Who's Online

We have 137 guests online

Login Form

 
 
กระบก

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าเขาสมิง จ.ตราด
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนเเห่งชาติเเม่วงก์-เเม่เปิน จ.นครสวรรค์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว, จังหวัดพะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 483
 
ชื่อทั่วไป
Name
กระบก
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
กะบก จะบก ตระบก (ภาคกลาง) จำเมาะ (เขมร) ซะอัง (ชอง-ตราด) บก หมากบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่น มื่น (ภาคเหนือ) มะลื่น หมักลื่น (สุโขทัย นครราชสีมา) หลักกาย (ส่วย สุรินทร์)
ชื่อสามัญ
Common Name
Indochinese Almond, Pauh
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Irvingia malayana oliv. ex A. W. Benn.
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Malpighiales
Family Irvingiaceae
Genus Irvingia
Specific epithet malayana
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้ต้นผลัดใบขนาดใหญ่ 20-30 เมตร โคนต้นมักเป็นพูพอน กิ่งอ่อนมีรอยหูใบที่หลุดร่วงชัดเจน
ใบ:ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี ปลายและฐานแหลม หรือมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 8-10 เส้น เส้นใบย่อยแบบร่างแห เห็นชัดเจนทั้งสองด้าน ก้านใบเป็นร่องทางด้านบน เกลี้ยง หูใบหุ้มยอดอ่อน ปลายแหลม โค้งเล็กน้อยเป็นรูปดาบ ร่วงง่าย ใบอ่อนสีม่วง
ดอก:ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง เกิดตามง่ามใบ หรือปลายกิ่ง ใบประดับรูปไข่ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน กลับดอกสีขาวปนเขียว 5 กลีบ ปลายกลีบพับเข้าสู่ก้านดอก เกสรเพศผู้ 10 อัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง แต่ะละช่องมีออวุล 1 เม็ด
ผล:ผลสดแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง ผลกลมรี ผลสุกสีเหลืองอาจอมเขียว มีเนื้อ เมล็ด 1 เมล็ด รูปไข่ หรือรูปรีแกมรูปไข่ ค่อนข้างแบน เนื้อในเมล็ดสีขาว และมีน้ำมัน
เปลือก:เปลือกนอกสีน้ำตาลแดง เปลือกสากเหมือนเมล็ดทราย แตกเป็นเกล็ด เปลือกในสีน้ำตาลปนเหลือง
อื่นๆ:
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  พบได้ในป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและป่าชายหาดได้ทั่วทุกภาค ที่ความสูงตั้งแต่ใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึงประมาณ 300 เมตร ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ผลแก่เดือน กรกฎาคม-กันยายน ต่างประเทศพบในอินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรสุมาตรา และบอร์เนียว
   
การใช้ประโยชน์ อาหาร,เชื้อเพลิง,เครื่องหอม,น้ำมันจากเมล็ดใช้ทำเทียนไข เมล็ดนำไปคั่ว กินได้ มีรสหวานมัน
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู
 • ป่าหนองแปน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก
 • ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง(ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน
 • ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง(ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงโพนทราย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก(ป่าชุมชนดงเซ)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  • ไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชื่อพ้อง Irvingia harmandiana Pierre ex Lecomte, I. oliveri Pierre, I. pedicellata Gagnep.
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox