Who's Online

We have 127 guests online

Login Form

 
 
รัง

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าภูสีฐาน (ป่าภูผาซาน) จ.มุกดาหาร
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าภูเป้ง จ.ชัยภูมิ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าภูโหล่ย จ.กาฬสินธุ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว, จังหวัดพะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว, จ. พะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 802
 
ชื่อทั่วไป
Name
รัง
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
เปา เปาดอกแดง (เหนือ) ฮัง (อีสาน) เรียง เรียงพนม ลักป้าว แลบอง เหล่บอง
ชื่อสามัญ
Common Name
Siamese Sal
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Shorea siamensis Miq.
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Malvales
Family Dipterocarpaceae
Genus Shorea
Specific epithet siamensis
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้ต้นขนาดกลาง-ใหญ่ ความสูง 10-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่ง
ใบ:ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปหัวใจ ปลายมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบเรียบ เส้นใบโค้งคันศร ท้องใบเกลี้ยง ใบแก่ก่อนร่วงสีเหลือง ขนาด 7-12x10-20 เซนติเมตร
ดอก:ช่อแบบแยกแขนง กลับเลี้ยง 5 กลีบ สีเหลืองอมเขียว โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 6 เท่าของกลีบเลี้ยง ปลายกลีบบิดเวียนเป็นรูปกังหัน เกสรตัวผู้ 15 อัน รอบเกสรเพศเมีย ออกดอกมกราคม-มีนาคม
ผล:ผลแห้งไม่แตก รูปไข่ ผิวแข็ง ขนาด 1x1.5 เซนติเมตร มีปีก 5 ปีก ปีกยาว 3 ปีก ขนาด 1.5 x 9 เซนติเมตร สั้น 2 ปีก ยาว 3 ใน 4 ของปีกยาว มีเส้นปีก 7-9 เส้น ผลสีน้ำตาล ติดผลช่วงมกราคม-มีนาคม
เปลือก:เปลือกนอกสีน้ำตาลปนเทา เปลือกแตกแบบร่องสี่เหลี่ยมหรือร่องยาวลึก เปลือกในสีน้ำตาลแดง
อื่นๆ:เปลือกในมียางสีเหลืองขุ่น มีหูใบรูปสามเหลี่ยมที่โคนก้านใบ ผิวใบมันด้าน ยอดอ่อนสีแดง เส้นกลางใบสีแดง
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  พบได้ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 50-1,000 เมตร รวมถึงเขาหินปูน การกระจายพันธุ์ พบได้ที่พม่า ไทย ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู
   
การใช้ประโยชน์ ที่อยู่อาศัย,เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย,สาร pylogallol ในเปลือกผสมน้ำมันใช้ทาไม้ได้
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง(ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  ไม้พระราชทานแก่จังหวัดอุดรธานี
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox