ปอเกี๋ยน

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าภูเป้ง จ.ชัยภูมิ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าเขาหลวง จ.สุโขทัย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าเขาหลวง จ.สุโขทัย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าเขาหลวง จ.สุโขทัย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนเเห่งชาติเเม่วงก์-เเม่เปิน จ.นครสวรรค์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
   
ข้อมูลชื่อ
view: 13
 
ชื่อทั่วไป
Name
ปอเกี๋ยน
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
กาหลง
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Phanera ornata (Kurz) Thoth. var. burmanica (K. Larsen & S.S. Larsen) Bandyop., P.P. Ghoshal & M.K. Pathak
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Fabales
Family Fabaceae - Caesalpinioideae
Genus Phanera
Specific epithet ornata
Variety burmanica
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้เถาเลื้อย มีมือเกาะ กิ่งอ่อนและปลายยอด มีขนสีสนิม
ใบ:ใบเดี่ยว รูปไข่ ขนาด 10-15 เซนติเมตร โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแยกเป็นแฉกลึกถึงครึ่งใบ แต่ละแฉกปลายแหลม ขอบใบมีขน
ดอก:ดอกสีขาวถึงครีมหม่น ออกเป็นช่อแน่น กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ผิวเป็นคลื่นเกสรเพศผู้ 3 อัน รังไข่มีขนสีน้ำตาล
ผล:ผลเป็นฝักแบน ส่วนปลายกว้างกว่าส่วนโคน มีขนนุ่มปกคลุม เมล็ดมีประมาณ 8 เมล็ด รูปร่างกลมมน ขนาด 2-2.5 เซนติเมตร
เปลือก:
อื่นๆ:
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
 
   
การใช้ประโยชน์ ไม้ดอกไม้ประดับ
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • R = Rare Global (พืชหายากของโลก)
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ไม่อยู่ในพระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  ชื่อพ้อง Bauhinia ornata Kurz var. burmanica K. & S.S. Larsen
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox