อะราง

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
อะราง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงโพนทราย จ.สุรินทร์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าภูสีฐาน (ป่าภูผาซาน) จ.มุกดาหาร
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก (ป่าดงเซ) จ.อุบลราชธานี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าควนออกบ้านน้ำตก จ.นครศรีธรรมราช
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนเเห่งชาติเเม่วงก์-เเม่เปิน จ.นครสวรรค์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 80
 
ชื่อทั่วไป
Name
อะราง
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
อะล้าง ร้าง (นครราชสีมา) นนทรี (กลาง) อินทรี (จันทบุรี) กว่าแซก คางรุ้ง คางฮุ่ง จ๊าขาม ช้าขม ตาเซก ราง
ชื่อสามัญ
Common Name
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Fabales
Family Fabaceae-Caesalpinioideae
Genus Peltophorum
Specific epithet dasyrrhachis
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูงถึง 30 เมตร ต้นเล็กแตกกิ่งต่ำ ลำต้นเปลาตรง
ใบ:ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ 2 ชั้น เรียงเวียน ใบย่อยเรียงแบบตรงข้าม ใบย่อยรูปขอบขนาน ปลายใบย่อยมน ฐานมนหรือเบี้ยว ขอบเรียบ หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนสีน้ำตาล ขนาด 0.5-1x1-2.5 เซนติเมตร
ดอก:เป็นช่อกระจะ (raceme) เกิดระหว่างง่ามใบ ตอนปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลงยาว 15-30 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ดอกแบบ caesalpinaceous กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ออกดอกมกราคม-มีนาคม
ผล:ผลแบบ pod ฝักแบน รูปขอบขนานแกมรูปหอก ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีน้ำตาลเทา ไม่แตก ขนาด 2-4 x 10-15 เซนติเมตร หัวท้ายแหลม เมล็ดเรียงตามขวางของฝัก มี 4-8 เมล็ด ผลแก่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม
เปลือก:เปลือกนอกสีเทาปนน้ำตาล แตกแบบ fissured bark เปลือกในสีน้ำตาลแดง
อื่นๆ:ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม หูใบแตกแขนงแบบเขากวาง มีติ่งแหลมที่ปลายแกนกลางคู่สุดท้าย
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  พบในป่าดิบแล้ง ทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ เป็นไม้เบิกนำโตเร็ว ขึ้นได้ในที่เสื่อมโทรม การกระจายพันธุ์ในภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในไทยส่วนมากพบทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงใต้
   
การใช้ประโยชน์ สมุนไพร,ที่อยู่อาศัย,ไม้ดอกไม้ประดับ,เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงโพนทราย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก(ป่าชุมชนดงเซ)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  -
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox