บัญชีภาพถ่าย

Page 7 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่181) รหัสข้อมูล #2439
ชื่อทั่วไป: Stachyphrynium sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stachyphrynium sp.

(ภาพที่182) รหัสข้อมูล #763
ชื่อทั่วไป: Stemona sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stemona sp.

(ภาพที่183) รหัสข้อมูล #2078
ชื่อทั่วไป: Stephania sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stephania sp.

(ภาพที่184) รหัสข้อมูล #2080
ชื่อทั่วไป: Sterculia sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sterculia sp.

(ภาพที่185) รหัสข้อมูล #3360
ชื่อทั่วไป: Strobilanthes auriculata
ชื่อวิทยาศาสตร์
Strobilanthes auriculata Nees.

(ภาพที่186) รหัสข้อมูล #3337
ชื่อทั่วไป: Strobilanthes crossandra
ชื่อวิทยาศาสตร์
Strobilanthes crossandra (Steud.) J.R.I.Wood

 


(ภาพที่187) รหัสข้อมูล #1533
ชื่อทั่วไป: Strobilanthes sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Strobilanthes sp.

(ภาพที่188) รหัสข้อมูล #3330
ชื่อทั่วไป: Strobilanthes sp. 3
ชื่อวิทยาศาสตร์
Strobilanthes sp.

(ภาพที่189) รหัสข้อมูล #2081
ชื่อทั่วไป: Strobilanthes sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Strobilanthes sp.

(ภาพที่190) รหัสข้อมูล #2082
ชื่อทั่วไป: Strobilanthes sp.2
ชื่อวิทยาศาสตร์
Strobilanthes sp.

(ภาพที่191) รหัสข้อมูล #3358
ชื่อทั่วไป: Stylosanthes sundaica Taub.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stylosanthes sundaica Taub.

(ภาพที่192) รหัสข้อมูล #769
ชื่อทั่วไป: Syzygium sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Syzygium sp.

(ภาพที่193) รหัสข้อมูล #2124
ชื่อทั่วไป: Syzygium sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Syzygium sp.

(ภาพที่194) รหัสข้อมูล #2125
ชื่อทั่วไป: Syzygium sp.2
ชื่อวิทยาศาสตร์
Syzygium sp.

(ภาพที่195) รหัสข้อมูล #672
ชื่อทั่วไป: Syzygium sp.3
ชื่อวิทยาศาสตร์
Syzygium sp.

(ภาพที่196) รหัสข้อมูล #2340
ชื่อทั่วไป: Tarenna membranacea
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tarenna membranacea Pitard

(ภาพที่197) รหัสข้อมูล #3618
ชื่อทั่วไป: Terminalia phellocarpa
ชื่อวิทยาศาสตร์
Terminalia phellocarpa King

(ภาพที่198) รหัสข้อมูล #3632
ชื่อทั่วไป: Terminalia phellocarpa King
ชื่อวิทยาศาสตร์
Terminalia phellocarpa King

(ภาพที่199) รหัสข้อมูล #2134
ชื่อทั่วไป: Terminalia sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Terminalia sp.

(ภาพที่200) รหัสข้อมูล #1562
ชื่อทั่วไป: Tetrastigma hookeri
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tetrastigma hookeri (Laws.) Planch

(ภาพที่201) รหัสข้อมูล #1367
ชื่อทั่วไป: Thelypteris sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thelypteris sp.

(ภาพที่202) รหัสข้อมูล #2135
ชื่อทั่วไป: Trevesia sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trevesia sp.

(ภาพที่203) รหัสข้อมูล #2995
ชื่อทั่วไป: Trigonostemon flavidus Gagnep.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trigonostemon flavidus Gagnep.

(ภาพที่204) รหัสข้อมูล #2232
ชื่อทั่วไป: Trisepalum sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trisepalum sp.

(ภาพที่205) รหัสข้อมูล #510
ชื่อทั่วไป: Typhonium sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Typhonium sp.

(ภาพที่206) รหัสข้อมูล #2499
ชื่อทั่วไป: Uraria campanulata
ชื่อวิทยาศาสตร์
Uraria campanulata (Wall. ex Benth.) Gagnep.

(ภาพที่207) รหัสข้อมูล #3596
ชื่อทั่วไป: Vitex sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex sp.


(ภาพที่208) รหัสข้อมูล #3353
ชื่อทั่วไป: Zehneria tenuispica
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zehneria tenuispica

(ภาพที่209) รหัสข้อมูล #2085
ชื่อทั่วไป: Zingiber sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zingiber sp.

(ภาพที่210) รหัสข้อมูล #3067
ชื่อทั่วไป: กกกระบอก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Carex speciosa Kunth
Page 7 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox