บัญชีภาพถ่าย

Page 6 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่151) รหัสข้อมูล #2065
ชื่อทั่วไป: Phrynium sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phrynium sp.

(ภาพที่152) รหัสข้อมูล #2123
ชื่อทั่วไป: Phrynium sp.2
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phrynium sp.

(ภาพที่153) รหัสข้อมูล #2066
ชื่อทั่วไป: Phyllanthus sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phyllanthus sp.

(ภาพที่154) รหัสข้อมูล #3355
ชื่อทั่วไป: Picria fel-terrae Lour.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Picria fel-terrae Lour.

(ภาพที่155) รหัสข้อมูล #2437
ชื่อทั่วไป: Pinanga sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pinanga sp.

(ภาพที่156) รหัสข้อมูล #2067
ชื่อทั่วไป: Platycerium sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Platycerium sp.

(ภาพที่157) รหัสข้อมูล #3679
ชื่อทั่วไป: Pomatocalpa diffusum
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pomatocalpa diffusum Breda

(ภาพที่158) รหัสข้อมูล #2233
ชื่อทั่วไป: Porpax sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Porpax sp.

(ภาพที่159) รหัสข้อมูล #3038
ชื่อทั่วไป: Pseuderanthemum parishii
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pseuderanthemum  parishii (T. And.) Lindau

(ภาพที่160) รหัสข้อมูล #1653
ชื่อทั่วไป: Psychotria malayana
ชื่อวิทยาศาสตร์
Psychotria malayana Jack

(ภาพที่161) รหัสข้อมูล #2453
ชื่อทั่วไป: Psychotria sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Psychotria sp.

(ภาพที่162) รหัสข้อมูล #1641
ชื่อทั่วไป: Pteris asperula
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pteris asperula J. Smith ex Hieron

(ภาพที่163) รหัสข้อมูล #2277
ชื่อทั่วไป: Rhaphidophora elmeri
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhaphidophora elmeri Engl. & Krause

(ภาพที่164) รหัสข้อมูล #2126
ชื่อทั่วไป: Rhaphidophora sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhaphidophora sp.

(ภาพที่165) รหัสข้อมูล #2069
ชื่อทั่วไป: Ruellia sp. 1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ruellia sp.

(ภาพที่166) รหัสข้อมูล #2421
ชื่อทั่วไป: Saprosma indicum
ชื่อวิทยาศาสตร์
Saprosma indicum Dalz.

(ภาพที่167) รหัสข้อมูล #3544
ชื่อทั่วไป: Saprosma sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Saprosma sp.

(ภาพที่168) รหัสข้อมูล #1700
ชื่อทั่วไป: Sauropus sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sauropus sp.

(ภาพที่169) รหัสข้อมูล #495
ชื่อทั่วไป: Schumannianthus sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Schumannianthus sp.

(ภาพที่170) รหัสข้อมูล #2070
ชื่อทั่วไป: Scindapsus sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scindapsus sp.

(ภาพที่171) รหัสข้อมูล #2071
ชื่อทั่วไป: Selaginella sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Selaginella sp.

(ภาพที่172) รหัสข้อมูล #2072
ชื่อทั่วไป: Selaginella sp.2
ชื่อวิทยาศาสตร์
Selaginella sp.

(ภาพที่173) รหัสข้อมูล #2073
ชื่อทั่วไป: Selaginella sp.3
ชื่อวิทยาศาสตร์
Selaginella sp.

(ภาพที่174) รหัสข้อมูล #2074
ชื่อทั่วไป: Selaginella sp.4
ชื่อวิทยาศาสตร์
Selaginella sp.

(ภาพที่175) รหัสข้อมูล #2133
ชื่อทั่วไป: Shorea sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Shorea sp.

(ภาพที่176) รหัสข้อมูล #3346
ชื่อทั่วไป: Smilax sp. 2
ชื่อวิทยาศาสตร์
Smilax sp.

(ภาพที่177) รหัสข้อมูล #676
ชื่อทั่วไป: Smilax sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Smilax sp.

(ภาพที่178) รหัสข้อมูล #2075
ชื่อทั่วไป: Solanum sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Solanum sp.

(ภาพที่179) รหัสข้อมูล #2076
ชื่อทั่วไป: Sophora sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sophora sp.

(ภาพที่180) รหัสข้อมูล #3333
ชื่อทั่วไป: Spermacoce sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์

Spermacoce sp.

Page 6 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox