Who's Online

We have 136 guests online

Login Form


 
Usnea roseola

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
Usnea roseola จ.เชียงใหม่
   
ข้อมูลชื่อ
view: 811
ชื่อทั่วไป
Name
Usnea roseola
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
-
ชื่อสามัญ
Common Name
ฝอยลม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Usnea roseola Vain.
 
Taxonomy
Kingdom Fungi
Division Ascomycota
Class Lecanoromycetes
Order Lecanorales
Family Parmeliaceae
Genus Usnea
Specific epithet roseola
 
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป แทลลัส แบบฟรูติโคส สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม เป็นพุ่มตั้งตรง สูง 5.0–6.0 เซนติเมตร แตกกิ่งแบบไม่เป็นระเบียบ กิ่งมีการแบ่งคล้ายเป็นปล้อง จนเห็นเมดัลลา ไฟบริล ไม่พบหรือพบได้น้อยในกิ่งแขนง สไปนูล พบได้น้อย ปุ่ม พบหนาแน่นในกิ่งแขนง ปุ่มเนื้อ รูปครึ่งวงกลม พบมากในกิ่งแขนง ไซฟีลเลเทียม พบบนปุ่ม พบได้น้อยบนผิวคอร์เท็กซ์ หนาแน่นในกิ่งขนาดใหญ่และไฟบบริล ไอซิเดีย พบบนไซฟีลเลเทียม ซอริเดีย ไม่พบ ชั้นคอร์เท็กซ์ สีใส เส้นใยราเรียงตัวอย่างหนาแน่น หนา 40.0–60.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสีเขียวสกุล Trebouxia เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวต่อเนื่อง หนา 40.0–50.0 ไมโครเมตร ชั้นเมดัลลา สีชมพูถึงสีส้ม เส้นใยราเรียงตัวอย่างหลวมๆ ถึงหนาแน่น หนา 40.0–200.0 ไมโครเมตร แกนกลางตัน สีใส ไม่พบแอสโคมาตา
 
รูปแบบการเจริญเติบโต
  ฟรูติโคส
 
ส่วนเจริญพันธุ์
  ไอซีเดีย
   
สภาพที่อยู่อาศัย: ที่อาศัย: บนเปลือกไม้ ต้นสนสามใบ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) สภาพแวดล้อม: พบในป่าสน (pine forest) ซึ่งเป็นที่โล่ง แสงส่องถึง ความชื้นปานกลาง
   
   
การใช้ประโยชน์:
   
สำรวจเจอที่:
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม: สารไลเคน: Constictic acid, Stictic acid, Spaenophorin, Didymic acid, Usnic acid และ Fatty acid
  การทดสอบสี: ผิวบนแทลลัส: K-, C-, KC+เหลือง; เมดัลลา: K+เหลือง, C-, KC+เหลือง, PD+เหลือง; UV-
  ข้อสังเกต: ไลเคน Usnea roseola Vain. มีลักษณะคล้ายกับไลเคนใน Subgenus Eumitria เนื่องจากเมดัลลามีสี ออกชมพูอมส้มทำให้เข้าใจผิดได้ แต่การเรียงตัวของเส้นใยเป็นอย่างหลวมๆ ไม่เกาะกันหนาแน่น เหมือนใน Subgenus Eumitria
     
  รูปภาพ
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox