Who's Online

We have 84 guests online

Login Form

 
 
ตะคร้อ

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าภูเป้ง จ.ชัยภูมิ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว, จังหวัดพะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

   
ข้อมูลชื่อ
view: 171
 
ชื่อทั่วไป
Name
ตะคร้อ
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ตะคร้อไข่ (กลาง) กาซ้อง ค้อ (กาญจนบุรี) คอส้ม (เลย) เคาะ (พิษณุโลก นครพนม) เคาะจัก มะเคาะ มะจัก มะโจ้ก (เหนือ)
ชื่อสามัญ
Common Name
Ceylon Oak, Lac tree, Gyo
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Schleichera oleosa (Lour.) Oken
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Sapindales
Family Sapindaceae
Genus Schleichera
Specific epithet oleosa
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ความสูง 15-25 เมตร ลำต้นสั้น เรือนยอดแผ่กว้าง
ใบ:ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เวียนสลับ ใบย่อยเรียงตัวแบบตรงข้าม 1 ใบมีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยใบสุดท้ายจะใหญ่ีที่สุด ขนาดของใบย่อย 1.5-2.5X5-10 เซนติเมตร ใบย่อยรูปหอกแกมรูปใบมน ปลายแหลม ฐานรูปหัวใจหรือทู่หรือแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบอ่อนสีม่วงหรือสีแดงเข้ม ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ใบก่อนร่วงสีเหลืองทอง
ดอก:ช่อแบบกระจะหรือแบบแยกแขนง ดอกสีเหลืองอมเขียวหรือสีเหลืองอ่อน วงกลีบรวม 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรตัวผู้ 6-8 อัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มี 1-2 ช่อง ออกดอกพร้อมการแตกใบใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
ผล:ผลสดเมล็ดเดียว ปลายผลเป็นจะงอยแหลม ผลแก่สีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อหุ้มเมล็ดขุ่นข้น เมล็ดสีดำเป็นมัน มี 1-3 เมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ดสีเหลือง ฉ่ำน้ำ รสเปรี้ยว ผลแก่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
เปลือก:เปลือกนอกสีเทาหรือน้ำตาลอมเทา แตกเป็นเกล็ด เปลือกในสีแดงหรือสีน้ำตาลแดง
อื่นๆ:
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  พบในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและทุ่งหญ้า ความสูงจากระดับน้ำทะเล 100-900 เมตร มีการกระจายพันธุ์ในอินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ภูมิภาคอินโดจีน อินโดนีเซีย
   
การใช้ประโยชน์ อาหาร,สมุนไพร,เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย,งานศิลปะ,ผลรับประทานได้
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง(ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  ชื่อพ้อง Pistachia oleosa Lour.
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox