คำมอกหลวง

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)

(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าภูเป้ง จ.ชัยภูมิ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าดงโพนทราย จ.สุรินทร์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าดงโพนทราย จ.สุรินทร์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนเเห่งชาติเเม่วงก์-เเม่เปิน จ.นครสวรรค์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว, จังหวัดพะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 264
 
ชื่อทั่วไป
Name
คำมอกหลวง
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
คำมอกช้าง (เหนือ) ผ่าด้าม ยางมอกใหญ่ (นครราชสีมา) ไข่เน่า (อุดรธานี) สะแล่งหอมไก๋ หอมไก๋ (ลำปาง)
ชื่อสามัญ
Common Name
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Gardenia sootepensis Hutch.
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Gentianales
Family Rubiaceae
Genus Gardenia
Specific epithet sootepensis
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้ต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร
ใบ:ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปไข่ รูปขอบขนานหรือรูปรี ปลายแหลม ฐานใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง ยอดอ่อนมีชันสีเหลืองหุ้ม ขนาดของใบ 10-20x15-25 เซนติเมตร
ดอก:ดอกเดี่ยว กลีบดอกรูปแตร ดอกสีเหลือง ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ ดอกมีกลิ่นหอม
ผล:ผลเดี่ยวแบบ berry เนื้อนุ่ม เปลือกผลแข็ง ผลแก่สีเขียวอมเหลือง แตกเป็น 2 ซีก มีเมล็ดจำนวนมาก ผลแก่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
เปลือก:เปลือกนอกสีเทา แตกแบบเป็นเกล็ดหรือเปลือกเรียบ เปลือกในสีขาวอมเหลือง เปลือกเปราะ
อื่นๆ:มียางสีเหลืองที่ปลายยอดหรือง่ามใบ
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร ต่างประเทศพบในพม่า ลาว จีนตอนใต้
   
การใช้ประโยชน์ ที่อยู่อาศัย,ไม้ดอกไม้ประดับ,ของเล่น,งานศิลปะ
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าหนองแปน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงโพนทราย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  -
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox