Who's Online

We have 134 guests online

Login Form

 
 
กระดูกกบ

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าภูสีฐาน (ป่าภูผาซาน) จ.มุกดาหาร
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 979
 
ชื่อทั่วไป
Name
กระดูกกบ
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
กงกาง (พิษณุโลก เชียงราย) กงกางเครือ (กลาง นครราชสีมา) กงเกง ขงเข็ง ขาเปีย จะก๊า จ๊าเปื๋อย ตีนตั่งลม(เหนือ) กระดูกแตก กระพัดแม่ม่าย (กลาง) โกงกาง (สระบุรี) ควาแก่ร้องไห้ เปือยเครือ (นครราชสีมา) คอแร้ว (ประจวบคีรีขันธ์) เครือขาเปีย (แพร่)
ชื่อสามัญ
Common Name
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Hymenopyramis brachiata Wall. ex  Griff.
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Hymenopyramis
Specific epithet brachiata
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้เถาหรือไม้พุ่มรอเลื้อย โคนต้นมีหนามแข็ง กิ่งตั้งฉากกับลำต้น กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม มีขนสั้นๆสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น
ใบ:ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปรีหรือรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ขนาด 2.5-8x5-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานสอบหรือมน ขอบเรียบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ผิวด้านบนเกลี้ยง หรือมีขนเล็กน้อย ตามเส้นกลางใบ ด้านล่างมีขนสั้นๆสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น เส้นแขนงใบข้างละ 6-12 เส้น เป็นร่องทางด้านบน
ดอก:ช่อแบบแยกแขนง ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ยาว 15-35 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยตั้งฉากกับแกนช่อดอก ดอกเล็ก สีขาว กลีบเลี้ยงสั้นมากยาวไม่เกิน 1 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยขนาดเล็ก มีีขนสีน้ำตาล ปลายเป็น 4 แฉก กลีบดอกขนาดเล็กมาก ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 4 แฉก ขนาดเท่าๆกัน เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดที่โคนกลีบดอก รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ขนาดเล็กมีขน มี 2 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียเรียวเล็ก ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ออกดอกเดือนมีนาคมถึงกันยายน
ผล:ผลแบบแห้งแตก ค่อนข้างกลม แข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มิลลิเมตร มีขน มีกลีบเลี้ยงที่ขยายใหญ่เชื่อมติดกันเป็นถุงสี่เหลี่ยม กว้าง 1-1.8 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร หุ้มอยู่ ผลแก่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน
เปลือก:
อื่นๆ:
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ ออกดอกเดือนมีนาคมถึงกันยายน ผลแก่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน มีการกระจายพันธุ์ในอินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย และภูมิภาคอินโดจีน
   
การใช้ประโยชน์ สมุนไพร,เปลือกต้นหรือแก่น ต้มน้ำแก้โรคไตพิการ
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ไม่อยู่ในพระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  -
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox