หวายลิง

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

รูปภาพ  
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า จ.ตรัง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า จ.ตรัง
   
ข้อมูลชื่อ
view: 1017
 
ชื่อทั่วไป
Name
หวายลิง
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
หวายเย็บจาก หวายลี (ภาคใต้)
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Flagellaria indica L.
   
Taxonomy  
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Order Restionales
Family Flegellariaceae
Genus Flagellaria
Specific epithet indica
Variety
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภทพืช พืชดอก
 
บรรยายลักษณะ
ต้น:ไม้เลื้อย แตกกิ่งเป็นง่ามห่างๆ ลำต้นแข็งคล้ายลำหวาย สีเขียวเข้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อ อายุมากขึ้น
ใบ:ใบ เดี่ยว เรียงสลับถึงเวียนสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกแคบ โคนใบมนกลม ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวยาว แข็งและม้วนเป็นมือพัน เส้นใบแบบขนานตามความยาวใบ เนื้อใบบางคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันวาว ด้านล่างสีซีดกว่า ก้านใบสั้น กาบใบเป็นหลอด เรียงซ้อนทับกันหุ้มลำต้น
ดอก:ดอก แบบช่อเชิงลดไม่มีก้านแยกแขนงโปร่งๆ ออกตามปลายยอด ก้านช่อดอกมักแตกแขนงเป็น 2 กิ่ง แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาว จำนวนมาก ดอกย่อยไม่มีก้านดอก ดอกเดี่ยวหรือติดเป็นกระจุก มีใบประดับคล้ายเกล็ดล้อมรอบ กลีบรวม 6 กลีบ รูปรี แยกกันเป็นอิสระ เรียงเป็น 2 วง กลีบวงนอกยาวกว่ากลีบวงใน เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านเกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 3 แฉก โผล่พ้นกลีบรวม
ผล:ผล แบบผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปทรงกลม ปลายผลมีติ่งแหลม ผิวเกลี้ยงเป็นมัน ผลอ่อนสีเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผลแก่จัดเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมแดง มี 1 เมล็ด
เปลือก:
อื่นๆ:
   
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์
  ในไทยพบทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าโปร่งตามชายฝั่งทะเล ป่าชายหาด ชายป่าพรุและป่าดิบเขา ต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย
   
การใช้ประโยชน์
   
สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994)
 
 • ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994
 •    
  สถานภาพพืช (ตามหลัก IUCN ปี 1994-2001 Version 3.1-2001)
    ไม่อยู่ในบัญชี IUCN ปี 1994-2001
     
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
    ไม่อยู่ในพระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม
     
     
  สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
 •    
  บันทึกเพิ่มเติม
  -
     
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox