบนแทลลัส: K+เหลือง, C-, KC+เหลือง ; เมดัลลา: K+เหลือง, C-, KC+เหลือง, PD-; UV-
  ข้อสังเกต: ไลเคนชนิดนี้มีลักษณะเด่น คือ สีที่ชั้นเมดัลลาขาวถึงเหลือง ซึ่งลักษณะจะคล้ายกับ ไลเคน Usnea roseola Vain. แต่ Usnea baileyi (Stirt.) Zahlbr. มีลักษณะต่างที่แกนกลางกลวง ส่วน Usnea roseola Vain. มีแกนกลางที่ตัน
     
  รูปภาพ
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox