Who's Online

We have 58 guests online

Login Form

 
 
Saprosma sp.

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

   
ข้อมูลชื่อ
view: 73
 
ชื่อทั่วไป
Name
Saprosma sp.
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Saprosma sp.
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Tracheophyta
Class Magnoliopsida
Order Gentianales
Family Rubiaceae
Genus Scleria
Specific epithet sp.
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 5 ม. แตกกิ่งเป็นง่าม
ใบ:ใบ ออกตรงข้าม หรือเป็นวงมี 3 ใบ ไม่แผ่ระนาบเดียว ก้านใบสั้นหรือไม่มี ใบหนึ่งในคู่มักมีขนาดใหญ่กว่าอีกใบหนึ่งชัด เนื้อคล้ายกระดาษหนังถึงแผ่นหนัง มีกลิ่นเหม็นของซัลเฟอร์เมื่อขยี้ใบ มีนวลด้านล่าง หูใบรูปสามเหลี่ยมกว้าง มักเป็นฝอยลึกหรือมี 3-5 ปลาย โคนเชื่อมกันมีหนามแข็งสีอ่อนที่โคนด้านใน ซึ่งจะปรากฏออกมาเมื่อหูใบร่วงไปแล้ว
ดอก:ดอก สีขาวหรือครีม สมบูรณ์เพศ ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุกแน่น สองสามดอกไม่ก้านช่อหรือเป็นช่อแตกแขนงเปิด มีก้านช่อชัด ส่วนมากที่ปลายกิ่ง หรือบนกิ่งข้างสั้น โดยมีใบลดรูป บางทีที่ง่ามใบ ดอกมักไม่มีก้าน (ยกเว้น S. distans) มักมีใบประดับใหญ่ซ้อนกัน กลีบเลี้ยงรูประฆังหรือกรวย ปลายเป็น 4(5) แฉก รูปไข่ ไม่ซ้อนกันในตาดอก กางออกหรือโค้งกลับเมื่อดอกบาน มักมีชายครุยบางเป็นคลื่น 2 ชาย คอหลอดมีขน อับเรณู 4(5) อัน ก้านชูอับเรณูสั้น ติดที่คอหลอดหรือใต้คอหลอด โผล่พ้นหลอดกลีบหรือไม่พ้น ยอดเกสรตัวเมียมี 2 พู โผล่พ้นหลอดหรือไม่พ้น
ผล:ผล ทรงกลมถึงรูปไข่หรือไข่กลับ มีกลีบเลี้ยงที่ปลาย เกลี้ยง มักเป็นนวล สุกสีน้ำเงินถึงดำ ไม่แตก เนื้อบาง ผนังหุ้มเมล็ดแข็งเล็ก 2 อัน แต่ละอันมี 1 เมล็ด
เปลือก:
อื่นๆ:
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  ไทย
   
การใช้ประโยชน์
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ไม่อยู่ในพระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
     
  บันทึกเพิ่มเติม
  -
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox