Who's Online

We have 146 guests online

Login Form

 
 
มะหวด

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าภูสีฐาน (ป่าภูผาซาน) จ.มุกดาหาร
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก(ป่าดงเซ) จ.อุบลราชธานี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าเขาคลองปุก)
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าเทือกเขาแม่นางขาว จ.พังงา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าควนออกบ้านน้ำตก จ.นครศรีธรรมราช
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าภูเป้ง จ.ชัยภูมิ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   
ข้อมูลชื่อ
view: 1150
 
ชื่อทั่วไป
Name
มะหวด
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
กำซำ กะซ่ำ (กลาง) กำจำ (ใต้) ชันรู มะหวดบาท มะหวดลิง มะหวดป่า หวดคา (ภาคตะวันออก) สีฮอกน้อย หวดลาว (ภาคเหนือ) หวดฆ่า (อุดรธานี)
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Sapindales
Family Sapindaceae
Genus Lepisanthes
Specific epithet rubiginosa
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10-15 เมตร
ใบ:ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงแบบเวียน ใบย่อยเรียงแบบตรงข้าม ใบย่อยรูปร่างรี ปลายแหลมหรือมน ฐานเบี้ยว ขอบเรียบหรือเป็นคลื่น ใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ก้านใบสีน้ำตาลมีขน หลังใบสีเขียว ท้องใบสีเขียวอ่อน แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ
ดอก:เป็นช่อแบบแยกแขนง ยาว 50 เซนติเมตร ช่อตั้ง ออกปลายกิ่ง ดอกสีขาวหรือขาวอมเหลือง กลิ่นหอม กลีบดอก 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 8 อัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มี 3 ช่อง
ผล:ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปรีเว้าเป็นพู เมื่อสุกมีสีแดงหรือแดงอมน้ำตาล มีรสหวาน มีเมล็ด 1 เมล็ด สีน้ำตาลถึงดำ รูปรี
เปลือก:เปลือกนอกสีเทาดำปนน้ำตาล แตกเป็นเกล็ด เปลือกในสีน้ำตาล
อื่นๆ:
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  พบในป่าผลัดใบ ป่าเบญจพรรณ ออกดอกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ผลแก่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม มีการกระจายพันธุ์ในอินเดีย พม่า จีนตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ไทย ภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซียถึงตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย
   
การใช้ประโยชน์ ใบอ่อนรับประทานแทนผัก ผลมีรสหวาน รับประทานได้ ราก แก้ไข้ แก้พิษฝีภายใน ศีรษะแก้ไข้ ปวดศีรษะและพอกรักษาโรคผิวหนังผื่นคันเมล็ด แก้โรคไอหอบ ไข้ซางเด็ก
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ไม่อยู่ในพระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าหนองแปน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน
 • ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง(ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน ป่าเกาะอ้ายกลิ้ง(ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  ชื่อพ้อง Sapindus rubiginosa Roxb.
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox