บัญชีภาพถ่าย

Page 9 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่241) รหัสข้อมูล #50
ชื่อทั่วไป: กระดูกกบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hymenopyramis brachiata Wall. ex  Griff.

(ภาพที่242) รหัสข้อมูล #1482
ชื่อทั่วไป: กระดูกค่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aporosa aurea Hook.f.

(ภาพที่243) รหัสข้อมูล #770
ชื่อทั่วไป: กระดูกอึ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dendrolobium triangulare (Retz.) Schindl.

(ภาพที่244) รหัสข้อมูล #2272
ชื่อทั่วไป: กระดูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Euonymus javanicus Blume

(ภาพที่245) รหัสข้อมูล #3541
ชื่อทั่วไป: กระดูกไก่ Chloranthus elatior Link
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chloranthus elatior Link

(ภาพที่246) รหัสข้อมูล #3652
ชื่อทั่วไป: กระตึด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dehaasia suborbicularis (Lecomte) Kosterm.

(ภาพที่247) รหัสข้อมูล #3481
ชื่อทั่วไป: กระตุก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Altingiae xcelsa Noronha

(ภาพที่248) รหัสข้อมูล #2115
ชื่อทั่วไป: กระถิน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.

(ภาพที่249) รหัสข้อมูล #1736
ชื่อทั่วไป: กระถินณรงค์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acacia auriculiformis A.Cunn ex Benth.

(ภาพที่250) รหัสข้อมูล #449
ชื่อทั่วไป: กระถินทุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Xyris linifolia P.Royen Willd

(ภาพที่251) รหัสข้อมูล #348
ชื่อทั่วไป: กระถินพิมาน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep.

(ภาพที่252) รหัสข้อมูล #443
ชื่อทั่วไป: กระทงลอย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Crypteronia paniculata Blume

(ภาพที่253) รหัสข้อมูล #137
ชื่อทั่วไป: กระทงลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Celastrus paniculatus Willd.

(ภาพที่254) รหัสข้อมูล #836
ชื่อทั่วไป: กระทือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. subsp. zerumbet

(ภาพที่255) รหัสข้อมูล #960
ชื่อทั่วไป: กระทือลิง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Globba schomburgkii Hook. f.

(ภาพที่256) รหัสข้อมูล #2524
ชื่อทั่วไป: กระทือใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zingiber peninsulare Theilade

(ภาพที่257) รหัสข้อมูล #1585
ชื่อทั่วไป: กระทุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich ex Walp.

(ภาพที่258) รหัสข้อมูล #752
ชื่อทั่วไป: กระทุ่มนา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil.

(ภาพที่259) รหัสข้อมูล #3001
ชื่อทั่วไป: กระทุ่มเขา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neonauclea calycina (Bartl. ex DC.) Merr.

(ภาพที่260) รหัสข้อมูล #1407
ชื่อทั่วไป: กระทุ่มเนิน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze

(ภาพที่261) รหัสข้อมูล #1773
ชื่อทั่วไป: กระทุ่มโคก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mitragyna hirsuta Havil.

(ภาพที่262) รหัสข้อมูล #668
ชื่อทั่วไป: กระท่อมเลือด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stephania venosa (Blume) Spreng.

(ภาพที่263) รหัสข้อมูล #1158
ชื่อทั่วไป: กระท้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.

(ภาพที่264) รหัสข้อมูล #6
ชื่อทั่วไป: กระบก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Irvingia malayana oliv. ex A. W. Benn.

(ภาพที่265) รหัสข้อมูล #2828
ชื่อทั่วไป: กระบกกรัง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hopea helferi (Dyer) Brandis

(ภาพที่266) รหัสข้อมูล #87
ชื่อทั่วไป: กระบาก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Anisoptera costata Korth.

(ภาพที่267) รหัสข้อมูล #2099
ชื่อทั่วไป: กระปรอกเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd.

(ภาพที่268) รหัสข้อมูล #160
ชื่อทั่วไป: กระพี้จั่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millettia brandisiana Kurz

(ภาพที่269) รหัสข้อมูล #609
ชื่อทั่วไป: กระพี้นางนวล
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia cana Kurz

(ภาพที่270) รหัสข้อมูล #109
ชื่อทั่วไป: กระพี้เขาควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia cultrata Graham ex Benth.
Page 9 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox