บัญชีภาพถ่าย

Page 8 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่211) รหัสข้อมูล #2242
ชื่อทั่วไป: กกกันดาร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Fimbristylis insignis Thwaites

(ภาพที่212) รหัสข้อมูล #1761
ชื่อทั่วไป: กกขจร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cyperus odoratus L.

(ภาพที่213) รหัสข้อมูล #1501
ชื่อทั่วไป: กกดอกแบน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cyperus compressus L.

(ภาพที่214) รหัสข้อมูล #2211
ชื่อทั่วไป: กกพื้น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Fimbristylis merrillii Kern

(ภาพที่215) รหัสข้อมูล #2143
ชื่อทั่วไป: กกรังกา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cyperus involucratus Rottb.

(ภาพที่216) รหัสข้อมูล #1334
ชื่อทั่วไป: กกเหลี่ยม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cyperus babakan Steud.

(ภาพที่217) รหัสข้อมูล #2251
ชื่อทั่วไป: กกใบเคียว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Fimbristylis straminea Turrill

(ภาพที่218) รหัสข้อมูล #1665
ชื่อทั่วไป: กนกนารี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Selaginella wallichii (Hook. & Grev.) Spring

(ภาพที่219) รหัสข้อมูล #1105
ชื่อทั่วไป: กรดน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scoparia dulcis L.

(ภาพที่220) รหัสข้อมูล #110
ชื่อทั่วไป: กรวยป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Casearia grewiifolia Vent. var.grewiifolia

(ภาพที่221) รหัสข้อมูล #2389
ชื่อทั่วไป: กรวยใบเกลี้ยง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Casearia calva Craib

(ภาพที่222) รหัสข้อมูล #1735
ชื่อทั่วไป: กระจับ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trapa incisa Siebold & Zucc.

(ภาพที่223) รหัสข้อมูล #230
ชื่อทั่วไป: กระจับนก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Euonymus cochinchinensis Pierre

(ภาพที่224) รหัสข้อมูล #2706
ชื่อทั่วไป: กระจับเขา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Vitex siamica F.N. Williams

(ภาพที่225) รหัสข้อมูล #146
ชื่อทั่วไป: กระจิก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Capparis flavicans Kurz

(ภาพที่226) รหัสข้อมูล #1712
ชื่อทั่วไป: กระจูด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lepironia articulata (Retz.) Domin.

(ภาพที่227) รหัสข้อมูล #156
ชื่อทั่วไป: กระชาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.

(ภาพที่228) รหัสข้อมูล #477
ชื่อทั่วไป: กระชายขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Globba laeta K.Larsen

(ภาพที่229) รหัสข้อมูล #2717
ชื่อทั่วไป: กระชายดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Kaempferia parviflora Wall. ex Baker

(ภาพที่230) รหัสข้อมูล #1447
ชื่อทั่วไป: กระดอหดใบขน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Croton caudatus Geiseler

(ภาพที่231) รหัสข้อมูล #3616
ชื่อทั่วไป: กระดังงาดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cyathocalyx sumatrana Scheff.

(ภาพที่232) รหัสข้อมูล #3341
ชื่อทั่วไป: กระดังงาไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson

(ภาพที่233) รหัสข้อมูล #949
ชื่อทั่วไป: กระดาด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

(ภาพที่234) รหัสข้อมูล #335
ชื่อทั่วไป: กระดึงช้างเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trichosanthes tricuspidata Lour. var. tricuspidata

(ภาพที่235) รหัสข้อมูล #463
ชื่อทั่วไป: กระดุม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Spermacoce articularis (L.f.) F.N.Williams

(ภาพที่236) รหัสข้อมูล #2146
ชื่อทั่วไป: กระดุมทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Camchaya spinulifera H. Koyama

(ภาพที่237) รหัสข้อมูล #2491
ชื่อทั่วไป: กระดุมทองเลื้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Wedelia trilobata (L.) Hitchc.

(ภาพที่238) รหัสข้อมูล #90
ชื่อทั่วไป: กระดุมผี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Glochidion rubrum Blume

(ภาพที่239) รหัสข้อมูล #3449
ชื่อทั่วไป: กระดุมม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acilepis attenuata (DC.) H. Rob. & Skvarla

(ภาพที่240) รหัสข้อมูล #2488
ชื่อทั่วไป: กระดุมใบใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Spermacoce latifolia Aubl.
Page 8 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox