บัญชีภาพถ่าย

Page 10 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่271) รหัสข้อมูล #697
ชื่อทั่วไป: กระพี้เครือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia rimosa Roxb. var. foliacea (Wall. ex Benth.) Thoth.

(ภาพที่272) รหัสข้อมูล #3465
ชื่อทั่วไป: กระพี้เครือ Dalbergia oliaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia foliaceae Wall.

(ภาพที่273) รหัสข้อมูล #624
ชื่อทั่วไป: กระมอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook. f.

(ภาพที่274) รหัสข้อมูล #224
ชื่อทั่วไป: กระวานป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Amomum uliginosum J. Koenig

(ภาพที่275) รหัสข้อมูล #3671
ชื่อทั่วไป: กระสุนพระอินทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl.

(ภาพที่276) รหัสข้อมูล #1004
ชื่อทั่วไป: กระเจานา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Corchorus aestuans L.

(ภาพที่277) รหัสข้อมูล #362
ชื่อทั่วไป: กระเจาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millettia leucantha Kurz

(ภาพที่278) รหัสข้อมูล #764
ชื่อทั่วไป: กระเจียว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Curcuma sp.

(ภาพที่279) รหัสข้อมูล #1683
ชื่อทั่วไป: กระเจียวขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Curcuma parviflora Wall.

(ภาพที่280) รหัสข้อมูล #2235
ชื่อทั่วไป: กระเจียวโคก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Curcuma singularis Gagnep.

(ภาพที่281) รหัสข้อมูล #3554
ชื่อทั่วไป: กระเช้าคลองพนม
ชื่อวิทยาศาสตร์

Aristolochia kongkandae Phuph.


(ภาพที่282) รหัสข้อมูล #27
ชื่อทั่วไป: กระเช้าถุงทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte

(ภาพที่283) รหัสข้อมูล #322
ชื่อทั่วไป: กระเช้าปากเป็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aristolochia kerrii Craib

(ภาพที่284) รหัสข้อมูล #2472
ชื่อทั่วไป: กระเช้าผีมด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aristolochia tagala Cham.

(ภาพที่285) รหัสข้อมูล #957
ชื่อทั่วไป: กระเทียมเถา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mansoa alliacea (Lam.) A. Gentry

(ภาพที่286) รหัสข้อมูล #655
ชื่อทั่วไป: กระเบากลัก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hydnocarpus ilicifolia King

(ภาพที่287) รหัสข้อมูล #436
ชื่อทั่วไป: กระเบาน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hydnocarpus castanea Hook. f. & Thomson

(ภาพที่288) รหัสข้อมูล #2538
ชื่อทั่วไป: กระเพาะปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Finlaysonia maritima Backer ex K.Heyne

(ภาพที่289) รหัสข้อมูล #3552
ชื่อทั่วไป: กระเพาะปลา (Duplipetala pentanthera)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Duplipetala pentanthera (C. B. Clarke) Thiv

(ภาพที่290) รหัสข้อมูล #1995
ชื่อทั่วไป: กระเลียงฟาน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Blachia andamanica (Kurz) Hook. f.

(ภาพที่291) รหัสข้อมูล #467
ชื่อทั่วไป: กระแจะ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson

(ภาพที่292) รหัสข้อมูล #440
ชื่อทั่วไป: กระแตไต่ไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Drynaria quercifolia (L.) J. Sm.

(ภาพที่293) รหัสข้อมูล #17
ชื่อทั่วไป: กระแตไต่ไม้ (Drynaria bonii)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Drynaria bonii Christ

(ภาพที่294) รหัสข้อมูล #1672
ชื่อทั่วไป: กระโดงแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou

(ภาพที่295) รหัสข้อมูล #37
ชื่อทั่วไป: กระโดน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Careya arborea Roxb.

(ภาพที่296) รหัสข้อมูล #2247
ชื่อทั่วไป: กระโดนดิน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Careya herbacea Roxb.

(ภาพที่297) รหัสข้อมูล #659
ชื่อทั่วไป: กระไดลิง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bauhinia scandens L.

(ภาพที่298) รหัสข้อมูล #292
ชื่อทั่วไป: กรุงเขมา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman

(ภาพที่299) รหัสข้อมูล #1439
ชื่อทั่วไป: กร่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus altissima Blume

(ภาพที่300) รหัสข้อมูล #1066
ชื่อทั่วไป: กฤษณา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
Page 10 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox