บัญชีภาพถ่าย

Page 9 of 75<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่241) รหัสข้อมูล #2115
ชื่อทั่วไป: กระถิน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.

(ภาพที่242) รหัสข้อมูล #1736
ชื่อทั่วไป: กระถินณรงค์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acacia auriculiformis A.Cunn ex Benth.

(ภาพที่243) รหัสข้อมูล #449
ชื่อทั่วไป: กระถินทุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Xyris linifolia P.Royen Willd

(ภาพที่244) รหัสข้อมูล #348
ชื่อทั่วไป: กระถินพิมาน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep.

(ภาพที่245) รหัสข้อมูล #443
ชื่อทั่วไป: กระทงลอย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Crypteronia paniculata Blume

(ภาพที่246) รหัสข้อมูล #137
ชื่อทั่วไป: กระทงลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Celastrus paniculatus Willd.

(ภาพที่247) รหัสข้อมูล #836
ชื่อทั่วไป: กระทือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. subsp. zerumbet

(ภาพที่248) รหัสข้อมูล #960
ชื่อทั่วไป: กระทือลิง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Globba schomburgkii Hook. f.

(ภาพที่249) รหัสข้อมูล #2524
ชื่อทั่วไป: กระทือใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zingiber peninsulare Theilade

(ภาพที่250) รหัสข้อมูล #1585
ชื่อทั่วไป: กระทุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich ex Walp.

(ภาพที่251) รหัสข้อมูล #752
ชื่อทั่วไป: กระทุ่มนา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil.

(ภาพที่252) รหัสข้อมูล #3001
ชื่อทั่วไป: กระทุ่มเขา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Neonauclea calycina (Bartl. ex DC.) Merr.

(ภาพที่253) รหัสข้อมูล #1407
ชื่อทั่วไป: กระทุ่มเนิน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze

(ภาพที่254) รหัสข้อมูล #1773
ชื่อทั่วไป: กระทุ่มโคก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mitragyna hirsuta Havil.

(ภาพที่255) รหัสข้อมูล #668
ชื่อทั่วไป: กระท่อมเลือด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stephania venosa (Blume) Spreng.

(ภาพที่256) รหัสข้อมูล #1158
ชื่อทั่วไป: กระท้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.

(ภาพที่257) รหัสข้อมูล #6
ชื่อทั่วไป: กระบก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Irvingia malayana oliv. ex A. W. Benn.

(ภาพที่258) รหัสข้อมูล #2828
ชื่อทั่วไป: กระบกกรัง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hopea helferi (Dyer) Brandis

(ภาพที่259) รหัสข้อมูล #87
ชื่อทั่วไป: กระบาก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Anisoptera costata Korth.

(ภาพที่260) รหัสข้อมูล #2099
ชื่อทั่วไป: กระปรอกเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd.

(ภาพที่261) รหัสข้อมูล #160
ชื่อทั่วไป: กระพี้จั่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millettia brandisiana Kurz

(ภาพที่262) รหัสข้อมูล #609
ชื่อทั่วไป: กระพี้นางนวล
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia cana Kurz

(ภาพที่263) รหัสข้อมูล #109
ชื่อทั่วไป: กระพี้เขาควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia cultrata Graham ex Benth.

(ภาพที่264) รหัสข้อมูล #697
ชื่อทั่วไป: กระพี้เครือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia rimosa Roxb. var. foliacea (Wall. ex Benth.) Thoth.

(ภาพที่265) รหัสข้อมูล #3465
ชื่อทั่วไป: กระพี้เครือ Dalbergia oliaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia foliaceae Wall.

(ภาพที่266) รหัสข้อมูล #624
ชื่อทั่วไป: กระมอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook. f.

(ภาพที่267) รหัสข้อมูล #224
ชื่อทั่วไป: กระวานป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Amomum uliginosum J. Koenig

(ภาพที่268) รหัสข้อมูล #1004
ชื่อทั่วไป: กระเจานา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Corchorus aestuans L.

(ภาพที่269) รหัสข้อมูล #362
ชื่อทั่วไป: กระเจาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millettia leucantha Kurz

(ภาพที่270) รหัสข้อมูล #764
ชื่อทั่วไป: กระเจียว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Curcuma sp.
Page 9 of 75<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox