Who's Online

We have 114 guests online

Login Form

 
 
เหียง

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เหียง จ.สุรินทร์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว, จ. พะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
เปลือก
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 589
 
ชื่อทั่วไป
Name
เหียง
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ยางเหียง (จันทบุรี ตราด) ซาด (อีสาน) กุง (มาเลเซีย-มลายู) เกาะสะเตียง ตะแบง ตะลาอ่ออาหมื่อ ตาด ยางเหียง ล่าทะยอง สะแบง สาละอองโว เห่ง เหียงพลวง เหียงโยน
ชื่อสามัญ
Common Name
Hairy Keruing
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Theales
Family Dipterocapaceae
Genus Dipterocarpus
Specific epithet obtusifolius
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 12-30 เมตร กึ่งผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหนา
ใบ:ใบเดี่ยว เรียงแบบสลับกัน ใบรูปไข่ ขนาดของใบ 10-20x13-25 เซนติเมตร ฐานใบและปลายใบกลม เนื้อใบหนาและมีขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น พื้นใบจีบเป็นร่องแบบรางน้ำบริเวณเส้นแขนงใบ ใบแก่หลังใบค่อนข้างเกลี้ยง ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม หูใบลักษณะเป็นกาบหุ้ม
ดอก:ดอกเป็นช่อสั้นๆแบบช่อแยกแขนง เกิดระหว่างง่ามใบค่อนไปทางปลายกิ่ง ช่อดอกมีกาบหุ้มเมื่อยังอ่อน มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบซ้อนทับกัน ปลายกลีบบิดเวียนแบบกังหัน ดอกสีชมพูเข้ม เกสรเพศผู้ 30 อัน ล้อมเกสรเพศเมีย รังไข่ 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลช่องละ 2
ผล:ผลเป็นผลแห้งแล้วไม่แตก เปลือกผลแข็งติดแน่นอยู่กับเมล็ด มี 5 ปีก ซึ่งเจริญเติบโตมาจากกลีบเลี้ยง ปีกยาว 2 ปีก ขนาด 3-5x10-15 เซนติเมตร ปลายปีกกว้างและสอบเรียวไปหาโคนปีก ผลกลมเกลี้ยง แข็ง สีน้ำตาล ผิวเป็นมัน เส้นปีก 3 เส้นบนปีกเห็นเด่นชัด ส่วนอีก 3 ปีกสั้นติดกับตัวผลบริเวณโคนปีกใหญ่ ผลแก่สีน้ำตาลเข้ม
เปลือก:เปลือกนอกสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดหนาและแตกเป็นร่องลึกตามความยาวของลำต้นและแตกตามขวางตื้นๆ เปลือกในสีน้ำตาลแดง
อื่นๆ:
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  ขึ้นเป็นกลุ่มๆ บริเวณดินทราย เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและป่าชายหาด ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลางและใต้ ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ติดผลช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม
   
การใช้ประโยชน์ ที่อยู่อาศัย,เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย,เนื้อไม้ใช้ทำกระดานและพื้นบ้าน น้ำมันจากลำต้นใช้ยาไม้ ยาแนวเรือ
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าหนองแปน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง(ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงโพนทราย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก(ป่าชุมชนดงเซ)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  -
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox