เปล้าใหญ่

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าวังใหญและป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว, จังหวัดพะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
   
ข้อมูลชื่อ
view: 345
 
ชื่อทั่วไป
Name
เปล้าใหญ่
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
เปล้าหลวง (เหนือ) ควะวู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) เซ่งเค่คัง สะกาวา ส่ากูวะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เปาะ (กำแพงเพชร) เปล้าหลวง (ภาคเหนือ) ห้าเยิ่ง (ชาน-แม่ฮ่องสอน), Croton roxburghii
ชื่อสามัญ
Common Name
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Croton persimilis Mull. Arg.
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Euphorbiales
Family Euphorbiaceae
Genus Croton
Specific epithet persimilis
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้ต้น กึ่งผลัดใบ ขนาดเล็ก-กลาง สูง 6-16 เมตร เรือนยอดกลม
ใบ:ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปร่างแบบรูปขอบขนานแกมรี รูปไข่ รูปรี หรือรูปหอก ปลายและฐานแหลม ขอบใบเป็นฟันเลื่อย ผิวใบเกลี้ยง ใบแก่ก่อนร่วงมีสีแสด แดงหรือเหลือง ขนาด 5-10x10-30 เซนติเมตร
ดอก:ช่อแบบกระจะ เกิดที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาวอมเขียว อาจเป็นดอกเพศผู้ทั้งหมดหรือดอกเพศเมียอยู่ใต้ดอกเพศผู้ ไม่มีกลีบดอก มีเกสรเพศผู้ 12 อัน ออกดอกเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ผล:ผลแห้งแตก 2 ครั้ง ผลแบบ capsule ค่อนข้างกลม ขนาด 0.6 x 0.8 เซนติเมตร ผลแก่มีสีน้ำตาลเป็น 3 พู 1 ผลมี 3 เมล็ด ผลแก่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
เปลือก:เปลือกนอกสีน้ำตาลเทา แตกแบบเป็นเกล็ด เปลือกในสีน้ำตาลแดง เปลือกไม่แข็ง
อื่นๆ:ถากเปลือกจะมีกลิ่นคล้ายยาหม้อไทย ยอดอ่อนมีสีน้ำตาลแดง
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  พบในป่าผสมผลัดใบ ป่าดิบแล้ง
   
การใช้ประโยชน์ สมุนไพร,เชื้อเพลิง,ต้นใช้เลี้ยงคลั่ง เปลือกใช้เป็นยาแก้ไข้ ตับอักเสบ แก้ปวดข้อและปวดเมื่อยตามร่างกาย
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ไม่อยู่ในพระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง(ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  ชื่อพ้อง Croton roxburghii N.P.Balakr.
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox