บัญชีภาพถ่าย

Page 5 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่121) รหัสข้อมูล #1599
ชื่อทั่วไป: Lasianthus appressus
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lasianthus appressus

(ภาพที่122) รหัสข้อมูล #2674
ชื่อทั่วไป: Leea asiatica
ชื่อวิทยาศาสตร์
Leea asiatica (L.) Ridsdale

(ภาพที่123) รหัสข้อมูล #575
ชื่อทั่วไป: Lithocarpus sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lithocarpus sp.

(ภาพที่124) รหัสข้อมูล #2346
ชื่อทั่วไป: Lophopetalum sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lophopetalum sp.

(ภาพที่125) รหัสข้อมูล #3027
ชื่อทั่วไป: Macroptilium atropurpureum
ชื่อวิทยาศาสตร์
Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.

(ภาพที่126) รหัสข้อมูล #2438
ชื่อทั่วไป: Magnolia sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Magnolia sp.

(ภาพที่127) รหัสข้อมูล #2546
ชื่อทั่วไป: Mallotus pierrei
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mallotus pierrei (Gagnep.) Airy Shaw

(ภาพที่128) รหัสข้อมูล #2117
ชื่อทั่วไป: Mallotus sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mallotus sp.

(ภาพที่129) รหัสข้อมูล #2118
ชื่อทั่วไป: Mallotus sp.2
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mallotus sp.

(ภาพที่130) รหัสข้อมูล #2119
ชื่อทั่วไป: Mangifera sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mangifera sp.

(ภาพที่131) รหัสข้อมูล #1578
ชื่อทั่วไป: Mapania meditensis
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mapania meditensis D.A. Simpson

(ภาพที่132) รหัสข้อมูล #2060
ชื่อทั่วไป: Marsdenia sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Marsdenia sp.

(ภาพที่133) รหัสข้อมูล #2413
ชื่อทั่วไป: Memecylon excelsum
ชื่อวิทยาศาสตร์
Memecylon excelsum Blume.

(ภาพที่134) รหัสข้อมูล #666
ชื่อทั่วไป: Memecylon sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Memecylon sp.

(ภาพที่135) รหัสข้อมูล #3364
ชื่อทั่วไป: Microsorium membranaceum (D.Don) Ching
ชื่อวิทยาศาสตร์
Microsorium membranaceum (D.Don) Ching

(ภาพที่136) รหัสข้อมูล #2456
ชื่อทั่วไป: Miliusa sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Miliusa sp.

(ภาพที่137) รหัสข้อมูล #2131
ชื่อทั่วไป: Millettia sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millettia sp.

(ภาพที่138) รหัสข้อมูล #2121
ชื่อทั่วไป: Mitragyna sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mitragyna sp.

(ภาพที่139) รหัสข้อมูล #2527
ชื่อทั่วไป: Mouretia larsenii
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mouretia larsenii Tange

(ภาพที่140) รหัสข้อมูล #2061
ชื่อทั่วไป: Mucuna sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mucuna sp.

(ภาพที่141) รหัสข้อมูล #1583
ชื่อทั่วไป: Mussaenda polyneura
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mussaenda polyneura King

(ภาพที่142) รหัสข้อมูล #3581
ชื่อทั่วไป: Nervilia sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์

Nervilia sp.


(ภาพที่143) รหัสข้อมูล #2062
ชื่อทั่วไป: Ophiorrhiza sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ophiorrhiza sp.

(ภาพที่144) รหัสข้อมูล #1419
ชื่อทั่วไป: Pandanus sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pandanus sp.

(ภาพที่145) รหัสข้อมูล #2063
ชื่อทั่วไป: Panicum sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Panicum sp.

(ภาพที่146) รหัสข้อมูล #2130
ชื่อทั่วไป: Paracalyx sp.2
ชื่อวิทยาศาสตร์
Paracalyx sp.

(ภาพที่147) รหัสข้อมูล #2412
ชื่อทั่วไป: Paramignya lobata
ชื่อวิทยาศาสตร์
Paramignya lobata Burkill

(ภาพที่148) รหัสข้อมูล #2064
ชื่อทั่วไป: Peliosanthes sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Peliosanthes sp.

(ภาพที่149) รหัสข้อมูล #2486
ชื่อทั่วไป: Phaulopsis imbricata
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phaulopsis imbricata (Forssk.) Sweet.

(ภาพที่150) รหัสข้อมูล #3504
ชื่อทั่วไป: Phlogacanthus pedunculatus
ชื่อวิทยาศาสตร์

Phlogacanthus pedunculatus J.B.Imlay

Page 5 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox