Who's Online

We have 222 guests online

Login Form


 
Fissurina egena

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปภาพ 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
Fissurina egena จ.พิษณุโลก
   
ข้อมูลชื่อ
view: 1358
ชื่อทั่วไป
Name
Fissurina egena
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Fissurina egena (Nyl.) Nyl.
 
Taxonomy
Kingdom Fungi
Division Ascomycota
Class Lecanoromycetes
Order Ostropales
Family Graphidaceae
Genus Fissurina
Specific epithet egena
 
คำบรรยาย
ลักษณะทั่วไป แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวมะกอกถึงสีเขียวอมเทา ผิวเรียบเป็นเงามัน ไม่แตกร้าว ขอบโคโลนีไม่ชัดเจน ชั้นคอร์เท็กซ์ สีใส หนา 30.0–45.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepholia เป็นส่วนประกอบ หนา 10.0–15.0 ไมโครเมตร ชั้นเมดัลลา สีขาว เส้นใยประสานตัวกัน หนา 35.0–50.0 ไมโครเมตร แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปเส้นคู่คล้ายริมฝีปาก สีขาว แตกสาขา อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ฝังตัวจมลงในแทลลัส ขอบปากมีสีขาว ปิดถึงเปิดเล็กน้อย หน้าจานสีขาว กว้าง 0.2-0.3 ยาว 0.5-1.0 มิลลิเมตร เอกซิเปิล ไม่เป็นริ้ว สีนํ้าตาลอ่อน ชั้นสาหร่ายขึ้นปกคลุมถึงด้านบนของเอกซิเปิล พบผลึกขนาดเล็กแทรกด้านข้างเอกซิเปิล ชั้นเอพิทีเซียม ใสจนถึงสีเทา หนา 5.0–10.0 ไมโครเมตร ชั้นไฮมีเนียม ปลายเส้นใยพาราไฟซิส แตกแขนงเล็กน้อย ไม่พบกลุ่มนํ้ามันและไม่ให้สีเมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน ชั้นไฮโพทีเซียม ไม่มีสี แอสคัส รูปกระบอง แอสโคสปอร์ ไม่พบ
 
รูปแบบการเจริญเติบโต
  ครัสโตส
 
ส่วนเจริญพันธุ์
  รูปเส้น
   
สภาพที่อยู่อาศัย: บนเปลือกไม้ ในป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest) เป็นที่โล่ง แสงส่องถึงพื้นล่าง ความชื้นปานกลาง
   
   
การใช้ประโยชน์:
   
สำรวจเจอที่:
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม: การทดสอบสี: ผิวบนแทลลัส: K-, C-, KC- ; เมดัลลา: K-, C-, KC-, PD- ; UV-
  ข้อสังเกต: ไลเคนชนิดนี้มีลักษณะเด่น คือ แอสโคมาตาแบบแอโพทีเซียรูปเส้นคู่คล้ายริมฝีปาก สีขาว แตกสาขา อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
  ไลเคนชนิดนี้มีการแพร่กระจายในเขต ร้อน เช่น เวียดนาม คอสตาริกา ออสเตรเลีย
     
  รูปภาพ
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox